Príhovor na záver školského roka

Pomôcky » Príhovory

Autor: babuska
Typ práce: Ostatné
Dátum: 29.04.2024
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 343 slov
Počet zobrazení: 199
Tlačení: 13
Uložení: 11

Príhovor na záver školského roka

Vážení rodičia, kolegyne, kolegovia, milí žiaci,

o chvíľu zazvoní zvonec a bude koniec, nie však rozprávky, ale školského roka. Skôr než sa symbolicky zatvorí brána školy, mali by sme sa obzrieť dozadu a zhodnotiť uplynulých desať mesiacov. Vám všetkým, milí žiaci, dal nové vedomosti, ktoré by ste mali využívať každý deň. Vedomosti, ktoré vám vštepovali učitelia by vás mali obohatiť – či už ide o vlastivedu, prírodopis, pracovné vyučovanie, zemepis, občiansku výchovu a pod. Veď do školy chodíte preto, aby ste boli stále múdrejší a múdrejší.

Pochvalu si zaslúžia tí žiaci, ktorí pravidelne chodili do školy, s chuťou sa učili, slušne sa správali. Títo žiaci budú mať určite pekné vysvedčenia, ku ktorým im srdečne blahoželáme. Žiaľ, máme aj žiakov, ktorých sme videli iba občas nielen pre chorobu, ale čo je najhoršie, škole sa naschvál vyhýbali alebo z nej utekali. Vedomosti týchto žiakov sú veľmi slabé. Samozrejme, že aj oni sa môžu od septembra polepšiť a pravidelne chodiť do školy. Urobia radosť nielen sebe, ale aj rodičom a hlavne nám učiteľom.

Dnes sa pre vás všetkých končí tento školský rok, ale niektorí z vás ukončia aj povinnú desaťročnú školskú dochádzku. Veľmi nás zarmucuje, že nie všetci sa chcú ďalej učiť. Tým, ktorí budú pokračovať v učilištiach, želáme, aby sa im v novej škole darilo, aby tam vydržali počas celého štúdia. Brána našej školy ostáva pre nich naďalej otvorená. Potešíme sa každej návšteve bývalých žiakov. 

Poďakovanie patrí aj celému pedagogickému kolektívu a technicko-hospodárskym zamestnancom školy. Práve oni mali veľký podiel na tom, že každý deň ste dostali desiatu, objednali pre vás školské potreby a každý mesiac ste mali štipendiá. Samozrejme, len tí, ktorí si ich zaslúžili.

Milí žiaci, o chvíľu dostanete vysvedčenia. Vysvedčenie je úradný doklad, ktorý treba dobre odložiť aj na niekoľko rokov. Veľmi dôležité je pre končiacich žiakov, ktorí ho budú potrebovať pre úrad práce. Mnohí z vás sa nemusia hanbiť za vysvedčenie a môžu sa ním pochváliť nielen rodičom, ale aj starým rodičom, súrodencom, susedom, kamarátom.

Na záver by som vám chcela všetkým zaželať príjemné prázdniny. Užite si ich v zdraví, nebuďte hrdinovia, ani vo vode ani na cestách, aby sme sa tu všetci v septembri opäť zišli

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Pomôcky » Príhovory

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.023 s.
Zavrieť reklamu