Utorok, 28. februára 2017, meninyZlatica, zajtra Radomír
Dnes prezretých 10805 študentských prácOnline: 2537 mladých ľudí

Pedagogika - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Špeciálna pedagogika – 2. ročník Referát 3156 slov 855 68 73 11.01.2016 2 SOŠ
Slovenčina Pedagogika - 2. ročník Referát 3039 slov 1052 81 75 11.01.2016 0 SOŠ
Slovenčina Psychologická analýza neprospievania žiakov, školská úspešnosť Referát 612 slov 1263 111 105 24.05.2015 7
Slovenčina Druhy skúšok a ich psychologické aspekty Referát 693 slov 928 100 107 24.05.2015 0
Slovenčina Funkcie skúšania a hodnotenia učebných výkonov žiakov Referát 577 slov 1197 72 97 24.05.2015 0
Slovenčina Najčastejšie chyby v procese hodnotenia Referát 194 slov 1297 112 113 24.05.2015 10
Slovenčina Duševné zdravie a relaxačná hudba Referát 347 slov 1187 112 114 18.02.2015 0
Slovenčina Svetový deň duševného zdravia (10. október) Referát 300 slov 965 67 77 18.02.2015 0
Slovenčina Metódy rozvoja tvorivosti žiakov Referát 1211 slov 2970 209 213 17.02.2015 2
Slovenčina Výchovno - vzdelávací proces v kresťanskej škole Poznámky 712 slov 1363 123 140 08.12.2014 0
Slovenčina Aktivizácia a motivácia žiakov na vyučovaní Poznámky 841 slov 4690 203 224 08.12.2014 9.3
Slovenčina Vzťah učiteľ – žiak Poznámky 1391 slov 3126 203 233 08.12.2014 7
Slovenčina Pedagogický výskum, cieľ, druhy Poznámky 1797 slov 3561 193 197 08.12.2014 7.3
Slovenčina Významní pedagógovia v slovenských dejinách Poznámky 2127 slov 2514 190 182 08.12.2014 0
Slovenčina Význam správnej výchove Poznámky 1862 slov 1472 151 158 08.12.2014 0
Slovenčina Výchovné činitele, rodina, škola, sociálne prostredie Poznámky 2591 slov 5017 206 221 08.12.2014 10
Slovenčina Význam kresťanských pedagógov Poznámky 1661 slov 961 113 115 08.12.2014 0
Slovenčina Výchovno-vzdelávacia sústava a inštitúcie Poznámky 1824 slov 2356 181 190 08.12.2014 0
Slovenčina Didaktické formy, vyučovacia hodina a jej štruktúra Poznámky 2660 slov 6342 204 210 08.12.2014 4
Slovenčina Metódy pedagogickej diagnostiky a hodnotenia žiakov Poznámky 3037 slov 6373 239 245 08.12.2014 0
Slovenčina Hodnotenie vo výchovno-vzdelávacom procese Poznámky 3627 slov 3854 197 223 08.12.2014 9
Slovenčina Vyučovacie prostriedky Poznámky 4789 slov 4970 198 225 08.12.2014 4
Slovenčina Význam J. A. Komenského Poznámky 1776 slov 2162 175 195 08.12.2014 6
Slovenčina Klasifikácia vyučovacích metód Poznámky 1225 slov 3499 230 234 08.12.2014 8
Slovenčina Didaktická analýza učiva Poznámky 1918 slov 5532 238 230 08.12.2014 8
Slovenčina Vyučovacie zásady Poznámky 1008 slov 1640 147 169 08.12.2014 0
Slovenčina Obsah vzdelávania (OV) Poznámky 2782 slov 2418 181 206 08.12.2014 10
Slovenčina Vyučovací proces Poznámky 751 slov 1958 145 172 08.12.2014 0
Slovenčina John Friedrich Herbart Poznámky 377 slov 1186 108 126 08.12.2014 0
Slovenčina Johann Heinrich Pestalozzi Poznámky 519 slov 3419 188 208 08.12.2014 7
Slovenčina J. J. Rousseau Poznámky 444 slov 2487 212 221 08.12.2014 0
Slovenčina Pedagogický systém Johna Locka Poznámky 377 slov 1227 105 147 08.12.2014 10
Slovenčina Pedagogické smery 20. storočia Poznámky 297 slov 1582 114 130 08.12.2014 0
Slovenčina Začiatky pedagogickej teórie v Grécku Poznámky 1517 slov 1058 139 155 08.12.2014 0
Slovenčina Výchova a školstvo v starom Grécku Poznámky 287 slov 971 97 114 08.12.2014 0
Slovenčina Prvotnopospolná spoločnosť Poznámky 535 slov 1310 134 149 08.12.2014 0
Slovenčina Charakteristika vyučovacích koncepcií Poznámky 1876 slov 3899 211 218 08.12.2014 1.5
Slovenčina Hlavné princípy alter. systému Rogersa Poznámky 3655 slov 1230 147 153 08.12.2014 0
Slovenčina Alternatívne školstvo – AŠ Poznámky 270 slov 1078 92 89 08.12.2014 10
Slovenčina Modernizácia obsahu vzdelávania Poznámky 225 slov 982 59 79 08.12.2014 0
Slovenčina Uplatňovanie humanistických princípov vo vzdelávaní a výchove postihnutých detí Poznámky 394 slov 938 60 85 08.12.2014 0
Slovenčina KEMSAK Poznámky 107 slov 5096 321 326 08.12.2014 6.5
Slovenčina Koncepcia tvorivo humanistického systému (THV systém) Poznámky 287 slov 1573 130 139 08.12.2014 0
Slovenčina Kresťanská škola Poznámky 104 slov 908 64 102 08.12.2014 0
Slovenčina Humanizácia a demokratizácia Poznámky 456 slov 924 72 80 08.12.2014 0
Slovenčina Pedagogika a vedy Poznámky 854 slov 1095 88 114 08.12.2014 0
Slovenčina Sústava PG vied Poznámky 388 slov 924 86 90 08.12.2014 0
Slovenčina Pedagogika - vypracované otázky Referát 4098 slov 11881 333 353 16.11.2013 6.8
Slovenčina Pedagogika - 1.ročník Poznámky 6143 slov 5854 326 309 13.08.2013 8.4
Slovenčina Metodika edukačných činností - 1.ročník Poznámky 1605 slov 3723 275 300 13.08.2013 4
1 | 2 | 3 | 4 Ďalej

Pedagogika - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#odborno-metodický problém pedagogickej činnosti #modulove usporiadanie uciva #vzťah didaktických zásad a organizačných foriem #identifikácia jednotlivých zložiek systému vyučovania #metody vychovy kemsak #vyučovacia jednotka #kazuistika vzor #hodnotenie audiovizuálneho diela #vypracovaná kazuistika #Kazuistika sociálneho klienta #predmet a úlohy pedagogiky #Terénna sociálna práca - esej #aktivizácia seniorov v sociálnych zariadeniach #posudok na žiaka vzor #zasady výberu a realizácie učebných činnosti #význam a funkcia jednotlivých fáz edukačnej aktivity #•Významné osobnosti dejín predškolskej pedagogiky #blokové vyučovanie #kazuistika žiaka, príklady #metodika hodnotenia rozprávky #aktivizačné metódy #ciele vyučovacieho procesu, učivo, vzdelávacie štandardy #motivačný list na pozíciu sociálneho pracovníka #vyucovacie metody #posudok žiaka na štúdium v USA #pedagogická psychológia zelina #metodika hodnotenia filmu #didaktická skladba vyučovania #sebareflexia učiteľa - vzor #sebareflexia z pedagogickej praxe #ako sa píše kazuistika #zážitkové učenie v MŠ #kľúčové kompetencie žiakov vo vyučovacom procese #materska a zakladna skola ic ciele a funkcie #globálne etické problémy v súčasnosti #zápisnica z pedagogickej porady v materskej škole #aktivizujúce metody vo výchove #práva dieťaťa na rešpektovanie jeho učebného štýlu #Vypracovaný projekt pre socialnu pracu vzor #vekové osobitosti prežívania choroby #lokomočné pohyby #nezamestnanosť - esej #reflexia z pedagogickej praxe #kategórie didaktickej skladby výučby #6. Modulové usporiadanie učiva #kazuistika #individuálny plán klienta #edukačné zásady #pedagogika #prístupy v sociálnej práci
0.103