Príhovor riaditeľky – 60. výročie školy

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: tanya
Typ práce: Referát
Dátum: 14.02.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 452 slov
Počet zobrazení: 3 579
Tlačení: 115
Uložení: 160

Príhovor riaditeľky – 60. výročie školy

Vážené dámy, vážení páni – naši milí hostia, pedagogický a nepedagogický zamestnanci školy, milí rodičia

Srdečne Vás všetkých vítam na dnešnej slávnosti – 60. výročia otvorenia našej školy.

História školstva v Tlmačoch sa píše už od roku 1842, kedy bola škola zriadená na území Tlmáč v jednom sedliackom dome, neskôr v provizórnych priestoroch nad obecnou pivnicou. Táto budova časom vyhorela, a tak Tlmačania postavili v roku 1880 budovu s kapacitou do 50 žiakov. Školu vydržiavala cirkevná obec.

Začiatkom 50. rokov 20. storočia budova školy v „dolnej“ časti mesta prestala byť postačujúca, keďže v Tlmačoch bola postavená továreň /dnes SES Tlmače/, čím sa prudko zvýšil počet obyvateľov nášho mesta. Preto bolo potrebné začať s výstavbou novej budovy, ktorá dňa 14. 12. 1958 bola odovzdaná do užívania .

V dejinách vývoja je 60 rokov ako kvapka v mori. 60 rokov v živote jednotlivca či organizácie je dosť veľa.

Len sa zamyslite, koľko to bolo spotrebovanej kriedy na tabuliach, koľko polámaných pravítok a zabudnutých prezuviek by sa tu za tú dobu dalo napočítať. Koľko učiteľov muselo za tú dobu vypísať a podpísať vysvedčenia? Koľko žiakov vyšlo poslednou triedou? Koľko žiakov sa rado vracia, aby si vybavili svoje spomienky?

V živote našej školy je tých 60 rokov úsek, ktorý formoval osudy tisícok jej absolventov prácou najmä Vás učiteľov, ktorí ste im dali základ na ich profesionálnu dráhu životom svojou mravenčou a zodpovednou prácou. Vštepovali ste do nich vedomosti a morálne hodnoty na to, aby sa dnes i v minulosti vedeli uplatniť v živote.

Dali ste základ množstvu odborníkov v rôznych profesiách – robotníckych, technických, manažérskych, riadiacich funkciách malých či veľkých podnikov, v oblastiach hospodárstva, vedy, výskumu a lekárstva.

Naše uznanie patrí aj všetkým prevádzkovým zamestnancom a priateľom školy,ktorí od jej vzniku až po súčasnosť boli a sú svojou prácou ochotní vytvárať stále lepšie podmienky pre dobro našej mladej generácie.

V súčasnosti naša škola nezaostáva, ani nestagnuje, naopak – napreduje. Vytvára a organizuje množstvo akcií, podujatí, aktivít a súťaží, kde môžu žiaci uplatniť svoj talent a schopnosti. Svojimi úspechmi dokazujú škole, že jej snaha niečo ich naučiť, nebola zbytočná. Každá škola má žiakov lepších i horších. Samozrejme, že naša nie je výnimkou. Škole sa bezpochyby podarilo vyriešiť množstvo problémov, no nie je to nič v porovnaní s tým, koľko nádherných zážitkov nazbierala za tie roky, čo tu stojí.

V budúcich rokoch sa budeme snažiť naďalej odstraňovať naše nedostatky, vytvárať optimálne podmienky pre rozvoj tela i ducha, no hlavne vedomostí a umožniť všetkým žiakom učiť sa v prirodzenom prostredí. Verím, že všetci žiaci, ktorí túto školu navštevovali, navštevujú, a aj tí, čo ju len budú navštevovať, opustia jej ochranné krídla s prekrásnou spomienkou, vďačnosťou za všetko, čo im dala a vždy sa sem budú radi vracať.

Preto jej zaželajme k výročiu veľa úspechov na ceste rozvoja, veľa zapálených učiteľov a žiakov hladných po vedomostiach a ešte mnoho a mnoho rokov.

Všetko najlepšie!

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016