Pojem spoločnosť

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 10.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 138 slov
Počet zobrazení: 3 196
Tlačení: 255
Uložení: 262
Vysvetlite pojem spoločnosť.
-  predstavuje usporiadané spoločenstvo ľudí, ktoré obýva určité územie a je riadené svojimi vlastnými inštitúciami
-  toto spoločenstvo zdieľa spoločnú kultúru
-  základnou jednotkou je sociálna skupina

Čo je zdrojom sociálnej nerovnosti?

-  ekonomické postavenie
-  moc
-  prestíž

Vysvetlite pojmy horizontálna a vertikálna sociálna mobilita; relatívne uzavreté a relatívne otvorené stratifikačné systémy.

HORIZONTÁLNA SOCIÁLNA MOBILITA
o  pohyb osoby z jednej sociálne pozície do druhej v rámci istej sociálnej vrstvy
o  napr. zmena zamestnávateľa pri nezmenenom funkčnom a platovom zaradení
VERTIKÁLNA SOCIÁLNA MOBILITA
o  vzostupný alebo zostupný pohyb jednotlivca v stratifikačnom systéme
o  t.j. pohyb z jednej sociálnej vrstvy do druhej
o  napr. povýšenie radového pracovníka do vedúcej funkcie
RELATÍVNE UZAVRETÉ STRATIFIKAČNÉ SYSTÉMY
o  umožňujú len minimálnu sociálnu mobilitu
o  napr. otrokárskym kastovnícky a stavovský systém
RELATÍVNE OTVORENÉ STRATIFIKAČNÉ SYSTÉMY
o  umožňujú značnú sociálnu mobilitu
o  napr. triedny systém
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017