Piatok, 26. mája 2017, meninyDušan, zajtra Iveta
Dnes prezretých 38981 študentských prácOnline: 1872 mladých ľudí

Pedagogika - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Flegmatik - Charakteristika osobnostných typov Referát 200 slov 153 12 13 03.03.2017 7
Slovenčina Melancholik - Charakteristika osobnostných typov Referát 236 slov 204 16 14 03.03.2017 0
Slovenčina Cholerik - Charakteristika osobnostných typov Referát 211 slov 154 12 16 03.03.2017 0
Slovenčina Sangvinik - Charakteristika osobnostných typov Referát 294 slov 152 11 13 03.03.2017 0
Slovenčina Špeciálna pedagogika – 2. ročník Referát 3156 slov 1055 95 91 11.01.2016 2 SOŠ
Slovenčina Pedagogika - 2. ročník Referát 3039 slov 1282 92 86 11.01.2016 0 SOŠ
Slovenčina Psychologická analýza neprospievania žiakov, školská úspešnosť Referát 612 slov 1426 120 114 24.05.2015 7
Slovenčina Druhy skúšok a ich psychologické aspekty Referát 693 slov 1060 113 118 24.05.2015 0
Slovenčina Funkcie skúšania a hodnotenia učebných výkonov žiakov Referát 577 slov 1356 84 111 24.05.2015 0
Slovenčina Najčastejšie chyby v procese hodnotenia Referát 194 slov 1456 126 124 24.05.2015 10
Slovenčina Duševné zdravie a relaxačná hudba Referát 347 slov 1296 122 121 18.02.2015 0
Slovenčina Svetový deň duševného zdravia (10. október) Referát 300 slov 1146 77 84 18.02.2015 0
Slovenčina Metódy rozvoja tvorivosti žiakov Referát 1211 slov 3442 229 231 17.02.2015 2
Slovenčina Výchovno - vzdelávací proces v kresťanskej škole Poznámky 712 slov 1566 134 153 08.12.2014 0
Slovenčina Aktivizácia a motivácia žiakov na vyučovaní Poznámky 841 slov 5598 228 257 08.12.2014 9.4
Slovenčina Vzťah učiteľ – žiak Poznámky 1391 slov 3784 217 247 08.12.2014 7
Slovenčina Pedagogický výskum, cieľ, druhy Poznámky 1797 slov 4106 209 209 08.12.2014 7.3
Slovenčina Významní pedagógovia v slovenských dejinách Poznámky 2127 slov 2905 206 192 08.12.2014 0
Slovenčina Význam správnej výchove Poznámky 1862 slov 1693 158 176 08.12.2014 0
Slovenčina Výchovné činitele, rodina, škola, sociálne prostredie Poznámky 2591 slov 5951 241 255 08.12.2014 7
Slovenčina Význam kresťanských pedagógov Poznámky 1661 slov 1143 128 124 08.12.2014 0
Slovenčina Výchovno-vzdelávacia sústava a inštitúcie Poznámky 1824 slov 2783 192 201 08.12.2014 0
Slovenčina Didaktické formy, vyučovacia hodina a jej štruktúra Poznámky 2660 slov 7582 226 228 08.12.2014 4
Slovenčina Metódy pedagogickej diagnostiky a hodnotenia žiakov Poznámky 3037 slov 7604 258 267 08.12.2014 0
Slovenčina Hodnotenie vo výchovno-vzdelávacom procese Poznámky 3627 slov 4662 211 238 08.12.2014 9
Slovenčina Vyučovacie prostriedky Poznámky 4789 slov 5962 229 255 08.12.2014 4
Slovenčina Význam J. A. Komenského Poznámky 1776 slov 2591 190 212 08.12.2014 6
Slovenčina Klasifikácia vyučovacích metód Poznámky 1225 slov 4853 253 259 08.12.2014 7
Slovenčina Didaktická analýza učiva Poznámky 1918 slov 6365 262 247 08.12.2014 8.2
Slovenčina Vyučovacie zásady Poznámky 1008 slov 1877 162 183 08.12.2014 0
Slovenčina Obsah vzdelávania (OV) Poznámky 2782 slov 2859 193 222 08.12.2014 10
Slovenčina Vyučovací proces Poznámky 751 slov 2288 159 184 08.12.2014 10
Slovenčina John Friedrich Herbart Poznámky 377 slov 1408 121 146 08.12.2014 0
Slovenčina Johann Heinrich Pestalozzi Poznámky 519 slov 3981 225 240 08.12.2014 7
Slovenčina J. J. Rousseau Poznámky 444 slov 2708 221 234 08.12.2014 0
Slovenčina Pedagogický systém Johna Locka Poznámky 377 slov 1443 118 159 08.12.2014 10
Slovenčina Pedagogické smery 20. storočia Poznámky 297 slov 1889 127 147 08.12.2014 0
Slovenčina Začiatky pedagogickej teórie v Grécku Poznámky 1517 slov 1216 150 169 08.12.2014 0
Slovenčina Výchova a školstvo v starom Grécku Poznámky 287 slov 1146 111 126 08.12.2014 0
Slovenčina Prvotnopospolná spoločnosť Poznámky 535 slov 1492 143 158 08.12.2014 0
Slovenčina Charakteristika vyučovacích koncepcií Poznámky 1876 slov 4755 232 240 08.12.2014 1.5
Slovenčina Hlavné princípy alter. systému Rogersa Poznámky 3655 slov 1455 160 163 08.12.2014 0
Slovenčina Alternatívne školstvo – AŠ Poznámky 270 slov 1229 101 99 08.12.2014 10
Slovenčina Modernizácia obsahu vzdelávania Poznámky 225 slov 1142 66 89 08.12.2014 0
Slovenčina Uplatňovanie humanistických princípov vo vzdelávaní a výchove postihnutých detí Poznámky 394 slov 1069 66 95 08.12.2014 0
Slovenčina KEMSAK Poznámky 107 slov 6146 376 368 08.12.2014 7
Slovenčina Koncepcia tvorivo humanistického systému (THV systém) Poznámky 287 slov 1884 144 155 08.12.2014 0
Slovenčina Kresťanská škola Poznámky 104 slov 1108 72 111 08.12.2014 0
Slovenčina Humanizácia a demokratizácia Poznámky 456 slov 1128 83 92 08.12.2014 0
Slovenčina Pedagogika a vedy Poznámky 854 slov 1273 100 127 08.12.2014 0
1 | 2 | 3 | 4 Ďalej

Pedagogika - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#odborno-metodický problém pedagogickej činnosti #modulove usporiadanie uciva #vzťah didaktických zásad a organizačných foriem #kazuistika vzor #metody vychovy kemsak #identifikácia jednotlivých zložiek systému vyučovania #posudok na žiaka vzor #vyučovacia jednotka #vypracovaná kazuistika #Kazuistika sociálneho klienta #kazuistika žiaka, príklady #predmet a úlohy pedagogiky #hodnotenie audiovizuálneho diela #aktivizácia seniorov v sociálnych zariadeniach #Terénna sociálna práca - esej #blokové vyučovanie #práva dieťaťa na rešpektovanie jeho učebného štýlu #význam a funkcia jednotlivých fáz edukačnej aktivity #aktivizačné metódy #zasady výberu a realizácie učebných činnosti #•Významné osobnosti dejín predškolskej pedagogiky #vyucovacie metody #pedagogická psychológia zelina #metodika hodnotenia rozprávky #sebareflexia učiteľa - vzor #didaktické zásady v MŠ #ciele vyučovacieho procesu, učivo, vzdelávacie štandardy #motivačný list na pozíciu sociálneho pracovníka #ako sa píše kazuistika #materska a zakladna skola ic ciele a funkcie #posudok žiaka na štúdium v USA #sebareflexia z pedagogickej praxe #metodika hodnotenia filmu #didaktická skladba vyučovania #kľúčové kompetencie žiakov vo vyučovacom procese #zážitkové učenie v MŠ #lokomočné pohyby #etický problém a etická dilema v sociálnej práci #vekové osobitosti prežívania choroby #zápisnica z pedagogickej porady v materskej škole #globálne etické problémy v súčasnosti #testy opatrovatelstvo #aktivizujúce metody vo výchove #Vypracovaný projekt pre socialnu pracu vzor #nezamestnanosť - esej #týždenný edukačný plán pre mš #pracovné vyučovanie mentálne postihnutých #kazuistika #reflexia z pedagogickej praxe #edukačné zásady

Pedagogika - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Pedagogika Kategória Rozsah
Slovenčina Charakteristika výučbových metód z hľadiská fáz vyučovacieho procesu Pedagogika 1735 slov
Slovenčina Pedagogika - vypracované otázky Pedagogika 4098 slov
Slovenčina Klasifikácia vyučovacích metód Pedagogika 1225 slov
Slovenčina KEMSAK Pedagogika 107 slov
Slovenčina Duševné zdravie (psychohygiena) Pedagogika 2481 slov
Slovenčina Metódy pedagogickej diagnostiky a hodnotenia žiakov Pedagogika 3037 slov
Slovenčina Charakteristika vyučovacích koncepcií Pedagogika 1876 slov
Slovenčina Hra – znaky, funkcie, rozdelenie, realizácia Pedagogika 1265 slov
Slovenčina Didaktické formy, vyučovacia hodina a jej štruktúra Pedagogika 2660 slov
Slovenčina Metodika, metodológia, techniky, prístupy sociálnej práce Pedagogika 615 slov
Slovenčina Prezentácia - obhajoba (projektov, SOČ, seminárnych a iných prác...) Pedagogika 2387 slov
Slovenčina Výchovné činitele, rodina, škola, sociálne prostredie Pedagogika 2591 slov
Slovenčina Vypracované otázky z pedagogiky Pedagogika 51916 slov
Slovenčina Význam kazuistiky a jej využitie Pedagogika 500 slov
Slovenčina Vyučovacie prostriedky Pedagogika 4789 slov
0.055