Sociológia ako veda

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 10.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 77 slov
Počet zobrazení: 3 386
Tlačení: 258
Uložení: 276
Charakterizujte sociológiu ako vedu.
-  z lat. societas= spoločnosť a gréck. logos= rozum, veda
-  je veda, ktorá sa snaží podať celkový obraz spoločnosti, jej štruktúry a zákonitosti jej vývoja
-  snaží sa formulovať všeobecne platné princípy spoločenského vývoja a poznať pravidlá života sociálnych skupín

Vymedzte predmet sociológie.
-  predmetom skúmania je spoločnosť a jej štruktúra
-  spoločnosti sú na rozdiel od prírodného sveta odlišné, pretože sa líšia svojou kultúrou a sociálnou štruktúrou
-  sociologické závery teda môžu platiť iba v spoločnostiach, z ktorých pochádzajú
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014