Postoje

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: agile (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.09.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 169 slov
Počet zobrazení: 1 931
Tlačení: 115
Uložení: 126

Postoje

Štruktúra postoja - 3 zložky:

 1. kognitívna (poznávacia)- rozumové hodnotenie predmetu postoja (správny- nesprávny, rozumný- hlúpy, spravodlivý- nespravodlivý, hodnotný- bezcenný), najčastejšie sa utvára preberaním názorov od iných;
 2. emocionálna (citová)- citový vzťah k predmetu postoja (ľúbim- neľúbim, páči sa- nepáči sa), najčastejšie sa utvára osobnou skúsenosťou s predmetom postoja;
 3. konatívna- tendencia konať, reagovať určitým spôsobom na predmet postoja (chcem to- nechcem to, priblížim sa- ujdem), vyplýva z oboch predchádzajúcich.

Modely na zmenu postoja:

 1. zmena založená na sile presviedčania- využíva silu argumentov, osobného pôsobenia, nových informácií, pri presviedčaní sú dôležité tieto faktory:
 2. a) zdroj podávania informácií, ten kto informácie podáva (účinné je nepriame, nenátlakové presviedčanie);
 3. b) štruktúra, sila informácií, argumenty (účinné sú také, ktoré zasiahnu rozum a city);
 4. c) osobnosť príjemcu (ťažšie sa presviedčajú inteligentní ľudia a ľudia s vysokou sebaúctou);
 5. koncepcia kontaktu- ide o priame stretnutie skupín za účelom zlepšenia vzťahov, dôležité je dodržať tieto podmienky- zdôrazňovať kooperáciu, potláčať súťaženie, zachovať rovnaký počet osôb v oboch skupinách, rovnaký status, účasť v skupinách má byť dobrovoľná.

Psychologická funkcia postoja:

 1. prispievajú k udržaniu psychickej rovnováhy- eliminujú úzkosť, posilňujú hodnotu seba samého;
 2. ovplyvňujú rôzne psychické procesy- pamäť, vnímanie, pozornosť;
 3. sú motivačným činiteľom- ovplyvňujú smer správania.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Psychológia postoj #konativne procesy #Zmenu postoja


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015