Príhovor – začiatok a koniec školského roka

Pomôcky » Príhovory

Autor: janci
Typ práce: Ostatné
Dátum: 02.08.2022
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 293 slov
Počet zobrazení: 93
Tlačení: 7
Uložení: 7

Začiatok školského roka

Básne štvrtáka Patrika _______ a piatačky Peťky _____definitívne ukončili prázdninové dni a pripomenuli nám, že čas letí ako splašené kone. Veď len včera ste s vysvedčením v ruke cváľali v ústrety voľným dňom plným šantenia a oddychu... a dnes ten kolotoč školských povinností začína znova.

Dovoľte mi preto, aby som Vás všetkých prívítala na dnešnom slávnostnom otvorení šk. roka 2008/2009. Zvlášť srdečne vítam našich hostí:

Starostu obce _________, nášho pána farára ________, starostov susedných obcí- z _________ a z ________________.

Ďalej vítam riaditeľku školy Mgr. _____________, zástupkyňu Mgr. ____________, všetkých našich učiteľov, rodičov , všetkých žiakov- hlavne Vás, naši milí prváci ale i všetkých nových žiakov v ostatných ročníkoch, ktorí ste tu dnes prvýkrát

Školská brána sa po prázdninách otvára veľmi ťažko (nie preto,že je pokazená, alebo nenamazaná) a ľahučko sa za Vami zabuchne a drží.

Vyzlečte sa prosím! – povie Vám pán doktor, keď prídete do ordinácie, aj keby Vás bolelo len ucho. Želáme si, aby ste sa pred školskými dverami povyzliekali. No nie zo slávnostného šatu, ale zo všetkých zamazaných povahových handier, vulgarizmov, nikotinizmov, búchanín, sácanín a čarbanizmov lavicových.

Deťúšiky naše milované, okaté, opálené a školychtivé, preneste cez školskú bránu len spomienky –spomienky na leto, na priateľov a chuť – chuť čo-to nové sa naučiť, chuť v čom-tom sa zdokonaliť a zlepšiť.

Deťúšiky naše okaté a milované – najmenšie-(obraciam sa na našich prváčikov):

Dnes začínate maličkí, aby ste tu na konci roka stáli veľkí.

Vyletíte do leta ako z úľa včielky.

Z úľa, v ktorom zmúdrejú Vaše detské čielka.

Bude Vám v ňom kráľovnou Vaša pani učiteľka.

Začiatok vždy býva krušný a prvácky prst neposlušný.

Akože Vaše kolieska a kľučky, premenia sa na oblúčky, slučky...?

A predsa tie detské rúčky zdolajú zakrátko tú veľkú vedu –Abecedu

A teraz už poprosím o krátky príhovor riad. školy, Mgr. ___________

Ďakujem

Milí žiaci, niektorí ste sa na školu tešili, iní by radšej prežili Verneho dva roky prázdnin. Aby ten dnešný začiatok nebol taký ťažký prichádzajú s radami nad zlato Vaši najstarší a najskúsenejší spolužiaci

Ďakujem deviatačkám za taký správny žiacky nadhľad nad všetkým, čo nás tu celých 10 mesiacov čaká. Bude toho určite oveľa viac. Dúfam, že ich rady nebudete brať doslovne.

Program slávnostného otvorenia šk. roka sa chýli ku koncu. Preto si ešte vypočujte organizačné pokyny:

-žiaci 2.-4. roč. a 6.-9. roč. odídu o malú chvíľku v sprievode tr. učiteľov do svojich nových tried, kde Vám pani učiteľky oznámia zajtrajší rozvrh, zistia záujem o stravovanie v ŠJ a prečítajú šk. poriadok

-žiakov 1. roč. si pani uč. rozdelia do tried na hornej chodbe a piatakov vo vstupnej hale.

A celkom na záver- ako hovorí citát- Vzdelanie múdremu ukazuje ako málo vie a hlúpemu dáva ilúzie, že vie veľa- nezaraďte sa medzi hlupákov- hrdých a spokojných s tým, čo vedia. Staňte sa múdrymi a začnite s prijímaním nového v zdraví a s radosťou.

Všetkým Vám prajem úspešný školský rok 2008/09!

Koniec školského roka

Na Vašich tvárach vidím, že tento deň máte najradšej a že ste ho už túžobne očakávali...

Na určitý čas sa zastaví kolotoč školských povinností a vy si budete žiť bezstarostne, žiadne ranné vstávanie, žiadne napomínanie - len sladké leňošenie

Kolotoč školskej dochádzky a školských povinností sa vždy začína točiť 2.septembra a zastaví sa až 30.júna. Je pravda, že školský kolotoč sa točí o čosi dlhšie ako ten obyčajný, ale zase v tom našom kolotoči nesedíme len tak nečinne a nepozeráme sa pasívne na svet okolo nás. Naopak, kto raz nastúpi na školský kolotoč, začína objavovať mnoho nových zaujímavých a krásnych vecí, nazbiera si množstvo zážitkov, postretáva veľa kamarátov a veľa sa naučí.

Dovoľte mi, aby som Vás všetkých prívítala na dnešnom zastavení kolotoča 2008/2009 (slávnostnom ukončení šk. roka 2008/2009).

Zvlášť srdečne vítam našich hostí:

Starostu obce ____________, nášho pána farára __________, starostov susedných obcí- z ___________ a z ___________, zástupcu rodičov-predsedu rodičovského združenia p.________.

Ďalej vítam zástupkyňu Mgr__________, všetkých našich učiteľov, rodičov , prevádzkových zamestnancov a samozrejme Vás, našich žiakov.

Dnes prišiel ten čas, keď sa kolotoč úplne zastavil – všetci chceme vystúpiť, aby sa nám náhodou nezakrútila hlava. Množstvo nových vedomostí, zručností, skúseností a zážitkov treba spracovať a uložiť si do pamäti a na to potrebujete čas, čas prázdninový. Koľko si z týchto poznatkov odnesiete, to sa dozviete pri odovzdávaní vysvedčení, ktoré je dôkazom, že ste na školskom kolotoči nesedeli len tak.

Podľa scénara prvé slová, či tóny a kroky budú patriť Vašim spolužiakom. Potom bude nasledovať slávnostný príhovor.

––––

-–––-

––––

Po prvýkrát sa na kolotoči dotočili naši prváci. 

Začali ste maličkí, aby ste tu na konci roka stáli veľkí.

Dnes vyletíte do leta ako z úľa včielky.

Z úľa, v ktorom zmúdreli Vaše detské čielka.

Bola Vám v ňom kráľovnou Vaša pani učiteľka.

Začiatok vždy býva krušný a prvácky prst neposlušný.

Akože Vaše kolieska a kľučky, premenili sa na oblúčky, slučky...?

A predsa tie detské rúčky zdolali tú veľkú vedu –Abecedu

Poslednýkrát však z kolotoča vystupujú deviataci, čím sa im aj uzatvára jedna krásna, ale aj dôležitá etapa ich života. Kam sa podeli deti, ktoré pred deviatimi rokmi na tento náš kolotoč posadili rodičia? Ovládate reč a písmo, poznáte históriu, už Vás nenastrašia ani rovnice s dvomi neznámymi, majstrovsky narábate s chemickými vzorcami. Dnes tu stoja krásne „slečny“ a „sebavedomí“ mládenci, ktorí odvážne pozerajú do budúcnosti... a prišli sa s nami rozlúčiť....

Program slávnostného ukončenia šk. roka sa naplnil.

O chvíľu sa pod vedením pani učiteliek disciplinovane odoberiete do tried, aby ste boli odmenení za svoje celoročné úsilie. A Vy nezabudnite ďakovať- ďakovať všetkým, ktorí Vám vo Vašom snažení pomáhali:

učiteľom -lebo Vás krôčik po krôčiku viedli k novým obzorom, p. farárovi, lebo Vás vo Vašom snažení posilňoval, pani upratovačkám, kuchárkam, ale hlavne Vašim rodičom, lebo vždy pri Vás stáli.

Prajem Vám všetkým veľa pekných slnečných prázdninových dní a krásne zážitky. Užite si prázdniny v zdraví, nebuďte hrdinovia na nesprávnom mieste - ani vo vode, ani na cestách, buďte hrdinami tam, kde Vás niekto blízky, či neznámy potrebuje.

A nezabudnite – náš školský kolotoč pán školník spúšťa opäť 2. septembra

Slávnostné otvorenie školského roka 2009/10

„Končí sa leto a hudci v tráve už clivé piesne hrajú.

Staručké leto spomína práve ako ho deti rady majú.

Odchádza. Ide. Prešiel čas istý. Opúšťa svoju ríšu.

Veď o rok príde. A stromy – listy mu na rozlúčku píšu.“

Nuž tak.

Skončil sa čas oddychu, leňošenia. Bicykle, kolobežky, kolieskové korčule, či plavky a ruksaky vymeníte za knihy, písanky, peračníky, štetce, mapy, skúmavky.

A hoci niektorí z vás v posledných augustových dňoch strácali náladu a možno s nevôľou prijali dnešné vstávanie, verím, že v kútiku duše sa objavili pocity radosti so stretnutia sa so známymi tvárami, či pocity vzrušenia z nového, neznámeho a dosiaľ ešte neobjaveného, ktoré asi najviac zaplavili vnútra našich prváčikov.

Dovoľte mi preto, aby som Vás všetkých prívítala na dnešnom slávnostnom otvorení šk. roka 2009/2010. Zvlášť srdečne vítam našich hostí:

Starostu obce__________, nášho pána farára _________, starostov susedných obcí- ______________________.

Ďalej vítam riaditeľku školy Mgr. __________________, zástupkyňu Mgr. _______________, všetkých našich učiteľov, nových i staronových kolegov, rodičov , všetkých žiakov- hlavne Vás, naši milí prváci ale i všetkých nových žiakov v ostatných ročníkoch, ktorí ste tu dnes prvýkrát.

Po krátkych básňach v podaní žiačok Petry___________ a Kristíny _______________ sa vám prihovorí riad. školy Mgr. ______________, ktorá vás stručne oboznámi s tým, čo nás v tomto školskom roku čaká nové.

Ďakujem za____________________

Pár slov si pre Vás pripravil aj starosta obce p. _________________.

Ako som už spomínala, najviac vzrušenia dnes prežívajú naši prváci. Však prvák Miško, prváčka Katka? Že nevieš čo ťa v škole čaká? No predsa tvoja prvácka pani učiteľka. S jej pomocou budeš lúskať nie tri zázračné oriešky ako Popoluška, ale plno - plno školských orieškov, v ktorých budú ukryté písmenká, slabiky i nové slová, čiarky a krúžky, rastlinky i zvieratká ale samozrejme i mnohé a mnohé ďalšie zaujímavosti.

Nečuš teda v kúte ako myš. Čím vyššie vyjdeš, ďalej dovidíš. Šikovnosť to nie sú čary, tak nech sa ti dobre darí.

Milí žiaci,

už o malú chvíľu sa pod vedením tr. pani učiteliek disciplinovane presuniete do svojich stálych či dočasných tried. Oboznámite sa so školským poriadkom a dostanete rozvrh a pokyny na zajtrajší riadny vyučovací deň.

Prajem Vám všetkým vykročiť na cestu ďalšieho poznávania a objavovania tou správnou nohou.

Prajem Vám pevné zdravie, p. učiteľkám a rodičom veľa-veľa trpezlivosti.

 Dajte každému dňu v tomto šk. roku šancu, aby Vás naplnil nielen novými vedomosťami, ale i slušnosťou, zdvorilosťou, či obyčajným priateľským úsmevom.

Prajem Vám úspešný školský rok 2009/10!

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Pomôcky » Príhovory

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Zavrieť reklamu
Vygenerované za 0.016 s.