Žiadosť o prijatie do zamestnania – asistentka

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: ivka47
Typ práce: Ostatné
Dátum: 07.11.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 176 slov
Počet zobrazení: 3 064
Tlačení: 135
Uložení: 133
Meno Priezvisko, Ulica 9, 999 99 Bratislava

Advokát
JUDr. Meno Priezvisko
Ulica 9
999 99 Bratislava
Bratislava  2. September 2018      

Vec: Žiadosť o prijatie do zamestnania.

Obraciam sa na Vás so žiadosťou o prijatie do pracovného pomeru vo Vašej advokátskej kancelárií. Mala by som záujem pracovať na pozícií asistentka. Informácie o vzdelaní a praxi uvádzam v priloženom životopise. 
                                                              
Za kladné vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem.

S  pozdravom

Meno Priezvisko

Súhlasím so správou, spracovaním a uschovaním mojich osobných údajov vo Vašej spoločnosti. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle podľa § 21 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len "zákon "). Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa zákona je ho možné kedykoľvek odvolať.

Príloha : č.1  Životopis
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012