Školský príhovor (prejav)

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: Dievča nany7 (24)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 09.05.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 312 slov
Počet zobrazení: 3 133
Tlačení: 123
Uložení: 144

Školský príhovor (prejav)

Vážené vedenie školy, milí hostia!

Ako hovorí Anton Pavlovič Čechov: Je potrebné sa snažiť, aby každý vedel a poznal viac, ako vedel a poznal jeho otec. Je to tak. Vývoj spoločnosti ide vpred rýchlym tempom. Všetko podlieha zmenám, ľudia sa musia prispôsobovať. Čo je pravda dnes, neplatí zajtra.

Pre školstvo je dôležité tento trend prijať. Musíme brať do úvahy, že teraz dospievajúca generácia bude žiť v takomto svete a našou povinnosťou je ich na to pripraviť. Škola má poskytnúť pre človeka ten základ do života. Nie sú to len nadobudnuté vedomosti. Človek musí celoživotne prijímať nové poznatky. Našou úlohou, úlohou pedagógov je naučiť deti a mladých ľudí spôsobom, ako získavať nové informácie, ako sa učiť novým veciam a pochopiteľne poukázať na dôvody, prečo je vzdelanie dôležité. Nájsť tú správnu motiváciu a podnietiť ich k aktivite. Pretože práve to bude od nich žiadať realita až raz opustia školské lavice. Učiteľ v modernej škole už nie je niekto, kto neustále prikazuje, zakazuje. Učiteľ sa mení na partnera, sprievodcu, ktorý vedie žiaka a odhaľuje mu možnosti, akým smerom sa môže vydať. Taktiež, škola nemôže zabúdať na to, že okrem podpory vedomostnej stránky osobností je zodpovedná aj za vštepovanie určitých hodnôt. Aj v tomto meniacom sa svete musí byť určitá stabilita.

Uznávam, že práca učiteľov je veľmi náročná, vyžadujúca si aktivitu celej osobnosti. No zároveň je to práca ušľachtilá, je to poslanie. A preto je potrebné stále pripomínať dôležitosť pedagógov a   ich činností pre celú našu spoločnosť.

Budúcnosť našej spoločnosti závisí od mladých ľudí a preto je potrebné im poskytnúť čo najoptimálnejšie podmienky pre ich vývin. To, čo my urobíme dnes pre nich sa v budúcnosti vráti.

Chceme, aby Vaša škola prijala tento sponzorský dar, pretože veríme tomu, že investujeme do niečoho veľmi dôležitého a to je naša budúcnosť, budúcnosť spoločnosti.

Želám Vašej škole veľa úspechov a pedagogickým pracovníkom chuť a nadšenie pre ich prácu.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6.3)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.030