Lev znamenie horoskop

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 18.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 399 slov
Počet zobrazení: 3 197
Tlačení: 233
Uložení: 274
Lev - Leo (23.7. - 22.8.)

Živel : oheň
Dynamika : fixná
Polarita : pozitívna
Vládca : planéta Slnko
Priaznivé dni : nedeľa, utorok
Menej priaznivý deň : piatok
Šťastné čísla : 1, 3, 9, 93
Farby : zlatá, hnedá, béžová, oranžová, biela
Silná stránka : hrdosť, vznešenosť, čestnosť, veľkorysosť
Slabá stránka : precitlivenosť, panovačnosť, hnevlivosť, povýšenectvo
Kov : zlato
Drahokamy : diamant, jantár, topás, rubín, jaspis
Povaha : cholerická
Typ : autoritatívny, energický človek, optimista, človek Slnka, bezstarostný pôžitkár, chvastúň
Časti tela, ktoré ovláda : srdce, krvný obeh, miecha, chrbtica, medzistavcové platničky, hrudný kôš, solár plexus, svalstvo chrbta
Choroby : vysoký alebo nízky tlak, infarkt, poruchy krvného obehu, choroby chrbtice a miechy, rozšírenie srdca, horúčky, mdloby, rozšírenie aorty.

Človek narodený v znamení Leva stojí pod dominantným vplyvom Slnka, ktoré poznačuje jeho povahu. Vyžaruje z neho silné sebavedomie a energia. Ukazuje svoju silu, je sebaistý a málokedy sa mýli. Vie si získať vážnosť a dôveru, vo svojom okolí zastáva vedúcu pozíciu, za čo vďačí svojej neúnavnosti. Pretože mu nechýba odvaha a sila, dosiahne vysoké životné ciele ľahšie ako iní. Jeho túžba po prepychu a honosnosti, sklon vystavovať na obdiv svoje Ja a vôľa premieňať svet na svoj obraz a podobu, nesie so sebou nebezpečenstvo, že precení svoje sily a spadne z dosiahnutej výšky.
Je praktický človek a ako taký si vytyčuje veľkorysé plány. Je tiež dobrosrdečný. Aj keď je niekedy vnútorne veľmi rozčúlený, snaží sa to nedávať najavo najmä v styku s ľuďmi, snaží sa ovládať a správať sa prirodzene napriek pýche, ktorá by ho mohla robiť prísnym a nepríjemným. Nie je závistlivý, oveľa častejšie iní závidia jemu., voči svojim nepriateľom je veľkorysý a zhovievavý; bolestných skúseností ich však neušetrí.
Vplyv Leva ho predurčuje vládnuť. Vďaka vnútornej rozhodnosti a neomylnosti i nezávislosti má pevnú pôdu pod nohami. Jedine silou vlastnej osobnosti pôsobí sugestívne na masy, ktoré sa mu dobrovoľne podriaďujú, pretože podvedome pociťujú potrebu, aby ich niekto viedol.
Od svojich spolublížnych vyžaduje úctu a vážnosť. Ak sa chce pomstiť, urobí to noblesne. Pri posudzovaní ľudí sa riadi srdcom, takisto vo svojom konaní sa dá viesť skôr citmi ako jasným úsudkom. Vďaka ohnivému temperamentu je sexuálne veľmi aktívny a vnímavý a ženy, s ktorými sa stýka, ho veľmi rýchlo vzrušia.

Nedostatky a nebezpečenstvá, ktorými je vystavená jeho povaha, spočívajú v tom, že by sa dobré vlastnosti mohli groteskne znetvoriť. Je vytrvalý vo svojich záujmoch, nie však v činoch. Každý Lev sa chce podieľať na úspechu, túži po kariére a uznaní. Niekedy úsilie dostať sa na čelo súvisí aj s takými vlastnosťami, ako je vystatovačnosť, namyslenosť a arogantnosť. Potom sa vážnosť stáva iba pózou, odvážnosť namyslenosťou, sebavedomie sebapreceňovaním, silné vodcovské schopnosti hochštaplerstvom a velikášstvom a aristokratické správanie povýšenectvom. Rád odhaľuje chyby svojich spolublížnych bez toho, aby to mysleli v zlom. Vedie ho k tomu snaha viacej vedieť a lepšie konať.

Nejeden muž-Lev dosiahol slávu a pocty, ale šťastie ho rýchlo opustilo. Mal by sa vyhýbať hazardným hrám a ľahkomyseľnému rozhadzovaniu peňazí, ktoré najviac ohrozujú jeho majetok. Nemal by sa bezhlavo púšťať do pochybných cieľov a za každú cenu ich chcieť dosiahnúť, aj keď má k tomu sklon - vystavuje sa tým nebezpečenstvu. Ľudia narodení v znamení Leva majú spravidla príjemné vystupovanie; správajú sa dôstojne, sebaisto a autoritatívne. Ešte aj ich pohyby a slová sú uvážlivé, presvedčivé a vzbudzujú obdiv. Sú si vedomí svojho vplyvu na iných ľudí, ale sú aj zraniteľní. Cítia sa dotknutí, keď náležite neuznáte ich vedomosti, múdrosť a veľkorysosť. Ale keď im polichotíte, veľmi rýchlo sa zasa udobria.

V profesionálnom živote muža-Leva vystupuje do popredia jeho túžba po úspechu, uznaní, poctách a oceneniach. Stavia si a usiluje sa dosiahnuť vysoké ciele. Jeho osobnosť si vyžaduje moc a dôstojný rámec. Skôr inklinuje k vedúcemu postaveniu ako k práci podriadeného alebo úradníka.
Rád rozhoduje podľa vlastného uváženia, nerád sa drží pevne stanovených predpisov. Ľudí narodených v tomto znamení nachádzame často v obchodných kruhoch, na úradoch, v štátnych službách, v trhovom hospodárstve ako samostatných podnikateľov alebo vedúcich podnikov, i vo verejných službách. Vhodní sú na prácu v požiarnej ochrane, na polícii a v záchrannej službe. Niektorí majú záujem o spracovanie kovov, stavbu strojov, motorov, zariaďovanie nových prevádzok, zabehávanie vozidiel, automobilové preteky; v menšej miere sa vyskytuje vzťah k zbraniam.
V oblasti medicíny dávajú prednosť chirurgii, gynekológii, psychiatrii. Majú nadanie na učiteľské povolanie, chov zvierat, krotenie zveri. Tiež sú medzi nimi ľudia s umeleckým nadaním a sklonmi, najmä na herectvo, réžiu, scénografiu, kabaret a revue, ale aj na maliarstvo, fotografovanie, módnu tvorbu, textilnú tvorbu, hodinársky priemysel a výrobu šperkov.
Ženy inklinujú k obchodníckym povolaniam, vedia riadiť kolektív. Veľký počet žien pracuje v módnej oblasti, pri výrobe luxusného tovaru, zlatníckych výrobkov, dekorácií, v bytovej architektúre, nábytkárskom priemysle a pri výrobe voňaviek. Tiež v kaderníckych a kozmetických salónoch, vo filme, divadle, hudbe. Nie je im cudzia ani chémia, zubné a detské lekárstvo, tanečné školy, módne butiky.

Ženy trpia na ochorenia srdce, krvného obehu, chrbtice, miechy a kŕčových žíl. Mali by sa vyhýbať prejedaniu a hýrivému spôsobu života, dožičiť si dostatok pohybu. No najlepším liekom pre ne je láska. Muž-Lev je úprimný a otvorený. Rozhodne sa nesnaží nič utajovať. Je poriadkumilovný, činorodý, šíri okolo seba pokoj a poväčšine je stredobodom pozornosti druhých. Láska a vášeň sú jeho slabou stránkou. Nikdy nie je ochotný deliť sa o svoju partnerku, musí patriť iba jemu. Samozrejme, že vie byť aj dvorný, dobrotivý a ochotný pomôcť. Miluje prírodu a rád tancuje. Má rád slobodu a nezávislosť a je ctižiadostivý. Ovláda ho silná túžba žiť podľa svojich predstáv a verí vo svoje vlastné sily a schopnosti. Je zaujímavé, že popri tom všetkom nemá veľký zmysel pre rodinný život. V každom prípade však chce, aby ho jeho blízky chválili a obdivovali. Ako manžel je veľkodušný, optimistický, energický a priateľský, no rodina sa mu musí prispôsobovať. Na peniazoch pre domácnosť nešetrí, nie je trochársky.

Niekedy má rád rušný spoločenský život, spoločnosť, v ktorej sa môže popýšiť svojou partnerkou. Keď ho nerešpektujú, ľahko sa urazí. Potrebuje pochlebovanie. Samoľúbosť je slabou stránkou jeho povahy. Energiu vynakladá len tam, kde sa mu to oplatí. Je dobrý organizátor, vie veľmi dobre rozdeľovať prácu. Pre city druhých nemá veľké pochopenie, zameriava sa viac sám na seba. U mužov badať výraznú túžbu po moci, ktorá môže pri určitej konštelácii hviezd viesť k prekročeniu určitej hranice mocenských nárokov. V podstate jeho osobnosti dominuje vytrvalosť, nekompromisnosť, zmysel pre zodpovednosť, istota a veľkorysé plány, ale aj zaťatosť, ctibažnosť, túžba po moci, nezodpovednosť, sklon ku kompromisom vedúcim k neistote a prehnanej špekulatívnej veľkorysosti.

Silný vplyv Slnka sa prejavuje v sebapreceňovaní a sebavedomí. Pri priaznivej konštelácii podnecuje sebaistota sklon protežovať druhých, pri nepriaznivej vyplýva z vlastnej vnútornej neistoty sklon zabrániť iným, aby sa mohli uplatniť, tendencia zhadzovať ich osobnosti a zásluhy a brzdiť ich postup, aby ho neprevýšili. Drobné práce rád prenecháva druhým.
Muži sa radi obklopujú peknými ženami, vydržiavajú si priateľky, aj keď sú už ženatí.
Ženy sa takisto ako muži narodení v tomto znamení, rady obklopujú prepychom a honosnou nádherou. Aj ony majú rady život, túžia po uznaní a obdive. Ich vystupovanie je sebavedomé, hrdé, extravagantné, ľahko sa rozčúlia a niekedy sú lenivé. Keď všetko beží podľa ich predstáv, sú milé a optimistické. Keď sa im však nedarí, stávajú sa nespravodlivé, tyranské a zveličujú. Majú rady pekné autá, najkrajšie šaty, najdrahšie kožuchy. V spoločnosti rady udávajú tón. Vedia byť pokojné, povznesené a chladné, no môže to byť iba pretvárka. Stačí najmenší neúspech a zmenia sa na vášnivú, zúrivú a panovačnú levicu.
Manželské povinnosti nemôžu obmedziť ich vlastný život. Sú však prístupné lichôtkam a pochlebovaniu.

Manžel ženy-Leva by sa nikdy nemal pokúšať odkázať ju len na domácnosť; potrebuje nejaké hobby alebo zamestnanie. Napriek tomu je výbornou hostiteľkou, má neomylný vkus, ktorý je však väčšinou finančne veľmi náročný. Chce všetko alebo nič. Nerada hrá druhé husle. Obdivuhodná je jej láska k deťom a zvieratám. V láske je vášnivá, temperamentná, cieľavedomá. Priťahujú ju mladí muži, väčšinou si vyberie najsilnejšieho a najpríťažlivejšieho. Považujú ju za ženu bez srdca, pretože len čo sa objaví nový zaujímavý uchádzač, bez všetkého opustí svojho dovtedajšieho priateľa.
Často trvá dlhšie, kým si žena-Lev nájde správneho muža.

Vhodnými partnermi pre Levy sú
osoby narodené v znamení Strelca /23.11.-21.12./ a v znamení Barana /21.3.-20.4./.
Aj vzťah k narodeným v znamení Váh /24.9.-23.10./ a Blížencov /22.5,-21.6./ môže byť veľmi harmonický.
Menej harmonický je vzťah s partnerom narodeným v znamení Vodnára /21.1.-19.2./, Škorpióna /24.10.-22.11./ a Býka /21.4.-21.5./.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019