3. Neverbálna komunikácia

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 28.09.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 406 slov
Počet zobrazení: 1 283
Tlačení: 78
Uložení: 67

3. NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA

V manažérskej práci má nezastupiteľné miesto neverbálna komunikácia. Približuje nám informácie, signály, ktoré vysielame prostredníctvom nášho tela. Učí nás, ako čítať myšlienky druhých na základe gest, ktoré v komunikácii používajú.

Je to neuveriteľné, že v priebehu milióna rokov evolúcie boli reakcie ľudského tela sledované iba od roku 1960. Štúdium reči ľudského tela ovplyvnila práca CH.DARWINA „Vyjadrenie emócií v človeku a v zvieratách.“ THE EXPRESION OF THE EMOTIONS IN MAN AND ANIMALS 1872.

Výskumní pracovníci v oblasti neverbálnej komunikácie zistili, že vývojový základ gest sa vzťahuje na našu minulosť, na prostredie v ktorom žijeme. Pozorovali ľudí v rôznych sociálnych funkciách, na pláži, v obchode, pri cestovaní, v kine, všade tam, kde sa ľudia stretávajú, nachádzajú, správajú.

Neverbalisti sa sústredili na signály ľudských bytostí, aby sme sa naučili viac o človeku, aby sme dokázali zlepšiť svoje vzťahy s inými ľuďmi. Je na škodu ak ľudia, hlavne pracovníci v oblasti riadenia ignorujú poznatky z reči ľudského tela, nezaujímajú sa o jej dôležitosť v ľudskom živote.

Priekopníkom v oblasti neverbálnej komunikácie je JULIUS FAUST, ktorý v roku 1970 dáva na vedomie BODY LINGUAGE, reč ľudského tela. K významným výskumníkom patria aj A.MEHRABIAN a BIRDWHISTELL, ktorí objavili, že 35% informácii sa realizuje na verbálnom kanáli a 65% informácii na neverbálnom kanáli. Zaznamenali viac ako milión neverbálnych signálov, prvkov, ktoré nám poskytujú určité správy, postoje ľudí v rôznych životných situáciách.

Prečo je dôležitá reč ľudského tela? Jazykom, rečou môžeme napr. klamať, ale naše telo sa nedá spútať, vyjadruje prirodzené pocity, neklame.(napr. jeden vražedný pohľad nám dáva jasnú správu bez toho, aby sme povedali čo len slovo.)

Priekopníkmi v tomto smere boli nemé filmy, grotesky. Prostriedky komunikácie, ktoré používali boli dostupné prostredníctvom obrazovky. Herci boli hodnotení dobre alebo zle, podľa rozsahu používaných gest a ostatných signálov tela. Efektívna komunikácia v nemom filme prebiehala iba neverbálnou formou. S nástupom zvuku vo filmoch sa postupne zabudlo na výrazné neverbálne prejavy. Iba tí herci, ktorí mali ďalšie schopnosti, sa presadili ďalej. Tí, ktorí komunikovali iba neverbálne, upadli do zabudnutia.

Nemé grotesky, komixy zostali skvelým príkladom toho, ako porozumieť druhým, vedieť čítať ich myšlienky prostredníctvom gest.

Neverbálnu komunikáciu si niekedy ani neuvedomujeme. Každý človek má svoje prirodzené vonkajšie prejavy. (Stačí napr. jeden stisk ruky a pocítime s akým typom človeka sa stretávame.) Ak si budeme ľudí s ktorými sa stretávame a pracujeme oveľa viac všímať, viac sa dozvieme. Hovorí sa, že všímavosť človeka posilňuje, naopak nevšímavosť oslabuje. Dobrý pozorovateľ môže získať informácie, ktoré mu verbálnou komunikáciou môžu uniknúť.

Reč ľudského tela má niekoľko podôb. K základným patrí:

  • podávanie rúk
  • pohľad, oči
  • postoj
  • vzdialenosť
  • spôsob sedenia, chôdze
  • celkové gestá
  • výraz tváre
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#neverbálna komunikácia #komunikácia v krízových situáciách.

Psychológia pre manažérovOdporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.114