Nedeľa, 26. februára 2017, meninyViktor, zajtra Alexander
Dnes prezretých 22636 študentských prácOnline: 3285 mladých ľudí

Psychológia - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Vzdelávacia politika Referát 555 slov 582 29 30 19.09.2016 0
Slovenčina Terénna sociálna práca Referát 1174 slov 376 24 27 19.09.2016 0
Slovenčina Komunikácia, interakcia, percepcia - pojmy Referát 49 slov 452 32 32 19.09.2016 0
Slovenčina Predmet sociálnej psychológie Referát 66 slov 391 22 20 19.09.2016 0
Slovenčina Starostlivosť človeka o zdravie Referát 1093 slov 473 25 28 19.09.2016 0
Slovenčina Sociálna politika štátu Referát 805 slov 384 27 26 19.09.2016 0
Slovenčina Súťaživé a kooperatívne správanie Referát 120 slov 399 24 35 19.09.2016 0
Slovenčina Sociálna práca s občanmi so zdravotným postihnutím Referát 1011 slov 368 30 21 19.09.2016 0
Slovenčina Formy sociálneho učenia Referát 161 slov 439 31 22 19.09.2016 0
Slovenčina Systém špeciálnej pedagogiky Referát 1306 slov 390 30 32 19.09.2016 0
Slovenčina Empatické správanie Referát 54 slov 421 29 34 19.09.2016 0
Slovenčina Vymedzenie základného postupu práce s klientom Referát 1391 slov 429 28 27 19.09.2016 0
Slovenčina Životný cyklus Referát 1014 slov 566 31 25 19.09.2016 9
Slovenčina Asertívne a prosociálne správanie Referát 248 slov 485 39 29 19.09.2016 0
Slovenčina Sociálna práca s komunitou Referát 868 slov 248 20 24 19.09.2016 0
Slovenčina Patopsychologické javy Referát 1530 slov 260 15 17 19.09.2016 0
Slovenčina Možnosti vyrovnávania sa s náročnými životnými situáciami Referát 1765 slov 151 19 18 19.09.2016 0
Slovenčina Základné princípy zdravého životného štýlu Referát 9 slov 112 11 17 19.09.2016 0
Slovenčina Postoje Referát 169 slov 125 12 20 19.09.2016 0
Slovenčina Interpersonálna príťažlivosť a osobný imidž Referát 254 slov 216 20 21 19.09.2016 0
Slovenčina Fóbie Referát 642 slov 199 12 15 19.09.2016 0
Slovenčina Normalita a abnormalita Referát 250 slov 186 16 20 19.09.2016 0
Slovenčina Zdravý životný štýl Referát 47 slov 192 18 16 15.09.2016 0
Slovenčina Sociálna práca so skupinou Referát 1345 slov 212 17 18 15.09.2016 0
Slovenčina Stres, Druhy stresov Referát 84 slov 334 30 22 15.09.2016 0
Slovenčina Školská zrelosť Referát 17 slov 165 15 13 15.09.2016 0
Slovenčina Dospelosť Referát 37 slov 165 16 18 15.09.2016 0
Slovenčina Nezamestnanosť ako problém dospelých Referát 1052 slov 209 16 18 15.09.2016 0
Slovenčina Osobitosti rómskeho etnika Referát 1709 slov 246 19 16 15.09.2016 0
Slovenčina Vstup do školy ako dôležitý vývinový medzník Referát 20 slov 163 17 13 15.09.2016 0
Slovenčina Charakteristika sociálnej práce, znaky sociálnej práce Referát 124 slov 170 19 19 15.09.2016 0
Slovenčina Najčastejšie chyby pri vnímaní a posudzovaní iných ľudí Referát 122 slov 240 16 15 15.09.2016 0
Slovenčina Sociálna práca s klientom Referát 774 slov 177 18 16 15.09.2016 0
Slovenčina Detský klient v sociálnej práci Referát 1381 slov 161 21 21 15.09.2016 0
Slovenčina Kazuistika Referát 41 slov 201 13 13 15.09.2016 0
Slovenčina Staroba Referát 60 slov 199 19 18 15.09.2016 9
Slovenčina Psychické procesy a stavy Referát 1411 slov 227 14 15 14.09.2016 0
Slovenčina Hmotná a sociálna núdza Referát 37 slov 139 11 18 14.09.2016 0
Slovenčina Ako sa uplatňuje duševná hygiena v škole? Referát 63 slov 182 16 12 14.09.2016 0
Slovenčina Infekčné ochorenia Referát 164 slov 213 14 12 14.09.2016 0
Slovenčina Dospievanie, ako rizikové obdobie v živote človeka Referát 1588 slov 193 17 15 14.09.2016 0
Slovenčina Sociálna práca so seniormi Referát 1726 slov 129 16 19 14.09.2016 0
Slovenčina Starostlivosť o zdravie Referát 676 slov 147 12 12 14.09.2016 0
Slovenčina Pohlavné ochorenia Referát 157 slov 128 10 10 14.09.2016 0
Slovenčina Správanie človeka v spoločnosti Referát 327 slov 337 20 17 14.09.2016 7
Slovenčina Hlavné znaky pripravenosti žiaka na školu Referát 46 slov 148 12 10 14.09.2016 0
Slovenčina Civilizačné ochorenia Referát 175 slov 148 11 14 13.09.2016 0
Slovenčina Osobnosť sociálno – výchovného pracovníka Referát 879 slov 205 16 17 13.09.2016 0
Slovenčina Práva dieťaťa Referát 239 slov 179 14 17 13.09.2016 0
Slovenčina Paradoxy k postoju dieťaťu + nehotový dospelý Referát 63 slov 158 7 16 13.09.2016 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 Ďalej

Psychológia - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Psychológia Kategória Rozsah
Slovenčina Základné pravidlá slušného správania Psychológia 1538 slov
Slovenčina Osobnosť - štruktúra osobnosti Psychológia 1779 slov
Slovenčina Komunikácia - verbálna a neverbálna Psychológia 577 slov
Slovenčina Voľný čas v živote človeka Psychológia 296 slov
Slovenčina Mladší, stredný a starší školský vek Psychológia 1617 slov
Slovenčina Osobnosť človeka Psychológia 825 slov
Slovenčina Rodina a jej funkcie Psychológia 342 slov
Slovenčina Psychológia - predmet, zakladatelia, disciplíny Psychológia 1331 slov
Slovenčina Inteligencia Psychológia 1689 slov
Slovenčina Osobnosť Psychológia 2638 slov
Slovenčina Emócie a city Psychológia 859 slov
Slovenčina Životný štýl a problémy mladých ľudí Psychológia 351 slov
Slovenčina Psychické zdravie Psychológia 658 slov
Slovenčina City a druhy citov Psychológia 1364 slov
Slovenčina Amnézia (strata pamäte) Psychológia 276 slov
0.078