Právne normy test

Spoločenské vedy » Právo

Autor: janka114
Typ práce: Poznámky
Dátum: 25.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 70 slov
Počet zobrazení: 2 713
Tlačení: 239
Uložení: 217
Uveďte kto vydáva nasledujúce právne normy a vytvorte z nich hierarchiu od najsilnejšej po najslabšiu.
•  Nariadenie vlády o povinnej šk. dochádzke – Vláda (3)
•  Vyhláška KÚ (Krajský úrad) o prijímacích pohovoroch – Krajský úrad (5)
•  Vnútorný šk. poriadok – PO (právnické osoby) (6)
•  Školský zákon – NRSR (2)
•  Ústavný zákon článok 42 (právo na vzdelanie) – NRSR (1)
•  Vyhláška Ministerstva školstva o maturitných skúškach – Ministerstvo školstva SR (4)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#pravne normy #test #test z pracovného práva


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.130