Sobota, 29. apríla 2017, meninyLea, zajtra Anastázia
Dnes prezretých 47455 študentských prácOnline: 1905 mladých ľudí

Psychológia - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Vzdelávacia politika Referát 555 slov 771 38 41 19.09.2016 0
Slovenčina Terénna sociálna práca Referát 1174 slov 440 31 36 19.09.2016 0
Slovenčina Komunikácia, interakcia, percepcia - pojmy Referát 49 slov 544 41 44 19.09.2016 0
Slovenčina Predmet sociálnej psychológie Referát 66 slov 505 29 27 19.09.2016 0
Slovenčina Starostlivosť človeka o zdravie Referát 1093 slov 570 32 34 19.09.2016 0
Slovenčina Sociálna politika štátu Referát 805 slov 495 30 31 19.09.2016 0
Slovenčina Súťaživé a kooperatívne správanie Referát 120 slov 517 31 46 19.09.2016 0
Slovenčina Sociálna práca s občanmi so zdravotným postihnutím Referát 1011 slov 433 36 28 19.09.2016 0
Slovenčina Formy sociálneho učenia Referát 161 slov 573 42 34 19.09.2016 0
Slovenčina Systém špeciálnej pedagogiky Referát 1306 slov 485 37 44 19.09.2016 0
Slovenčina Empatické správanie Referát 54 slov 571 40 44 19.09.2016 0
Slovenčina Vymedzenie základného postupu práce s klientom Referát 1391 slov 511 33 32 19.09.2016 0
Slovenčina Životný cyklus Referát 1014 slov 747 40 30 19.09.2016 9
Slovenčina Asertívne a prosociálne správanie Referát 248 slov 610 50 35 19.09.2016 0
Slovenčina Sociálna práca s komunitou Referát 868 slov 390 29 31 19.09.2016 0
Slovenčina Patopsychologické javy Referát 1530 slov 353 76 23 19.09.2016 0
Slovenčina Možnosti vyrovnávania sa s náročnými životnými situáciami Referát 1765 slov 217 24 22 19.09.2016 0
Slovenčina Základné princípy zdravého životného štýlu Referát 9 slov 196 16 20 19.09.2016 0
Slovenčina Postoje Referát 169 slov 172 20 25 19.09.2016 0
Slovenčina Interpersonálna príťažlivosť a osobný imidž Referát 254 slov 331 26 30 19.09.2016 0
Slovenčina Fóbie Referát 642 slov 276 15 19 19.09.2016 0
Slovenčina Normalita a abnormalita Referát 250 slov 325 24 26 19.09.2016 0
Slovenčina Zdravý životný štýl Referát 47 slov 273 24 23 15.09.2016 0
Slovenčina Sociálna práca so skupinou Referát 1345 slov 292 22 22 15.09.2016 0
Slovenčina Stres, Druhy stresov Referát 84 slov 451 36 31 15.09.2016 0
Slovenčina Školská zrelosť Referát 17 slov 219 18 16 15.09.2016 0
Slovenčina Dospelosť Referát 37 slov 226 23 22 15.09.2016 0
Slovenčina Nezamestnanosť ako problém dospelých Referát 1052 slov 278 20 24 15.09.2016 0
Slovenčina Osobitosti rómskeho etnika Referát 1709 slov 322 23 20 15.09.2016 0
Slovenčina Vstup do školy ako dôležitý vývinový medzník Referát 20 slov 229 25 15 15.09.2016 0
Slovenčina Charakteristika sociálnej práce, znaky sociálnej práce Referát 124 slov 253 22 25 15.09.2016 0
Slovenčina Najčastejšie chyby pri vnímaní a posudzovaní iných ľudí Referát 122 slov 324 21 18 15.09.2016 0
Slovenčina Sociálna práca s klientom Referát 774 slov 230 25 24 15.09.2016 0
Slovenčina Detský klient v sociálnej práci Referát 1381 slov 195 25 27 15.09.2016 0
Slovenčina Kazuistika Referát 41 slov 286 16 19 15.09.2016 10
Slovenčina Staroba Referát 60 slov 332 24 24 15.09.2016 9
Slovenčina Psychické procesy a stavy Referát 1411 slov 291 20 22 14.09.2016 0
Slovenčina Hmotná a sociálna núdza Referát 37 slov 201 16 22 14.09.2016 0
Slovenčina Ako sa uplatňuje duševná hygiena v škole? Referát 63 slov 252 21 18 14.09.2016 0
Slovenčina Infekčné ochorenia Referát 164 slov 310 17 15 14.09.2016 0
Slovenčina Dospievanie, ako rizikové obdobie v živote človeka Referát 1588 slov 265 21 18 14.09.2016 0
Slovenčina Sociálna práca so seniormi Referát 1726 slov 203 23 24 14.09.2016 0
Slovenčina Starostlivosť o zdravie Referát 676 slov 217 15 16 14.09.2016 0
Slovenčina Pohlavné ochorenia Referát 157 slov 168 13 13 14.09.2016 0
Slovenčina Správanie človeka v spoločnosti Referát 327 slov 509 26 24 14.09.2016 7
Slovenčina Hlavné znaky pripravenosti žiaka na školu Referát 46 slov 193 15 14 14.09.2016 0
Slovenčina Civilizačné ochorenia Referát 175 slov 197 15 17 13.09.2016 0
Slovenčina Osobnosť sociálno – výchovného pracovníka Referát 879 slov 273 25 22 13.09.2016 0
Slovenčina Práva dieťaťa Referát 239 slov 231 18 23 13.09.2016 0
Slovenčina Paradoxy k postoju dieťaťu + nehotový dospelý Referát 63 slov 204 10 20 13.09.2016 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 Ďalej

Psychológia - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#sloh môj volny cas #komunikácia #problémy mladých ľudí #psychologia #podakovanie oslávenca sa hostom #verbálna a neverbálna komunikácia #sebapoznanie a sebahodnotenie , sebavýchova #moj volny čas po rusky #Moje silné a slabé stránky esej #úvaha o voľnom čase #úvaha - moje životné ciele a plány #záluby a záujmy človeka #reverzibilné figury #verbálna komunikácia #analýza, synteza, indukcia, dedukcia, komparacia #rodina #spoločenské problémy prameniace z odlišnosti kultúr #charakteristika osobnosti #autoregulácia učenia #moj volny cas uvaha #moj volný čas sloh po anglicky #humanistická psychológia #komunikacia v zivote mladeho cloveka #rodina v minulosti a dnes referát #volny cas #konformita, nonkonformita a deviácia #vyklad-tema moja osobnost-uvaha #charakteristika osobnosti podnikatela #uvaha komunikacia medzi ludmi #Osobnosť #poruchy emocionality a správania #referát - moje záľuby #sloh - môj voľný čas #socialne vztahy #duševné zdravie úvaha #záujmy a záľuby #podakovanie kolegom #socialne skupiny #vrodene vlastnosti osobnosti #stres #psychologia osobnosti #mladší školský vek #socialna psychologia #uvaha na travenie volneho casu s rodicmi #učenie #učenie ako cieľavedomý proces #behavioralna psychologia #nemecke frazy pre čašníkov #esej o zdravi #socializácia

Psychológia - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Psychológia Kategória Rozsah
Slovenčina Základné pravidlá slušného správania Psychológia 1538 slov
Slovenčina Osobnosť - štruktúra osobnosti Psychológia 1779 slov
Slovenčina Komunikácia - verbálna a neverbálna Psychológia 577 slov
Slovenčina Voľný čas v živote človeka Psychológia 296 slov
Slovenčina Učenie a typy učenia Psychológia 253 slov
Slovenčina III. Vývin dieťaťa v predškolskom veku Psychológia 1431 slov
Slovenčina Maslovova hierarchia hodnôt Psychológia 783 slov
Slovenčina Osobnosť človeka Psychológia 825 slov
Slovenčina Amnézia (strata pamäte) Psychológia 276 slov
Slovenčina Rodina a jej funkcie Psychológia 342 slov
Slovenčina Psychológia - predmet, zakladatelia, disciplíny Psychológia 1331 slov
Slovenčina Psychológia konfliktov Psychológia 1198 slov
Slovenčina Inteligencia a jej druhy Psychológia 1207 slov
Slovenčina Typológie osobnosti Psychológia 297 slov
Slovenčina Predstavivosť a fantázia Psychológia 329 slov
0.037