Ďakovná reč na birmovku

Pomôcky » Príhovory

Autor: ypsilon (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 12.06.2023
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 301 slov
Počet zobrazení: 707
Tlačení: 22
Uložení: 24

Ďakovná reč na birmovku

Vážený biskup, duchovný otec, milí hostia a drahí birmovanci,

dnes je pre mňa veľkou cťou a radosťou stáť pred vami a viesť túto slávnostnú birmovku. Tento dôležitý okamih je pre vás, mladých kresťanov, veľkým míľnikom na vašej duchovnej ceste.

Birmovka predstavuje obdobie, keď ste prijali svätého Ducha a dostali pečať svojho kresťanského života. Je to obdobie prehĺbenia vašej viery, odovzdania sa Bohu a prijatia jeho milosti. Je to tiež čas, keď sa stávate plnohodnotnými členmi Cirkvi a preberáte zodpovednosť za svoju vieru.

Dnešný deň je plný radosti a vďačnosti. Vďačíme našim rodičom, ktorí nás viedli k tejto chvíli, a našim rodičom vo viere, ktorí nám ukázali cestu ku Kristovi. Vďačíme aj nášmu biskupovi, ktorý nás dnes posvätil a poslal na misiu šírenia Božieho kráľovstva.

Milí birmovanci, svätý Duch, ktorého ste prijali dnes, vám daruje múdrosť, silu a odvahu na vašej životnej púti. Prijmite ho s radosťou do svojich sŕdc a nech vás viede vo vašich rozhodnutiach a činoch.

Birmovka je začiatkom nového etapu vašej duchovnej cesty, kde budete stretnúť rôzne výzvy a pokušenia. Nezabudnite, že ste dnes prijali silu, ktorá vám pomôže prekonať akékoľvek prekážky. Hľadajte Boha vo svojom každodennom živote, modlite sa a budujte svoj vzťah s ním.

Buďte príkladom dobrej viery pre ostatných a prenášajte lásku, úprimnosť a súcit do sveta. Spolu so svätým Duchom môžete priniesť zmenu a svetlo tam, kde je tma.

Chcem vám popriať veľa požehnania a milosti na vašej ceste. Nech vás Boh vždy sprevádza a napĺňa svojím pokojom. Nech sa stávate svetlom, ktoré žiari v temnote a šíri Božiu lásku vo vašom okolí.

Dnes je pre nás všetkých dôležitým dňom. Dúfam, že tento čas strávený spolu bude pre nás všetkých inšpiráciou a povzbudením vo viere. Ďakujem vám za prítomnosť a žehnám vás všetkých v mene Otca, Syna a Svätého Ducha.

Ďakujem.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie študentské práce pre tieto populárne kľúčové slová:

#ďakovná reč biskupovi


Odporúčame

Pomôcky » Príhovory

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.018 s.
Zavrieť reklamu