Štruktúra Ústavy SR

Spoločenské vedy » Právo

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 09.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 134 slov
Počet zobrazení: 5 520
Tlačení: 413
Uložení: 400
Opíšte štruktúru Ústavy SR.
-  štruktúru Ústavy tvorí preambula9 hláv rozdelených na 156 článkov

Kedy bola Ústava SR prijatá?

-  1. septembra 1992

Vysvetlite, ako sa Ústava SR vnútorne člení.

PREAMBULA
o  slávnostný úvod Ústavy
o  zdôrazňuje národný princíp, našu históriu a že sme demokratická krajina
9 HLÁV
o  1. hlava
· základné ustanovenia- definuje SR ako zvrchovaný, demokratický a právny štát, ktorý sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo
o  2. hlava
· vymedzuje ľudské práva občanov
o  3. hlava
· stanovuje základy hospodárstva SR, ktoré vychádza z princípov trhovej ekonomiky
o  4. hlava
· upravuje postavenie územnej samosprávy
· základom je obec
o  5. hlava
· zákonodarná moc
o  6. hlava
· výkonná moc
o  7. hlava
· súdna moc
o  8. hlava
· prokuratúra SR
o  9. hlava
· záverečné ustanovenia
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Ústava SR #vlastnícke práva #preambula #etapy ustavneho vyvoja #ústava #struktura ustavy SR #čo je preambulA #r


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019