Streda, 1. marca 2017, meninyAlbín, zajtra Anežka
Dnes prezretých 40801 študentských prácOnline: 3712 mladých ľudí

Psychológia - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Vzdelávacia politika Referát 555 slov 594 29 32 19.09.2016 0
Slovenčina Terénna sociálna práca Referát 1174 slov 379 25 28 19.09.2016 0
Slovenčina Komunikácia, interakcia, percepcia - pojmy Referát 49 slov 453 34 34 19.09.2016 0
Slovenčina Predmet sociálnej psychológie Referát 66 slov 398 23 20 19.09.2016 0
Slovenčina Starostlivosť človeka o zdravie Referát 1093 slov 476 25 28 19.09.2016 0
Slovenčina Sociálna politika štátu Referát 805 slov 389 27 26 19.09.2016 0
Slovenčina Súťaživé a kooperatívne správanie Referát 120 slov 402 24 36 19.09.2016 0
Slovenčina Sociálna práca s občanmi so zdravotným postihnutím Referát 1011 slov 371 30 21 19.09.2016 0
Slovenčina Formy sociálneho učenia Referát 161 slov 447 31 22 19.09.2016 0
Slovenčina Systém špeciálnej pedagogiky Referát 1306 slov 394 30 34 19.09.2016 0
Slovenčina Empatické správanie Referát 54 slov 426 29 36 19.09.2016 0
Slovenčina Vymedzenie základného postupu práce s klientom Referát 1391 slov 436 28 27 19.09.2016 0
Slovenčina Životný cyklus Referát 1014 slov 571 31 25 19.09.2016 9
Slovenčina Asertívne a prosociálne správanie Referát 248 slov 488 41 30 19.09.2016 0
Slovenčina Sociálna práca s komunitou Referát 868 slov 253 21 25 19.09.2016 0
Slovenčina Patopsychologické javy Referát 1530 slov 263 15 18 19.09.2016 0
Slovenčina Možnosti vyrovnávania sa s náročnými životnými situáciami Referát 1765 slov 153 19 18 19.09.2016 0
Slovenčina Základné princípy zdravého životného štýlu Referát 9 slov 116 12 17 19.09.2016 0
Slovenčina Postoje Referát 169 slov 127 13 21 19.09.2016 0
Slovenčina Interpersonálna príťažlivosť a osobný imidž Referát 254 slov 219 20 21 19.09.2016 0
Slovenčina Fóbie Referát 642 slov 201 12 15 19.09.2016 0
Slovenčina Normalita a abnormalita Referát 250 slov 194 16 20 19.09.2016 0
Slovenčina Zdravý životný štýl Referát 47 slov 197 19 17 15.09.2016 0
Slovenčina Sociálna práca so skupinou Referát 1345 slov 214 17 18 15.09.2016 0
Slovenčina Stres, Druhy stresov Referát 84 slov 339 30 22 15.09.2016 0
Slovenčina Školská zrelosť Referát 17 slov 168 15 13 15.09.2016 0
Slovenčina Dospelosť Referát 37 slov 168 16 18 15.09.2016 0
Slovenčina Nezamestnanosť ako problém dospelých Referát 1052 slov 215 17 19 15.09.2016 0
Slovenčina Osobitosti rómskeho etnika Referát 1709 slov 250 19 16 15.09.2016 0
Slovenčina Vstup do školy ako dôležitý vývinový medzník Referát 20 slov 166 17 13 15.09.2016 0
Slovenčina Charakteristika sociálnej práce, znaky sociálnej práce Referát 124 slov 174 19 20 15.09.2016 0
Slovenčina Najčastejšie chyby pri vnímaní a posudzovaní iných ľudí Referát 122 slov 241 16 15 15.09.2016 0
Slovenčina Sociálna práca s klientom Referát 774 slov 180 18 16 15.09.2016 0
Slovenčina Detský klient v sociálnej práci Referát 1381 slov 164 22 22 15.09.2016 0
Slovenčina Kazuistika Referát 41 slov 205 13 13 15.09.2016 0
Slovenčina Staroba Referát 60 slov 203 19 18 15.09.2016 9
Slovenčina Psychické procesy a stavy Referát 1411 slov 232 14 15 14.09.2016 0
Slovenčina Hmotná a sociálna núdza Referát 37 slov 145 11 18 14.09.2016 0
Slovenčina Ako sa uplatňuje duševná hygiena v škole? Referát 63 slov 184 16 12 14.09.2016 0
Slovenčina Infekčné ochorenia Referát 164 slov 216 14 12 14.09.2016 0
Slovenčina Dospievanie, ako rizikové obdobie v živote človeka Referát 1588 slov 197 17 15 14.09.2016 0
Slovenčina Sociálna práca so seniormi Referát 1726 slov 131 16 19 14.09.2016 0
Slovenčina Starostlivosť o zdravie Referát 676 slov 149 12 12 14.09.2016 0
Slovenčina Pohlavné ochorenia Referát 157 slov 130 11 10 14.09.2016 0
Slovenčina Správanie človeka v spoločnosti Referát 327 slov 347 20 17 14.09.2016 7
Slovenčina Hlavné znaky pripravenosti žiaka na školu Referát 46 slov 151 12 10 14.09.2016 0
Slovenčina Civilizačné ochorenia Referát 175 slov 153 11 14 13.09.2016 0
Slovenčina Osobnosť sociálno – výchovného pracovníka Referát 879 slov 209 16 17 13.09.2016 0
Slovenčina Práva dieťaťa Referát 239 slov 181 14 17 13.09.2016 0
Slovenčina Paradoxy k postoju dieťaťu + nehotový dospelý Referát 63 slov 159 8 16 13.09.2016 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 Ďalej

Psychológia - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Psychológia Kategória Rozsah
Slovenčina Osobnosť - štruktúra osobnosti Psychológia 1779 slov
Slovenčina Základné pravidlá slušného správania Psychológia 1538 slov
Slovenčina Komunikácia - verbálna a neverbálna Psychológia 577 slov
Slovenčina Mladší, stredný a starší školský vek Psychológia 1617 slov
Slovenčina Životný štýl a problémy mladých ľudí Psychológia 351 slov
Slovenčina Psychológia - predmet, zakladatelia, disciplíny Psychológia 1331 slov
Slovenčina Voľný čas v živote človeka Psychológia 296 slov
Slovenčina Emócie a city Psychológia 859 slov
Slovenčina Inteligencia Psychológia 1689 slov
Slovenčina Rodina a jej funkcie Psychológia 342 slov
Slovenčina Amnézia (strata pamäte) Psychológia 276 slov
Slovenčina Správanie človeka v záťažových a konfliktových situáciách Psychológia 520 slov
Slovenčina Sociálna skupina Psychológia 442 slov
Slovenčina Inteligencia, poruchy intelektu Psychológia 509 slov
Slovenčina III. Vývin dieťaťa v predškolskom veku Psychológia 1431 slov
0.062