Duševné zdravie a relaxačná hudba

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: tanya
Typ práce: Referát
Dátum: 18.02.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 347 slov
Počet zobrazení: 2 906
Tlačení: 220
Uložení: 225
Duševné zdravie a relaxačná hudba

Hudba patrí odjakživa k podstate života. Hudba dokáže hlboko dojať, hudba je čímsi oveľa významnejším ako len neúčelným trávením voľného času. Melódie a rytmy pôsobia presne na tie oblasti mozgu, ktoré sú zodpovedné za prekonávanie smútku, radosti alebo túžby. To s najväčšou pravdepodobnosťou dokazuje, že hudba otvára brány do sveta citov.
Vedecké výskumy potvrdili, že ľavá polovica mozgu – v nej sa spracúva aj reč – zodpovedá skôr za rytmus, kým pravá polovica mozgu za farbu zvuku a výšky tónov. Celkom vpredu sa nachádzajú tie oblasti mozgu, v ktorých sú zakódované hudobné sklony, podmienené kultúrou. Pôsobí nielen na našu emocionálnu sféru, ale aj na fyzickú. Psychológovia, ktorí sa zaoberajú touto oblasťou, rozlišujú melódie povzbudzujúce a upokojujúce. Povzbudzujúce melódie majú výrazný rytmus, ktorý sa domáha reakcie zo strany poslucháča. Preto máme pri nich neodolateľnú chuť tancovať, tlieskať, podupkávať. Mnohé z týchto skladieb majú rytmus podobný tlkotu srdca alebo o čosi rýchlejší. Upokojujúca hudba je melodická a lahodná. Nie sú v nej disharmonické tóny ani silné údery, ani náhle zmeny výšky tónu. Jej tempo pripomína činnosť srdca počas spánku.

Vedci pripúšťajú, že počas počúvania obľúbených skladieb sa v mozgu vylučujú endorfíny, látky, ktoré vyvolávajú pocit šťastia alebo dokonca eufórie a zmenšujú vnímanie bolesti. Preto v nás ich počúvanie pôsobí príjemnú náladu. Zahĺbenie sa do hudby znižuje hladinu stresového hormónu – adrenalínu – v krvi a pôsobí utišujúco na tú časť mozgu, ktorá zodpovedá za emócie. Takisto môže zlepšovať pamäť a zvyšovať rozumové schopnosti, najmä schopnosť sústrediť sa a kreatívnosť. Hudba oslovuje priamo naše podvedomie a svojou krásou stimuluje a preladí psychiku.

Relaxačná hudba vytvára príjemnú atmosféru pokoja a uvoľnenia a svojím pohladením pozdvihuje našu dušu a srdce. Jej utišujúce melódie nás vždy prívetivo pozdravia. Ľudia všetkých kultúr posilňovali a prehlbovali svoje meditácie a rituály práve hudbou a spevom. Uvedomovali si, že hudba ich vnútorne obohacuje, podnecuje predstavivosť, súčasne uvádza do stavu hlbokého pokoja a harmónie so sebou samým. Dobrá hudba inšpiruje k dobru, ku kráse. Upokojuje. Pokojné srdce je podkladom vnímavosti mysle. Ak ste vnímaví a započúvate sa do relaxačnej hudby, všimnite si reakciu svojho srdca. Srdce nikdy nepochybuje. Pochybnosť je vlastná iba mozgu. Ak sa vám myšlienky vracajú k nejakej skladbe, je to preto, lebo srdce zareagovalo. Preto stačí byť všímavý ku svojim myšlienkam.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.042