Streda, 26. júla 2017, meninyAnna, Hana, zajtra Božena
Dnes prezretých 10641 študentských prácOnline: 2215 mladých ľudí

Pedagogika - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Flegmatik - Charakteristika osobnostných typov Referát 200 slov 211 16 17 03.03.2017 7
Slovenčina Melancholik - Charakteristika osobnostných typov Referát 236 slov 255 20 18 03.03.2017 0
Slovenčina Cholerik - Charakteristika osobnostných typov Referát 211 slov 198 17 21 03.03.2017 0
Slovenčina Sangvinik - Charakteristika osobnostných typov Referát 294 slov 218 13 15 03.03.2017 0
Slovenčina Špeciálna pedagogika – 2. ročník Referát 3156 slov 1142 99 93 11.01.2016 2 SOŠ
Slovenčina Pedagogika - 2. ročník Referát 3039 slov 1371 95 88 11.01.2016 0 SOŠ
Slovenčina Psychologická analýza neprospievania žiakov, školská úspešnosť Referát 612 slov 1500 124 119 24.05.2015 7
Slovenčina Druhy skúšok a ich psychologické aspekty Referát 693 slov 1112 118 122 24.05.2015 0
Slovenčina Funkcie skúšania a hodnotenia učebných výkonov žiakov Referát 577 slov 1424 88 115 24.05.2015 0
Slovenčina Najčastejšie chyby v procese hodnotenia Referát 194 slov 1536 130 128 24.05.2015 10
Slovenčina Duševné zdravie a relaxačná hudba Referát 347 slov 1350 126 125 18.02.2015 0
Slovenčina Svetový deň duševného zdravia (10. október) Referát 300 slov 1236 81 88 18.02.2015 0
Slovenčina Metódy rozvoja tvorivosti žiakov Referát 1211 slov 3635 233 236 17.02.2015 2
Slovenčina Výchovno - vzdelávací proces v kresťanskej škole Poznámky 712 slov 1666 139 157 08.12.2014 0
Slovenčina Aktivizácia a motivácia žiakov na vyučovaní Poznámky 841 slov 5973 237 266 08.12.2014 9.3
Slovenčina Vzťah učiteľ – žiak Poznámky 1391 slov 4022 222 252 08.12.2014 7
Slovenčina Pedagogický výskum, cieľ, druhy Poznámky 1797 slov 4303 213 212 08.12.2014 7.3
Slovenčina Významní pedagógovia v slovenských dejinách Poznámky 2127 slov 3065 211 195 08.12.2014 0
Slovenčina Význam správnej výchove Poznámky 1862 slov 1793 161 182 08.12.2014 0
Slovenčina Výchovné činitele, rodina, škola, sociálne prostredie Poznámky 2591 slov 6294 250 262 08.12.2014 7.8
Slovenčina Význam kresťanských pedagógov Poznámky 1661 slov 1223 131 127 08.12.2014 0
Slovenčina Výchovno-vzdelávacia sústava a inštitúcie Poznámky 1824 slov 2936 199 205 08.12.2014 0
Slovenčina Didaktické formy, vyučovacia hodina a jej štruktúra Poznámky 2660 slov 8055 234 234 08.12.2014 4
Slovenčina Metódy pedagogickej diagnostiky a hodnotenia žiakov Poznámky 3037 slov 8168 266 274 08.12.2014 0
Slovenčina Hodnotenie vo výchovno-vzdelávacom procese Poznámky 3627 slov 5032 218 245 08.12.2014 9
Slovenčina Vyučovacie prostriedky Poznámky 4789 slov 6321 237 261 08.12.2014 4
Slovenčina Význam J. A. Komenského Poznámky 1776 slov 2734 192 215 08.12.2014 6
Slovenčina Klasifikácia vyučovacích metód Poznámky 1225 slov 5710 264 269 08.12.2014 6.5
Slovenčina Didaktická analýza učiva Poznámky 1918 slov 6698 272 252 08.12.2014 8.2
Slovenčina Vyučovacie zásady Poznámky 1008 slov 1981 166 187 08.12.2014 0
Slovenčina Obsah vzdelávania (OV) Poznámky 2782 slov 3027 199 225 08.12.2014 9.5
Slovenčina Vyučovací proces Poznámky 751 slov 2452 164 189 08.12.2014 10
Slovenčina John Friedrich Herbart Poznámky 377 slov 1507 128 150 08.12.2014 0
Slovenčina Johann Heinrich Pestalozzi Poznámky 519 slov 4235 233 249 08.12.2014 7.5
Slovenčina J. J. Rousseau Poznámky 444 slov 2845 224 238 08.12.2014 0
Slovenčina Pedagogický systém Johna Locka Poznámky 377 slov 1510 120 163 08.12.2014 10
Slovenčina Pedagogické smery 20. storočia Poznámky 297 slov 2026 131 153 08.12.2014 0
Slovenčina Začiatky pedagogickej teórie v Grécku Poznámky 1517 slov 1271 152 173 08.12.2014 0
Slovenčina Výchova a školstvo v starom Grécku Poznámky 287 slov 1227 116 131 08.12.2014 0
Slovenčina Prvotnopospolná spoločnosť Poznámky 535 slov 1584 147 162 08.12.2014 0
Slovenčina Charakteristika vyučovacích koncepcií Poznámky 1876 slov 5099 242 251 08.12.2014 1.5
Slovenčina Hlavné princípy alter. systému Rogersa Poznámky 3655 slov 1532 164 165 08.12.2014 0
Slovenčina Alternatívne školstvo – AŠ Poznámky 270 slov 1292 105 102 08.12.2014 10
Slovenčina Modernizácia obsahu vzdelávania Poznámky 225 slov 1228 69 91 08.12.2014 0
Slovenčina Uplatňovanie humanistických princípov vo vzdelávaní a výchove postihnutých detí Poznámky 394 slov 1113 69 100 08.12.2014 0
Slovenčina KEMSAK Poznámky 107 slov 6615 397 388 08.12.2014 6.3
Slovenčina Koncepcia tvorivo humanistického systému (THV systém) Poznámky 287 slov 2035 151 160 08.12.2014 10
Slovenčina Kresťanská škola Poznámky 104 slov 1194 74 114 08.12.2014 0
Slovenčina Humanizácia a demokratizácia Poznámky 456 slov 1217 87 97 08.12.2014 0
Slovenčina Pedagogika a vedy Poznámky 854 slov 1362 104 132 08.12.2014 0
1 | 2 | 3 | 4 Ďalej

Pedagogika - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#odborno-metodický problém pedagogickej činnosti #modulove usporiadanie uciva #vzťah didaktických zásad a organizačných foriem #kazuistika vzor #posudok na žiaka vzor #metody vychovy kemsak #identifikácia jednotlivých zložiek systému vyučovania #vyučovacia jednotka #vypracovaná kazuistika #kazuistika žiaka, príklady #Kazuistika sociálneho klienta #predmet a úlohy pedagogiky #hodnotenie audiovizuálneho diela #blokové vyučovanie #aktivizácia seniorov v sociálnych zariadeniach #Terénna sociálna práca - esej #aktivizačné metódy #•Významné osobnosti dejín predškolskej pedagogiky #práva dieťaťa na rešpektovanie jeho učebného štýlu #význam a funkcia jednotlivých fáz edukačnej aktivity #vyucovacie metody #zasady výberu a realizácie učebných činnosti #motivačný list na pozíciu sociálneho pracovníka #didaktické zásady v MŠ #ciele vyučovacieho procesu, učivo, vzdelávacie štandardy #sebareflexia učiteľa - vzor #materska a zakladna skola ic ciele a funkcie #pedagogická psychológia zelina #metodika hodnotenia rozprávky #3. Školská sústava a činitele, ktoré ju ovplyvňujú #ako sa píše kazuistika #sebareflexia z pedagogickej praxe #posudok žiaka na štúdium v USA #kľúčové kompetencie žiakov vo vyučovacom procese #metodika hodnotenia filmu #didaktická skladba vyučovania #testy opatrovatelstvo #týždenný edukačný plán pre mš #zážitkové učenie v MŠ #zápisnica z pedagogickej porady v materskej škole #vekové osobitosti prežívania choroby #lokomočné pohyby #etický problém a etická dilema v sociálnej práci #globálne etické problémy v súčasnosti #pracovné vyučovanie mentálne postihnutých #aktivizujúce metody vo výchove #Vypracovaný projekt pre socialnu pracu vzor #edukačné zásady #nezamestnanosť - esej #individuálny plán klienta

Pedagogika - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Pedagogika Kategória Rozsah
Slovenčina Charakteristika výučbových metód z hľadiská fáz vyučovacieho procesu Pedagogika 1735 slov
Slovenčina Didaktické formy, vyučovacia hodina a jej štruktúra Pedagogika 2660 slov
Slovenčina Hodnotenie vo výchovno-vzdelávacom procese Pedagogika 3627 slov
Slovenčina Pojmy: Sociálny problém, sociálny konflikt Pedagogika 697 slov
Slovenčina Klasifikácia vyučovacích metód Pedagogika 1225 slov
Slovenčina Organizačné formy výučby Pedagogika 600 slov
Slovenčina Sociálna terapia a intervencia v SP Pedagogika 1241 slov
Slovenčina Osobnosť sociálneho pracovníka Pedagogika 1552 slov
Slovenčina Sociálna, výchovná a profesijná rehabilitácia Pedagogika 633 slov
Slovenčina Pedagogika - vypracované otázky Pedagogika 4098 slov
Slovenčina Terénna sociálna práca a streetwork Pedagogika 2528 slov
Slovenčina Význam kazuistiky a jej využitie Pedagogika 500 slov
Slovenčina Výchovné činitele, rodina, škola, sociálne prostredie Pedagogika 2591 slov
Slovenčina Sociálne služby v kontexte sociálnej práce Pedagogika 2039 slov
Slovenčina Osobnosť sociálneho pracovníka Pedagogika 615 slov
0.022