Piatok (Rozprávanie)

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: kajka (25)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 09.09.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 357 slov
Počet zobrazení: 2 180
Tlačení: 126
Uložení: 126

Piatok (Rozprávanie)

Pri slove piatok sa vä čšine ľudí objaví na tvári úsmev, pretože tušia, že to je ten deň!! To je ten deň, ktorý je prvý medzi poslednými v tom danom týždni , to je ten deň, kedy si poviem "fuu konečne - dva dni pokoj". Na tom by nebolo nič také zvláštne, lenžečo je pointa? No v tom , že aspo ň v tejto jednej veci sa zhodneme s tzv. "dospelákmi. Pre priblíženie "dospelák" je človek, ktorý má dospelé chovanie. Dospelým chovanímsa myslí človek, ktorý je si vedomý svojho za členenia v spoločnosti a podľa toho sa zodpovedne chová. Slovko zodpovedne je veľmi dôležité, pretože mnoho je takých, ktorí význam slova zodpovedne ani nepoznajú. Ale k veci - z tých "dospelákov", ktorýmsa náhodou podarilo v našej krásnej a miestami zabudnutej krajine nájsť prácu, sa na piatok teší približne 90percent, čo je približne percentuálne tak isto ako študentov. A v tom ja vidím zásadnú chybu. Od malička nám hovoria, učte sa, aby ste sa mali dobre. 

Nech sa máte lepšie ako my, resp. keď nie lepšie, tak nech to nie je aspoň horšie. Toto isté, čo hovoria rodičia nám, hovorili aj naši starí rodičia im. A aký je výsledok? Tešia sa na piatok tak isto ako my študenti. A prečo? No preto, lebo si už chcú konečne oddýchnuť po celom týždni námahy v robote, ktorú ledva našli, sú v nej zle platení, ale doba je zlá,robota nie je a všade tá istá krííííízaČ. iže radšej treba držať pusu a krok a robiť a robiť a robiť. A my budeme do školy chodi ť a chodiť a chodiť bez toho, aby sme sa tam tešili. Ke ď sa náhodou tešíme do školy, tak nie na učivo ale na spolužiakov. Preto skúsme to inak ako naši rodičia. Skúsme žiť pre život, pre rados ť z neho, učme sa to, čo nás baví. Nerozmýšľajme stále nad tým, ako najviac zarobiť a koho by sa dalo ešte oklamať, aby nám do peňaženky nie čo natieklo. Rozmýš ľajme tak, aby sme sa tešili na každý de ň v týždni, nie len na piatok, aby bol každý de ň tak isto vzácny a to ostatné príde.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013