Piatok, 28. júla 2017, meninyKrištof, zajtra Marta
Dnes prezretých 9100 študentských prácOnline: 1685 mladých ľudí

Psychológia - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Sympatie muža a ženy Referát 326 slov 310 4 7 24.06.2017 0
Slovenčina Poľovačka na párty alebo diskotéke Referát 283 slov 259 7 3 24.06.2017 0
Slovenčina Fajčenie - Manipulácia s cigeretami Referát 189 slov 280 10 11 24.06.2017 0
Slovenčina Čítanie z ľudí: Hry moci Referát 157 slov 285 9 3 24.06.2017 0
Slovenčina Bariéry rúk a nôh Referát 171 slov 312 6 11 24.06.2017 0
Slovenčina Hry prstov Referát 109 slov 223 4 7 24.06.2017 0
Slovenčina Najčastejšie gestá s rukami Referát 437 slov 241 4 5 24.06.2017 0
Slovenčina Sedenie a státie vyjadruje postoj Referát 290 slov 83 5 5 24.06.2017 0
Slovenčina Neverbálna komunikácia alebo ako čítať z ľudí Referát 281 slov 148 4 3 24.06.2017 0
Slovenčina Marsmallow experiment Referát 174 slov 210 17 17 03.05.2017 8
Slovenčina Vzdelávacia politika Referát 555 slov 962 53 55 19.09.2016 0
Slovenčina Terénna sociálna práca Referát 1174 slov 530 37 43 19.09.2016 0
Slovenčina Komunikácia, interakcia, percepcia - pojmy Referát 49 slov 656 56 57 19.09.2016 0
Slovenčina Predmet sociálnej psychológie Referát 66 slov 669 42 38 19.09.2016 0
Slovenčina Starostlivosť človeka o zdravie Referát 1093 slov 704 42 43 19.09.2016 0
Slovenčina Sociálna politika štátu Referát 805 slov 584 44 42 19.09.2016 0
Slovenčina Súťaživé a kooperatívne správanie Referát 120 slov 639 41 57 19.09.2016 0
Slovenčina Sociálna práca s občanmi so zdravotným postihnutím Referát 1011 slov 501 47 39 19.09.2016 0
Slovenčina Formy sociálneho učenia Referát 161 slov 840 57 50 19.09.2016 0
Slovenčina Systém špeciálnej pedagogiky Referát 1306 slov 578 48 58 19.09.2016 0
Slovenčina Empatické správanie Referát 54 slov 730 53 61 19.09.2016 0
Slovenčina Vymedzenie základného postupu práce s klientom Referát 1391 slov 613 44 43 19.09.2016 0
Slovenčina Životný cyklus Referát 1014 slov 1004 51 36 19.09.2016 9
Slovenčina Asertívne a prosociálne správanie Referát 248 slov 761 64 50 19.09.2016 0
Slovenčina Sociálna práca s komunitou Referát 868 slov 568 41 42 19.09.2016 0
Slovenčina Patopsychologické javy Referát 1530 slov 460 86 34 19.09.2016 0
Slovenčina Možnosti vyrovnávania sa s náročnými životnými situáciami Referát 1765 slov 311 35 30 19.09.2016 0
Slovenčina Základné princípy zdravého životného štýlu Referát 9 slov 268 27 31 19.09.2016 0
Slovenčina Postoje Referát 169 slov 243 26 32 19.09.2016 0
Slovenčina Interpersonálna príťažlivosť a osobný imidž Referát 254 slov 479 38 43 19.09.2016 0
Slovenčina Fóbie Referát 642 slov 360 22 27 19.09.2016 0
Slovenčina Normalita a abnormalita Referát 250 slov 483 32 35 19.09.2016 0
Slovenčina Zdravý životný štýl Referát 47 slov 400 32 32 15.09.2016 0
Slovenčina Sociálna práca so skupinou Referát 1345 slov 413 31 33 15.09.2016 0
Slovenčina Stres, Druhy stresov Referát 84 slov 599 50 46 15.09.2016 0
Slovenčina Školská zrelosť Referát 17 slov 271 26 23 15.09.2016 0
Slovenčina Dospelosť Referát 37 slov 307 34 31 15.09.2016 0
Slovenčina Nezamestnanosť ako problém dospelých Referát 1052 slov 349 31 35 15.09.2016 0
Slovenčina Osobitosti rómskeho etnika Referát 1709 slov 422 34 29 15.09.2016 0
Slovenčina Vstup do školy ako dôležitý vývinový medzník Referát 20 slov 314 34 22 15.09.2016 0
Slovenčina Charakteristika sociálnej práce, znaky sociálnej práce Referát 124 slov 351 32 36 15.09.2016 0
Slovenčina Najčastejšie chyby pri vnímaní a posudzovaní iných ľudí Referát 122 slov 422 31 27 15.09.2016 0
Slovenčina Sociálna práca s klientom Referát 774 slov 335 37 32 15.09.2016 0
Slovenčina Detský klient v sociálnej práci Referát 1381 slov 259 34 37 15.09.2016 0
Slovenčina Kazuistika Referát 41 slov 394 21 25 15.09.2016 10
Slovenčina Staroba Referát 60 slov 423 33 34 15.09.2016 9.5
Slovenčina Psychické procesy a stavy Referát 1411 slov 388 29 29 14.09.2016 0
Slovenčina Hmotná a sociálna núdza Referát 37 slov 283 25 31 14.09.2016 0
Slovenčina Ako sa uplatňuje duševná hygiena v škole? Referát 63 slov 313 28 26 14.09.2016 0
Slovenčina Infekčné ochorenia Referát 164 slov 393 24 24 14.09.2016 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 Ďalej

Psychológia - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#sloh môj volny cas #komunikácia #problémy mladých ľudí #psychologia #podakovanie oslávenca sa hostom #verbálna a neverbálna komunikácia #sebapoznanie a sebahodnotenie , sebavýchova #Moje silné a slabé stránky esej #moj volny čas po rusky #záluby a záujmy človeka #úvaha o voľnom čase #spoločenské problémy prameniace z odlišnosti kultúr #úvaha - moje životné ciele a plány #reverzibilné figury #analýza, synteza, indukcia, dedukcia, komparacia #verbálna komunikácia #rodina #moj volný čas sloh po anglicky #moj volny cas uvaha #autoregulácia učenia #charakteristika osobnosti #charakteristika osobnosti podnikatela #rodina v minulosti a dnes referát #humanistická psychológia #vyklad-tema moja osobnost-uvaha #komunikacia v zivote mladeho cloveka #volny cas #konformita, nonkonformita a deviácia #Osobnosť #referát - moje záľuby #uvaha komunikacia medzi ludmi #vrodene vlastnosti osobnosti #čo robím vo volnom čase sloh #sloh - môj voľný čas #socialne vztahy #poruchy emocionality a správania #stres #podakovanie kolegom #charakteristika osobnosti dieťaťa #záujmy a záľuby #mladší školský vek #podakovanie fararovi #duševné zdravie úvaha #socialne skupiny #učenie #učenie ako cieľavedomý proces #psychologia osobnosti #socialna psychologia #psychologia typy zakaznikov #zdravý životný štýl referáty

Psychológia - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Psychológia Kategória Rozsah
Slovenčina Základné pravidlá slušného správania Psychológia 1538 slov
Slovenčina Bariéry rúk a nôh Psychológia 171 slov
Slovenčina Hry prstov Psychológia 109 slov
Slovenčina Sympatie muža a ženy Psychológia 326 slov
Slovenčina Čítanie z ľudí: Hry moci Psychológia 157 slov
Slovenčina Poľovačka na párty alebo diskotéke Psychológia 283 slov
Slovenčina Najčastejšie gestá s rukami Psychológia 437 slov
Slovenčina Fajčenie - Manipulácia s cigeretami Psychológia 189 slov
Slovenčina Osobnosť - štruktúra osobnosti Psychológia 1779 slov
Slovenčina Osobnosť človeka Psychológia 825 slov
Slovenčina Amnézia (strata pamäte) Psychológia 276 slov
Slovenčina Osobnosť - črty a schopnosti Psychológia 330 slov
Slovenčina Emócie a city Psychológia 859 slov
Slovenčina Učenie a typy učenia Psychológia 253 slov
Slovenčina Psychický život človeka Psychológia 1647 slov
0.018