Psychológia - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Sympatie muža a ženy Referát 326 slov 723 8 16 24.06.2017 0
Slovenčina Poľovačka na párty alebo diskotéke Referát 283 slov 613 14 7 24.06.2017 0
Slovenčina Fajčenie - Manipulácia s cigeretami Referát 189 slov 627 14 13 24.06.2017 0
Slovenčina Čítanie z ľudí: Hry moci Referát 157 slov 648 12 7 24.06.2017 0
Slovenčina Bariéry rúk a nôh Referát 171 slov 675 13 15 24.06.2017 0
Slovenčina Hry prstov Referát 109 slov 568 11 18 24.06.2017 0
Slovenčina Najčastejšie gestá s rukami Referát 437 slov 444 6 10 24.06.2017 0
Slovenčina Sedenie a státie vyjadruje postoj Referát 290 slov 109 6 7 24.06.2017 0
Slovenčina Neverbálna komunikácia alebo ako čítať z ľudí Referát 281 slov 204 7 6 24.06.2017 0
Slovenčina Marsmallow experiment Referát 174 slov 239 21 21 03.05.2017 8
Slovenčina Vzdelávacia politika Referát 555 slov 1053 57 59 19.09.2016 0
Slovenčina Terénna sociálna práca Referát 1174 slov 555 40 45 19.09.2016 0
Slovenčina Komunikácia, interakcia, percepcia - pojmy Referát 49 slov 700 58 60 19.09.2016 0
Slovenčina Predmet sociálnej psychológie Referát 66 slov 749 46 43 19.09.2016 0
Slovenčina Starostlivosť človeka o zdravie Referát 1093 slov 770 44 46 19.09.2016 0
Slovenčina Sociálna politika štátu Referát 805 slov 631 46 44 19.09.2016 0
Slovenčina Súťaživé a kooperatívne správanie Referát 120 slov 676 43 59 19.09.2016 0
Slovenčina Sociálna práca s občanmi so zdravotným postihnutím Referát 1011 slov 532 50 43 19.09.2016 0
Slovenčina Formy sociálneho učenia Referát 161 slov 948 63 54 19.09.2016 0
Slovenčina Systém špeciálnej pedagogiky Referát 1306 slov 624 49 59 19.09.2016 0
Slovenčina Empatické správanie Referát 54 slov 794 60 66 19.09.2016 0
Slovenčina Vymedzenie základného postupu práce s klientom Referát 1391 slov 639 50 49 19.09.2016 0
Slovenčina Životný cyklus Referát 1014 slov 1096 54 39 19.09.2016 9
Slovenčina Asertívne a prosociálne správanie Referát 248 slov 850 68 52 19.09.2016 0
Slovenčina Sociálna práca s komunitou Referát 868 slov 636 44 45 19.09.2016 0
Slovenčina Patopsychologické javy Referát 1530 slov 505 89 38 19.09.2016 0
Slovenčina Možnosti vyrovnávania sa s náročnými životnými situáciami Referát 1765 slov 346 39 33 19.09.2016 0
Slovenčina Základné princípy zdravého životného štýlu Referát 9 slov 301 29 35 19.09.2016 1
Slovenčina Postoje Referát 169 slov 270 29 35 19.09.2016 0
Slovenčina Interpersonálna príťažlivosť a osobný imidž Referát 254 slov 533 42 45 19.09.2016 0
Slovenčina Fóbie Referát 642 slov 407 25 30 19.09.2016 0
Slovenčina Normalita a abnormalita Referát 250 slov 566 35 39 19.09.2016 0
Slovenčina Zdravý životný štýl Referát 47 slov 435 34 33 15.09.2016 0
Slovenčina Sociálna práca so skupinou Referát 1345 slov 467 34 36 15.09.2016 0
Slovenčina Stres, Druhy stresov Referát 84 slov 652 54 49 15.09.2016 0
Slovenčina Školská zrelosť Referát 17 slov 295 27 24 15.09.2016 0
Slovenčina Dospelosť Referát 37 slov 342 35 32 15.09.2016 0
Slovenčina Nezamestnanosť ako problém dospelých Referát 1052 slov 374 33 38 15.09.2016 0
Slovenčina Osobitosti rómskeho etnika Referát 1709 slov 450 37 32 15.09.2016 0
Slovenčina Vstup do školy ako dôležitý vývinový medzník Referát 20 slov 340 36 24 15.09.2016 0
Slovenčina Charakteristika sociálnej práce, znaky sociálnej práce Referát 124 slov 392 34 39 15.09.2016 0
Slovenčina Najčastejšie chyby pri vnímaní a posudzovaní iných ľudí Referát 122 slov 461 33 30 15.09.2016 0
Slovenčina Sociálna práca s klientom Referát 774 slov 375 40 36 15.09.2016 0
Slovenčina Detský klient v sociálnej práci Referát 1381 slov 281 36 39 15.09.2016 0
Slovenčina Kazuistika Referát 41 slov 444 24 29 15.09.2016 10
Slovenčina Staroba Referát 60 slov 476 36 37 15.09.2016 9.5
Slovenčina Psychické procesy a stavy Referát 1411 slov 418 31 32 14.09.2016 0
Slovenčina Hmotná a sociálna núdza Referát 37 slov 315 27 33 14.09.2016 0
Slovenčina Ako sa uplatňuje duševná hygiena v škole? Referát 63 slov 337 30 28 14.09.2016 0
Slovenčina Infekčné ochorenia Referát 164 slov 427 26 27 14.09.2016 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 Ďalej

Psychológia - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#sloh môj volny cas #komunikácia #problémy mladých ľudí #podakovanie oslávenca sa hostom #psychologia #Moje silné a slabé stránky esej #sebapoznanie a sebahodnotenie , sebavýchova #verbálna a neverbálna komunikácia #moj volny čas po rusky #záluby a záujmy človeka #úvaha o voľnom čase #spoločenské problémy prameniace z odlišnosti kultúr #úvaha - moje životné ciele a plány #reverzibilné figury #analýza, synteza, indukcia, dedukcia, komparacia #verbálna komunikácia #rodina #moj volný čas sloh po anglicky #moj volny cas uvaha #autoregulácia učenia #charakteristika osobnosti #charakteristika osobnosti podnikatela #rodina v minulosti a dnes referát #humanistická psychológia #vyklad-tema moja osobnost-uvaha #komunikacia v zivote mladeho cloveka #volny cas #konformita, nonkonformita a deviácia #čo robím vo volnom čase sloh #referát - moje záľuby #Osobnosť #vrodene vlastnosti osobnosti #uvaha komunikacia medzi ludmi #podakovanie fararovi #charakteristika osobnosti dieťaťa #poruchy emocionality a správania #sloh - môj voľný čas #socialne vztahy #stres #podakovanie kolegom #záujmy a záľuby #mladší školský vek #duševné zdravie úvaha #socialne skupiny #učenie ako cieľavedomý proces #psychologia typy zakaznikov #psychologia osobnosti #socialna psychologia #učenie #prihovor na imatrikulaciu

Psychológia - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Psychológia Kategória Rozsah
Slovenčina Komunikácia - verbálna a neverbálna Psychológia 577 slov
Slovenčina Osobnosť - štruktúra osobnosti Psychológia 1779 slov
Slovenčina Základné pravidlá slušného správania Psychológia 1538 slov
Slovenčina Psychológia - predmet, zakladatelia, disciplíny Psychológia 1331 slov
Slovenčina Voľný čas v živote človeka Psychológia 296 slov
Slovenčina Životný štýl a problémy mladých ľudí Psychológia 351 slov
Slovenčina Sympatie muža a ženy Psychológia 326 slov
Slovenčina Emócie a city Psychológia 859 slov
Slovenčina Rodina a jej funkcie Psychológia 342 slov
Slovenčina Poľovačka na párty alebo diskotéke Psychológia 283 slov
Slovenčina Osobnosť človeka Psychológia 825 slov
Slovenčina Amnézia (strata pamäte) Psychológia 276 slov
Slovenčina Bariéry rúk a nôh Psychológia 171 slov
Slovenčina Čítanie z ľudí: Hry moci Psychológia 157 slov
Slovenčina Psychologické smery Psychológia 2583 slov
0.013