Pondelok, 29. mája 2017, meninyVilma, zajtra Ferdinand
Dnes prezretých 4424 študentských prácOnline: 393 mladých ľudí

Psychológia - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Marsmallow experiment Referát 174 slov 169 9 10 03.05.2017 0
Slovenčina Vzdelávacia politika Referát 555 slov 878 47 49 19.09.2016 0
Slovenčina Terénna sociálna práca Referát 1174 slov 484 35 39 19.09.2016 0
Slovenčina Komunikácia, interakcia, percepcia - pojmy Referát 49 slov 603 51 51 19.09.2016 0
Slovenčina Predmet sociálnej psychológie Referát 66 slov 576 36 34 19.09.2016 0
Slovenčina Starostlivosť človeka o zdravie Referát 1093 slov 637 38 40 19.09.2016 0
Slovenčina Sociálna politika štátu Referát 805 slov 535 39 38 19.09.2016 0
Slovenčina Súťaživé a kooperatívne správanie Referát 120 slov 574 35 50 19.09.2016 0
Slovenčina Sociálna práca s občanmi so zdravotným postihnutím Referát 1011 slov 462 42 34 19.09.2016 0
Slovenčina Formy sociálneho učenia Referát 161 slov 709 50 44 19.09.2016 0
Slovenčina Systém špeciálnej pedagogiky Referát 1306 slov 531 44 53 19.09.2016 0
Slovenčina Empatické správanie Referát 54 slov 640 47 51 19.09.2016 0
Slovenčina Vymedzenie základného postupu práce s klientom Referát 1391 slov 556 40 39 19.09.2016 0
Slovenčina Životný cyklus Referát 1014 slov 840 46 33 19.09.2016 9
Slovenčina Asertívne a prosociálne správanie Referát 248 slov 672 57 43 19.09.2016 0
Slovenčina Sociálna práca s komunitou Referát 868 slov 488 36 38 19.09.2016 0
Slovenčina Patopsychologické javy Referát 1530 slov 403 82 29 19.09.2016 0
Slovenčina Možnosti vyrovnávania sa s náročnými životnými situáciami Referát 1765 slov 264 31 27 19.09.2016 0
Slovenčina Základné princípy zdravého životného štýlu Referát 9 slov 233 24 27 19.09.2016 0
Slovenčina Postoje Referát 169 slov 204 24 29 19.09.2016 0
Slovenčina Interpersonálna príťažlivosť a osobný imidž Referát 254 slov 403 32 37 19.09.2016 0
Slovenčina Fóbie Referát 642 slov 317 19 24 19.09.2016 0
Slovenčina Normalita a abnormalita Referát 250 slov 407 27 31 19.09.2016 0
Slovenčina Zdravý životný štýl Referát 47 slov 323 27 27 15.09.2016 0
Slovenčina Sociálna práca so skupinou Referát 1345 slov 349 28 28 15.09.2016 0
Slovenčina Stres, Druhy stresov Referát 84 slov 524 44 40 15.09.2016 0
Slovenčina Školská zrelosť Referát 17 slov 244 24 21 15.09.2016 0
Slovenčina Dospelosť Referát 37 slov 270 30 27 15.09.2016 0
Slovenčina Nezamestnanosť ako problém dospelých Referát 1052 slov 309 26 29 15.09.2016 0
Slovenčina Osobitosti rómskeho etnika Referát 1709 slov 373 30 27 15.09.2016 0
Slovenčina Vstup do školy ako dôležitý vývinový medzník Referát 20 slov 269 30 20 15.09.2016 0
Slovenčina Charakteristika sociálnej práce, znaky sociálnej práce Referát 124 slov 292 29 32 15.09.2016 0
Slovenčina Najčastejšie chyby pri vnímaní a posudzovaní iných ľudí Referát 122 slov 374 28 24 15.09.2016 0
Slovenčina Sociálna práca s klientom Referát 774 slov 274 30 29 15.09.2016 0
Slovenčina Detský klient v sociálnej práci Referát 1381 slov 219 32 33 15.09.2016 0
Slovenčina Kazuistika Referát 41 slov 335 18 21 15.09.2016 10
Slovenčina Staroba Referát 60 slov 370 27 30 15.09.2016 9
Slovenčina Psychické procesy a stavy Referát 1411 slov 337 26 27 14.09.2016 0
Slovenčina Hmotná a sociálna núdza Referát 37 slov 241 22 29 14.09.2016 0
Slovenčina Ako sa uplatňuje duševná hygiena v škole? Referát 63 slov 280 27 23 14.09.2016 0
Slovenčina Infekčné ochorenia Referát 164 slov 352 21 22 14.09.2016 0
Slovenčina Dospievanie, ako rizikové obdobie v živote človeka Referát 1588 slov 305 25 22 14.09.2016 0
Slovenčina Sociálna práca so seniormi Referát 1726 slov 233 29 29 14.09.2016 0
Slovenčina Starostlivosť o zdravie Referát 676 slov 269 17 20 14.09.2016 0
Slovenčina Pohlavné ochorenia Referát 157 slov 189 16 17 14.09.2016 0
Slovenčina Správanie človeka v spoločnosti Referát 327 slov 612 30 28 14.09.2016 7
Slovenčina Hlavné znaky pripravenosti žiaka na školu Referát 46 slov 215 18 19 14.09.2016 0
Slovenčina Civilizačné ochorenia Referát 175 slov 217 18 21 13.09.2016 0
Slovenčina Osobnosť sociálno – výchovného pracovníka Referát 879 slov 313 28 25 13.09.2016 0
Slovenčina Práva dieťaťa Referát 239 slov 253 20 25 13.09.2016 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 Ďalej

Psychológia - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#sloh môj volny cas #komunikácia #problémy mladých ľudí #psychologia #podakovanie oslávenca sa hostom #verbálna a neverbálna komunikácia #moj volny čas po rusky #Moje silné a slabé stránky esej #sebapoznanie a sebahodnotenie , sebavýchova #spoločenské problémy prameniace z odlišnosti kultúr #záluby a záujmy človeka #úvaha o voľnom čase #reverzibilné figury #úvaha - moje životné ciele a plány #analýza, synteza, indukcia, dedukcia, komparacia #verbálna komunikácia #rodina #moj volný čas sloh po anglicky #moj volny cas uvaha #autoregulácia učenia #charakteristika osobnosti #humanistická psychológia #charakteristika osobnosti podnikatela #rodina v minulosti a dnes referát #komunikacia v zivote mladeho cloveka #volny cas #vyklad-tema moja osobnost-uvaha #konformita, nonkonformita a deviácia #uvaha komunikacia medzi ludmi #vrodene vlastnosti osobnosti #referát - moje záľuby #poruchy emocionality a správania #Osobnosť #socialne vztahy #sloh - môj voľný čas #stres #záujmy a záľuby #mladší školský vek #podakovanie kolegom #duševné zdravie úvaha #charakteristika osobnosti dieťaťa #socialne skupiny #psychologia osobnosti #učenie ako cieľavedomý proces #učenie #socialna psychologia #čo robím vo volnom čase sloh #psychologia typy zakaznikov #uvaha na travenie volneho casu s rodicmi #socializácia

Psychológia - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Psychológia Kategória Rozsah
Slovenčina Základné pravidlá slušného správania Psychológia 1538 slov
Slovenčina Komunikácia - verbálna a neverbálna Psychológia 577 slov
Slovenčina Osobnosť - štruktúra osobnosti Psychológia 1779 slov
Slovenčina Emócie a city Psychológia 859 slov
Slovenčina III. Vývin dieťaťa v predškolskom veku Psychológia 1431 slov
Slovenčina Učenie Psychológia 350 slov
Slovenčina Amnézia (strata pamäte) Psychológia 276 slov
Slovenčina Sociálna skupina Psychológia 442 slov
Slovenčina Sociometria Psychológia 262 slov
Slovenčina Psychické procesy a stavy Psychológia 3953 slov
Slovenčina Rodina a jej funkcie Psychológia 342 slov
Slovenčina Voľný čas v živote človeka Psychológia 296 slov
Slovenčina Inteligencia Psychológia 1689 slov
Slovenčina Učenie a typy učenia Psychológia 253 slov
Slovenčina Psychológia - predmet, zakladatelia, disciplíny Psychológia 1331 slov
0.018