Psychológia - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina 11.3. Hodnotenie Referát 286 slov 113 5 3 28.09.2017 0
Slovenčina 11.2. Odmeňovanie Referát 269 slov 112 6 2 28.09.2017 0
Slovenčina 11.1. Ako motivovať? Referát 343 slov 31 4 1 28.09.2017 0
Slovenčina 11. Motivácia Referát 522 slov 36 3 3 28.09.2017 0
Slovenčina 10.3. Časový plán Referát 378 slov 36 3 2 28.09.2017 0
Slovenčina 10.2. Regulácia práce Referát 327 slov 35 2 2 28.09.2017 0
Slovenčina 10.1. Regulácia času Referát 359 slov 39 3 3 28.09.2017 0
Slovenčina 10. Plánovanie a regulácia času Referát 370 slov 36 4 2 28.09.2017 0
Slovenčina 9.4. Ako sa vyrovnať s únavou? Referát 223 slov 34 3 3 28.09.2017 0
Slovenčina 9.3. Režim dňa Referát 270 slov 38 1 1 28.09.2017 0
Slovenčina 9.2. Hluk a únava Referát 226 slov 33 3 2 28.09.2017 0
Slovenčina 9.1. Formy únavy Referát 686 slov 31 2 2 28.09.2017 0
Slovenčina 9. Únava a jej vplyv na výkonnosť človeka Referát 221 slov 38 2 2 28.09.2017 0
Slovenčina 8.4. Prečo mobujú šéfovia? Referát 347 slov 36 2 2 28.09.2017 0
Slovenčina 8.3. Typológia nebezpečných šéfov podľa B. Huberovej Referát 750 slov 39 1 1 28.09.2017 0
Slovenčina 8.2. Ako sa brániť mobbingu? Referát 153 slov 23 2 1 28.09.2017 0
Slovenčina 8.1. Kedy vzniká mobing? Referát 557 slov 26 3 2 28.09.2017 0
Slovenčina 8. Mobing Referát 262 slov 32 3 2 28.09.2017 0
Slovenčina 7.3. Ako reagujeme v krízových situáciách Referát 714 slov 27 4 2 28.09.2017 0
Slovenčina 7.2. Stres a zdravie Referát 390 slov 34 3 2 28.09.2017 0
Slovenčina 7.1. Stresory Referát 145 slov 26 2 2 28.09.2017 0
Slovenčina 7. Stres, záťaž, strach ako súčasť rozhodovania a vedenia ľudí Referát 194 slov 31 2 1 28.09.2017 0
Slovenčina 6.3. Pozdrav, presnosť a vizitka Referát 594 slov 26 3 3 28.09.2017 0
Slovenčina 6.2. Oblečenie Referát 728 slov 27 2 1 28.09.2017 0
Slovenčina 6.1. Viete telefonovať? Referát 848 slov 36 2 2 28.09.2017 0
Slovenčina 5.5. Dýchanie Referát 499 slov 29 3 1 28.09.2017 0
Slovenčina 5.4. Hlas Referát 504 slov 29 3 2 28.09.2017 10
Slovenčina 5.3. Reč a vystupovanie Referát 461 slov 33 5 3 28.09.2017 0
Slovenčina 5.2. Obsah reči Referát 177 slov 28 3 2 28.09.2017 0
Slovenčina 5.1. Výber slov Referát 406 slov 22 3 2 28.09.2017 0
Slovenčina 4.3. Techniky asertivity Referát 584 slov 32 5 2 28.09.2017 0
Slovenčina 4.2. Asertívne práva Referát 711 slov 24 3 2 28.09.2017 0
Slovenčina 4.1. Typy správania sa ľudí Referát 202 slov 36 1 2 28.09.2017 7
Slovenčina 4. Asertivita v práci manažéra Referát 172 slov 30 2 3 28.09.2017 0
Slovenčina 3.4. Vzdialenosť partnerov Referát 264 slov 25 2 2 28.09.2017 0
Slovenčina 3.3. Pozície sedenia v komunikácii Referát 344 slov 33 4 2 28.09.2017 0
Slovenčina 3.2. Oči, pohľad, vstupná brána do ľudskej duše Referát 340 slov 35 5 3 28.09.2017 0
Slovenčina 3.1. Podávanie rúk v komunikácii Referát 344 slov 27 2 2 28.09.2017 0
Slovenčina 3. Neverbálna komunikácia Referát 406 slov 36 3 2 28.09.2017 0
Slovenčina 2.5. Porada a jej vedenie Referát 1686 slov 54 3 3 28.09.2017 0
Slovenčina 2.4. Komunikačné zlozvyky v riadení ľudí Referát 1071 slov 50 5 2 28.09.2017 0
Slovenčina 2.3. Ukončenie rozhovoru Referát 445 slov 37 3 2 28.09.2017 0
Slovenčina 2.2. Rozhovor Referát 791 slov 42 3 2 28.09.2017 0
Slovenčina 2.1. Verbálna komunikácia Referát 535 slov 50 3 2 28.09.2017 0
Slovenčina 2. Komunikácia Referát 386 slov 47 3 1 28.09.2017 0
Slovenčina 1.6. Temperament Referát 473 slov 41 2 1 28.09.2017 0
Slovenčina 1.5. Charakter Referát 905 slov 46 3 1 28.09.2017 0
Slovenčina 1.4. Inteligencia Referát 193 slov 37 2 2 28.09.2017 0
Slovenčina 1.3. Schopnosti Referát 327 slov 49 3 2 28.09.2017 0
Slovenčina 1.2. Vlastnosti osobnosti Referát 247 slov 71 1 2 28.09.2017 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Ďalej

Psychológia - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#sloh môj volny cas #komunikácia #Moje silné a slabé stránky esej #problémy mladých ľudí #psychologia #podakovanie oslávenca sa hostom #sebapoznanie a sebahodnotenie , sebavýchova #verbálna a neverbálna komunikácia #moj volny čas po rusky #spoločenské problémy prameniace z odlišnosti kultúr #záluby a záujmy človeka #úvaha o voľnom čase #reverzibilné figury #úvaha - moje životné ciele a plány #analýza, synteza, indukcia, dedukcia, komparacia #moj volný čas sloh po anglicky #verbálna komunikácia #rodina #moj volny cas uvaha #autoregulácia učenia #charakteristika osobnosti #charakteristika osobnosti podnikatela #komunikacia v zivote mladeho cloveka #čo robím vo volnom čase sloh #humanistická psychológia #rodina v minulosti a dnes referát #vyklad-tema moja osobnost-uvaha #báseň k starobe #volny cas #konformita, nonkonformita a deviácia #referát - moje záľuby #Osobnosť #charakteristika osobnosti dieťaťa #uvaha komunikacia medzi ludmi #vrodene vlastnosti osobnosti #záujmy a záľuby #podakovanie fararovi #socialne vztahy #sloh - môj voľný čas #poruchy emocionality a správania #podakovanie kolegom #stres #mladší školský vek #prihovor na imatrikulaciu #duševné zdravie úvaha #Rozlúčka so zamestnaním #vplyv socialnej skupiny na jednotlivca #učenie ako cieľavedomý proces #socialne skupiny #psychologia osobnosti

Psychológia - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Psychológia Kategória Rozsah
Slovenčina Osobnosť - štruktúra osobnosti Psychológia 1779 slov
Slovenčina Základné pravidlá slušného správania Psychológia 1538 slov
Slovenčina Komunikácia - verbálna a neverbálna Psychológia 577 slov
Slovenčina Emócie a city Psychológia 859 slov
Slovenčina Osobnosť človeka Psychológia 825 slov
Slovenčina Učenie a typy učenia Psychológia 253 slov
Slovenčina III. Vývin dieťaťa v predškolskom veku Psychológia 1431 slov
Slovenčina Psychológia - predmet, zakladatelia, disciplíny Psychológia 1331 slov
Slovenčina Inteligencia a jej druhy Psychológia 1207 slov
Slovenčina Voľný čas v živote človeka Psychológia 296 slov
Slovenčina Inteligencia Psychológia 1689 slov
Slovenčina Aktivačno – motivačné vlastnosti osobnosti Psychológia 1626 slov
Slovenčina Typológie osobnosti Psychológia 297 slov
Slovenčina Psychické procesy a stavy Psychológia 3953 slov
Slovenčina Psychologické smery Psychológia 2583 slov
0.020