Fúzie a akvizície ako ekonomický nástroj rastu spoločnosti

Spoločenské vedy » Právo

Autor: Lucia7408 (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 20.01.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 447 slov
Počet zobrazení: 2 123
Tlačení: 139
Uložení: 145

Fúzie a akvizície alebo zlúčenia, splynutia a akvizície alebo splynutia a zlúčenia (angl. mergers and acquisitions,M&A) je súhrnné (nie presne vymedzené) označenie transakcií súvisiacich s cieleným nadobúdaním a zlučovaním pôvodne samostatných podnikov, ako aj názov príslušného odboru a aspektu podnikových financií, manažmentu a podnikovej stratégie.

Najhlavnejšími dôvodmi pre fúziu a akvizíciu je reštrukturalizácia subjektov, zlepšenie platobnej bilancie, získanie väčšieho podielu na trhu a podobne.

Oba pojmy znamenajú dve samostatné finančné a právne operácie a preto je ich potrebné definovať aj samostatne.

Fúzia už zo svojho názvu reprezentuje splynutie dvoch spoločností. Fúzie predstavujú jeden zo základných nástrojov získania väčšieho podielu podniku na trhu. Ich základným motívom je okrem iného dosiahnutie ekonomického zisku a z dlhodobého hľadiska 72 synergického efektu prostredníctvom dosiahnutých úspor z rozsahu, finančných úspor, diferenčnej výkonnosti a predpokladaného väčšieho podielu na trhu.

Naproti tomu akvizícia je metóda zlučovania spoločností spôsobom, keď jedna alebo viaceré spoločnosti sú zlúčené do inej spoločnosti, ktorá následne získa všetky práva a povinnosti získaných spoločností.

Pojem fúzia a akvizícia nie sú jednoznačne vymedzené, práve preto sa analyzujú spolu pod názvom "mergers and acquisitions".

Fúzie a akvizície sa radia medzi komplikované a náročné procesy z hľadiska právneho alebo ekonomického. Zlúčeniu spoločností predchádza evaluácia hodnoty zlučovaných spoločností, ich záväzkov, zadĺženosti a ďalších determinantov, ktoré odhalia, či je plánované zlúčenie výhodné alebo nie.

Úspešné vs. neúspešné fúzie a akvizície v histórií

Z historického hľadiska sa môžeme poučiť na príkladoch úspešných, ale aj nie až tak vydarených fúzií a akvizícií.

AOL & Time Warner ako príklad neúspešnej fúzie

Obe spoločnosti si od tohto spojenia sľubovali obrovský úspech. AOL chcelo presadiť projekt internetovej televízie a Time Warner zasa nárast publika ťažiaci z 20 miliónovej databázy užívateľov služby AOL. Po niekoľkých spoločných rozhovoroch prišlo 10. januára 2000 ohlásenie vzájomného spojenia v celkovej hodnote 178 miliárd dolárov. Táto správa spôsobila obrovskú senzáciu, no už onedlho sa začali prejavovať nezhody medzi exekutívami jednotlivých častí spoločnej firmy AOL Time Warner. Nasledovalo prasknutie „dot.com“ bubliny 13. 3. 2000, spôsobené multi miliardovými predajmi akcií technologických spoločností ako Cisco, IBM a Dell.

Disney & Pixar ako príklad úspešného spojenia

Spoločnosti Disney sa v oblasti animovaných filmov v roku 2005 prestávalo dariť. Jej produkčné tímy čelili nedostatkom kreativity a posledné produkcie ako Treasure Planet si nedokázali získať nadšenie divákov. Ako východisko z takejto situácie sa ponúkalo práve prepojenie s partnerom, ktorý by do spoločnosti priniesol nové nápady a takisto aj želanú popularitu. Ako najvhodnejším kandidátom sa ukázala spoločnosť Pixar, ktorej tvorba bola mimoriadne obľúbená. Výhodou bolo, že spoločnosti si neboli ani cudzie. Už pred spojením pomáhala spoločnosť Disney Pixaru s marketingom pre jej animované filmy, pričom takáto spolupráca sa ukazovala ako veľmi efektívna, najmä kvôli bohatým skúsenostiam spoločnosti Disney s propagáciou a jej obrovskými možnosťami na tomto poli.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#vymedzenie ekonomickeho rastu #fúzia a akvizícia

Diskusia: Fúzie a akvizície ako ekonomický nástroj rastu spoločnosti

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018