:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

2 základné typy volebných systémov

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: Dievča kajka (22)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 08.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 293 slov
Počet zobrazení: 1 583
Tlačení: 150
Uložení: 143
Porovnajte dva základné typy volebných systémov.

VÄČŠINOVÝ (MAJORITNÝ) VOLEBNÝ SYSTÉM:
o  do parlamentu sa dostane len ten kandidát, ktorý získa najviac hlasov
o  volič volí len konkrétneho kandidáta
o  rozhoduje väčšina nie %
o  napr. prezidentské voľby

POMERNÝ (PROPORCIONÁLNY) VOLEBNÝ SYSTÉM:
o  do parlamentu sa dostane ten kandidát, ktorý získa viac ako je minimálna hranica, t.j. 5 % na SR
o  volič si volí politickú stranu
o  napr. parlamentné voľby
150 miest v parlamente.............100 %
15 miest v parlamente...............10 %

Akú úlohu plnia voľby v politickom živote?

-  spôsob obsadzovania určitých verejných funkcií, keď si občan volí zástupcu (forma vyjadrenia svojho názoru, spôsob ako vládnuť)

Porovnajte výhody a nevýhody proporcionálneho i majoritného systému.

VÄČŠINOVÝ (MAJORITNÝ) VOLEBNÝ SYSTÉM:
o  VÝHODY:
· do parlamentu postúpi malý počet silných strán
· stabilita
o  NEVÝHODY:
· malé strany sa nedostanú v krajinách so systémom 2 politických strán
POMERNÝ (PROPORCIONÁLNY) VOLEBNÝ SYSTÉM:
o  VÝHODY:
· do parlamentu sa dostanú aj malé politické strany
o  NEVÝHODY:
· strán je veľa
· politická stabilita je narušená

Vysvetlite pojem predvolebná kampaň.

-  predchádza voľbám, počas ktorej politické strany a kandidáti konfrontujú svoje programy a snažia sa získať priazeň voličov
-  kampaň sa oficiálne začína 30 dní pred voľbami
-  končí 48 hodín pred voľbami

Vysvetlite demokratické princípy volebného práva zakotvené v Ústave SR.

SLOBODNÉ:
o  právo, nie povinnosť
o  slobodný výber medzi politickými stranami
VŠEOBECNÉ:
o  právo zúčastniť sa volieb majú všetci oprávnení voliči bez ohľadu na pohlavie, rasovú a etnickú príslušnosť,...
ROVNÉ:
o  hlasy voličov majú rovnakú platnosť a váhu
PRIAME:
o  volíme priamo politickú stranu alebo konkrétneho kandidáta
TAJNÉ

Aký je rozdiel medzi aktívnym a pasívnym volebným právom?

AKTÍVNE VOLEBNÉ PRÁVO:
o  právo voliť
o  18+ r.
PASÍVNE VOLEBNÉ PRÁVO:
o  právo byť volený
o  21+ r.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)
0.020