Emócie

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.05.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 340 slov
Počet zobrazení: 4 759
Tlačení: 339
Uložení: 332
Emócie
 
Cit a emócia = prežívanie vzťahu človeka k veciam, svetu, k sebe, k iným
Emócie sú nižšie city spojené s uspokojovaním primárnych potrieb (jedenia, pitia, spánku),
 sú aj u živočíchov
Cit je trvalejšia emócia spojená s vyššími potrebami ( medziľudské vzťahy, potreba myslenia, kultúry)
- má  len človek, len človek  je schopný empatie = vcítenia do citov a prežívania druhého
Cit a emócia -=majú rozličné vnútorné a vonkajšie prejavy v mimike (na tvári): v pantomimike (celé telo)
(vzrušenie - červené líca, strach- bledosť)

City:

1. Pozitívne
- ak nás činnosť  zaujíma, prekvapí, vyvolá údiv

2. Negatívne
- ak prestaneme logicky uvažovať (strácame hlavu)

Funkcie citov.:
1. Regulujúca funkcia ( pri prežívaní bolesti) v rôznych situáciách
2. Obohacuje vnútorný svet človeka
3. Sú krátkodobé i dlhodobé motívy činnosti
4.Systém pozitívnych alebo negatívnych signálov

Znaky citov:

1.  sú univerzálne (každý človek ich má)
2.  meniteľné a labilné
3.  rozmanitá kvalita
4. presahujú z vedomia do nevedomia
5. tvoria základ prežívania
Vlastnosti citov : 1. Polarita:
A)  páry protikladných kvalít { láska- nenávisť, radosť- žiaľ)
B)  polárne kvality (milujem, nenávidím, mám rád, ľahostajný, protivný)
 Aktívne city -Stenické = vedú k zvýšeniu aktivity (radosť, optimizmus)
 Pasívne city- Astenické = vedú k oslabeniu aktivity, útlmu (smútok, pesimizmus, beznádej, rezignácia)
Ambivalencia = ak človek súčasne prežíva dve polárne kvality - láska i nenávisť (matka pri svadbe syna- pociťuje radosť i bolesť)
Afekty= náhle vznikajúce silné citové reakcie, emócie, krátkodobé, prudko prebiehajúce, úplne ovládnu
človeka (zúrivosti, strachu, zúfalstva), prejavujú sa  krikom, plačom, zmenami dýchania
Nezvládnuteľný afekt= človek stratí kontrolu nad sebou samým, nad situáciou
Patický afekt = strata vedomia
 
Nálady = dlhšie trvajúce citové stavy, emocionálne zafarbené, vplývajú na správanie človeka.
A) Pozitívne- radosť, optimizmus
B) Negatívne - skleslá, zlostná...
C) Patické - chorobný ráz, napr. dlhodobý stav smútku.
Afekty a Nálady-  môžeme sa naučiť  ovládať  výchovou a sebavýchovou.
Človek má: Pestovať vyššie city - Morálne (spravodlivosť,
  humánnosť)
  Estetické (prežívame krásy)
  Intelektuálne (poznávanie pravdy,
   študovanie neznámeho).
Druhy nálad:/ Informačný materiál/
  Povznesená, dobrá = veselosť, optimizmus
Skleslá = smútok, depresia
Zlostná = podráždenosť, útočnosť, urážlivosť
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.020