Štvrtok, 27. apríla 2017, meninyJaroslav, zajtra Jarmila
Dnes prezretých 3885 študentských prácOnline: 341 mladých ľudí

Pedagogika - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Flegmatik - Charakteristika osobnostných typov Referát 200 slov 116 6 6 03.03.2017 7
Slovenčina Melancholik - Charakteristika osobnostných typov Referát 236 slov 149 9 8 03.03.2017 NAN
Slovenčina Cholerik - Charakteristika osobnostných typov Referát 211 slov 114 7 8 03.03.2017 NAN
Slovenčina Sangvinik - Charakteristika osobnostných typov Referát 294 slov 116 6 8 03.03.2017 NAN
Slovenčina Špeciálna pedagogika – 2. ročník Referát 3156 slov 970 85 84 11.01.2016 2 SOŠ
Slovenčina Pedagogika - 2. ročník Referát 3039 slov 1183 89 82 11.01.2016 NAN SOŠ
Slovenčina Psychologická analýza neprospievania žiakov, školská úspešnosť Referát 612 slov 1348 117 110 24.05.2015 7
Slovenčina Druhy skúšok a ich psychologické aspekty Referát 693 slov 1003 107 114 24.05.2015 NAN
Slovenčina Funkcie skúšania a hodnotenia učebných výkonov žiakov Referát 577 slov 1294 80 107 24.05.2015 NAN
Slovenčina Najčastejšie chyby v procese hodnotenia Referát 194 slov 1395 122 120 24.05.2015 10
Slovenčina Duševné zdravie a relaxačná hudba Referát 347 slov 1250 119 118 18.02.2015 NAN
Slovenčina Svetový deň duševného zdravia (10. október) Referát 300 slov 1093 74 79 18.02.2015 NAN
Slovenčina Metódy rozvoja tvorivosti žiakov Referát 1211 slov 3250 222 225 17.02.2015 2
Slovenčina Výchovno - vzdelávací proces v kresťanskej škole Poznámky 712 slov 1493 130 148 08.12.2014 NAN
Slovenčina Aktivizácia a motivácia žiakov na vyučovaní Poznámky 841 slov 5246 219 245 08.12.2014 9.3
Slovenčina Vzťah učiteľ – žiak Poznámky 1391 slov 3552 213 242 08.12.2014 7
Slovenčina Pedagogický výskum, cieľ, druhy Poznámky 1797 slov 3890 203 204 08.12.2014 7.3
Slovenčina Významní pedagógovia v slovenských dejinách Poznámky 2127 slov 2771 200 186 08.12.2014 NAN
Slovenčina Význam správnej výchove Poznámky 1862 slov 1612 154 171 08.12.2014 NAN
Slovenčina Výchovné činitele, rodina, škola, sociálne prostredie Poznámky 2591 slov 5556 227 243 08.12.2014 10
Slovenčina Význam kresťanských pedagógov Poznámky 1661 slov 1059 124 119 08.12.2014 NAN
Slovenčina Výchovno-vzdelávacia sústava a inštitúcie Poznámky 1824 slov 2591 188 196 08.12.2014 NAN
Slovenčina Didaktické formy, vyučovacia hodina a jej štruktúra Poznámky 2660 slov 7107 218 222 08.12.2014 4
Slovenčina Metódy pedagogickej diagnostiky a hodnotenia žiakov Poznámky 3037 slov 7142 252 262 08.12.2014 NAN
Slovenčina Hodnotenie vo výchovno-vzdelávacom procese Poznámky 3627 slov 4343 205 233 08.12.2014 9
Slovenčina Vyučovacie prostriedky Poznámky 4789 slov 5589 219 245 08.12.2014 4
Slovenčina Význam J. A. Komenského Poznámky 1776 slov 2423 182 205 08.12.2014 6
Slovenčina Klasifikácia vyučovacích metód Poznámky 1225 slov 4211 244 251 08.12.2014 8
Slovenčina Didaktická analýza učiva Poznámky 1918 slov 6001 255 239 08.12.2014 8.2
Slovenčina Vyučovacie zásady Poznámky 1008 slov 1809 155 177 08.12.2014 NAN
Slovenčina Obsah vzdelávania (OV) Poznámky 2782 slov 2679 189 216 08.12.2014 10
Slovenčina Vyučovací proces Poznámky 751 slov 2160 154 179 08.12.2014 10
Slovenčina John Friedrich Herbart Poznámky 377 slov 1333 116 141 08.12.2014 NAN
Slovenčina Johann Heinrich Pestalozzi Poznámky 519 slov 3821 211 229 08.12.2014 7
Slovenčina J. J. Rousseau Poznámky 444 slov 2613 215 229 08.12.2014 NAN
Slovenčina Pedagogický systém Johna Locka Poznámky 377 slov 1364 112 155 08.12.2014 10
Slovenčina Pedagogické smery 20. storočia Poznámky 297 slov 1749 120 141 08.12.2014 NAN
Slovenčina Začiatky pedagogickej teórie v Grécku Poznámky 1517 slov 1172 146 163 08.12.2014 NAN
Slovenčina Výchova a školstvo v starom Grécku Poznámky 287 slov 1077 106 122 08.12.2014 NAN
Slovenčina Prvotnopospolná spoločnosť Poznámky 535 slov 1435 139 155 08.12.2014 NAN
Slovenčina Charakteristika vyučovacích koncepcií Poznámky 1876 slov 4412 221 230 08.12.2014 1.5
Slovenčina Hlavné princípy alter. systému Rogersa Poznámky 3655 slov 1368 156 159 08.12.2014 NAN
Slovenčina Alternatívne školstvo – AŠ Poznámky 270 slov 1180 98 95 08.12.2014 10
Slovenčina Modernizácia obsahu vzdelávania Poznámky 225 slov 1076 62 85 08.12.2014 NAN
Slovenčina Uplatňovanie humanistických princípov vo vzdelávaní a výchove postihnutých detí Poznámky 394 slov 1015 63 92 08.12.2014 NAN
Slovenčina KEMSAK Poznámky 107 slov 5689 352 344 08.12.2014 7
Slovenčina Koncepcia tvorivo humanistického systému (THV systém) Poznámky 287 slov 1775 138 149 08.12.2014 NAN
Slovenčina Kresťanská škola Poznámky 104 slov 1033 67 107 08.12.2014 NAN
Slovenčina Humanizácia a demokratizácia Poznámky 456 slov 1052 80 88 08.12.2014 NAN
Slovenčina Pedagogika a vedy Poznámky 854 slov 1208 96 123 08.12.2014 NAN
1 | 2 | 3 | 4 Ďalej

Pedagogika - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#odborno-metodický problém pedagogickej činnosti #modulove usporiadanie uciva #vzťah didaktických zásad a organizačných foriem #kazuistika vzor #identifikácia jednotlivých zložiek systému vyučovania #metody vychovy kemsak #vyučovacia jednotka #posudok na žiaka vzor #vypracovaná kazuistika #Kazuistika sociálneho klienta #kazuistika žiaka, príklady #hodnotenie audiovizuálneho diela #predmet a úlohy pedagogiky #aktivizácia seniorov v sociálnych zariadeniach #Terénna sociálna práca - esej #zasady výberu a realizácie učebných činnosti #blokové vyučovanie #význam a funkcia jednotlivých fáz edukačnej aktivity #•Významné osobnosti dejín predškolskej pedagogiky #aktivizačné metódy #práva dieťaťa na rešpektovanie jeho učebného štýlu #metodika hodnotenia rozprávky #vyucovacie metody #pedagogická psychológia zelina #sebareflexia učiteľa - vzor #ciele vyučovacieho procesu, učivo, vzdelávacie štandardy #ako sa píše kazuistika #motivačný list na pozíciu sociálneho pracovníka #materska a zakladna skola ic ciele a funkcie #posudok žiaka na štúdium v USA #didaktická skladba vyučovania #sebareflexia z pedagogickej praxe #metodika hodnotenia filmu #didaktické zásady v MŠ #kľúčové kompetencie žiakov vo vyučovacom procese #zážitkové učenie v MŠ #globálne etické problémy v súčasnosti #lokomočné pohyby #zápisnica z pedagogickej porady v materskej škole #vekové osobitosti prežívania choroby #aktivizujúce metody vo výchove #etický problém a etická dilema v sociálnej práci #Vypracovaný projekt pre socialnu pracu vzor #kazuistika #reflexia z pedagogickej praxe #týždenný edukačný plán pre mš #nezamestnanosť - esej #individuálny plán klienta #pracovné vyučovanie mentálne postihnutých #edukačné zásady

Pedagogika - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Pedagogika Kategória Rozsah
Slovenčina Charakteristika výučbových metód z hľadiská fáz vyučovacieho procesu Pedagogika 1735 slov
Slovenčina KEMSAK Pedagogika 107 slov
Slovenčina Význam kazuistiky a jej využitie Pedagogika 500 slov
Slovenčina Pedagogika - vypracované otázky Pedagogika 4098 slov
Slovenčina Didaktické formy, vyučovacia hodina a jej štruktúra Pedagogika 2660 slov
Slovenčina Metódy pedagogickej diagnostiky a hodnotenia žiakov Pedagogika 3037 slov
Slovenčina Klasifikácia vyučovacích metód Pedagogika 1225 slov
Slovenčina Vyučovacie prostriedky Pedagogika 4789 slov
Slovenčina Duševné zdravie (psychohygiena) Pedagogika 2481 slov
Slovenčina Aktivizácia a motivácia žiakov na vyučovaní Pedagogika 841 slov
Slovenčina Prezentácia - obhajoba (projektov, SOČ, seminárnych a iných prác...) Pedagogika 2387 slov
Slovenčina Hodnotenie vo výchovno-vzdelávacom procese Pedagogika 3627 slov
Slovenčina Výchovné činitele, rodina, škola, sociálne prostredie Pedagogika 2591 slov
Slovenčina Vypracované otázky z pedagogiky Pedagogika 51916 slov
Slovenčina Význam J. A. Komenského Pedagogika 1776 slov
0.025