Psychológia – Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Ďalej

Psychológia – kolekcie

Psychológia – kľúčové slová pre vyhľadávanie

#sloh môj volny cas #Moje silné a slabé stránky esej #báseň k starobe #spoločenské problémy prameniace z odlišnosti kultúr #charakteristika osobnosti dieťaťa #komunikácia #moj volny čas po rusky #psychologia #sebapoznanie a sebahodnotenie , sebavýchova #podakovanie oslávenca sa hostom #problémy mladých ľudí #záluby a záujmy človeka #analýza, synteza, indukcia, dedukcia, komparacia #čo robím vo volnom čase sloh #basen na rozlucku odchod so zamestnania #reverzibilné figury #úvaha o voľnom čase #vysvetlenie sova sovu najde ked slniecko zajde #moj volný čas sloh po anglicky #verbálna a neverbálna komunikácia #úvaha - moje životné ciele a plány #basne o starobe #referát - moje záľuby #rozhovor, typy rozhovorov #rodina #verbálna komunikácia #príklady dedukcia, indukcia #prihovor na imatrikulaciu #Dnešná mládež-úvaha #Maju dospelí vždy pravdu #podakovanie fararovi #socialne vztahy #Rozlúčka so zamestnaním #moj volny cas uvaha #zdravý životný štýl referáty #pravidla slusnej komunikacie #rodina v minulosti a dnes referát #volny cas #vplyv socialnej skupiny na jednotlivca #vypracovaná kazuistika #charakteristika osobnosti podnikatela #zivotny styl a problemy mladych ludi #zakladne pravidla rozhovoru #charakteristika osobnosti #Osobnosť #komunikacia v zivote mladeho cloveka #sloh - môj voľný čas #autoregulácia učenia #prezentacia seba sameho #Charakteristické znaky detskej psychiky

Psychológia – najčítanejšie práce za včera

0.022