Humor a tragika u Martina Kukučina (Výklad)

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: Dievča ivka47
Typ práce: Referát
Dátum: 29.11.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 566 slov
Počet zobrazení: 557
Tlačení: 34
Uložení: 32

Humor a tragika u Martina Kukučina (Výklad) 

Martin Kukučín patrí k významným predstaviteľom slovenského literárneho realizmu. Svojou tvorbou významne poukazoval na nešváry svojej doby. Vo svojich dielach majstrovsky zvládol problém, ako vtipne poukázať, popr. i naznačiť možnosť riešenia daného problému. Zasluhuje si teda našu pozornosť

Martin Kukučín vyrastal v dedine a zostal s ňou spätý po celý svoj život. Každé svoje dielo situoval do dedinského prostredia. V prvom (tzv. jasenovskom) období svojej tvorby sa venoval hlavne vernému odpozorovaniu života. Morálne chyby, ktoré takto odhalil, vo svojich dielach láskavým humorom neprestajne kritizuje. Typickým príkladom takéhoto diela je Rysavá jalovica. Pod Kukučínov kritický pohľad sa Adam Krt dostáva už vtedy, keď odchádza na jarmok a dostáva od svojej ženy ponaučenia ako sa správať. Kukučínove umenie sa naplno prejavuje, keď zobrazuje cestu Krta a Trnku od richtára. Bravúrne tu na jedenkrát a pritom veľmi citlivo skritizoval alkoholizmus, príznačnú slovenskú nedôslednosť, poverčivosť, unáhlenosť pri riešení problémov. Záver diela je príslovečnou „čerešňou na kopčeku šľahačky“ - Krt sa pod tlakom vlastného svedomia rozhodne škodu nahradiť. Dielo sa končí priam ideálne - krava sa nájde, Krt zarobí peniaze na píle, a čo je podstatné, rozhodne sa prestať piť.

V druhom (tzv. pražskom) období je Kukučín formovaný viacerými smermi, jeden z nich bol aj tolstoizmus, čiže viera v mravné hodnoty dedinského človeka. To jasne dokazuje, ako veľmi blízko mal Kukučín k dedine. Vysvetľuje aj, prečo Kukučín nevolil tvrdšie formy literárnej kritiky – jeho čistý a vrúcny vzťah k dedine mu to nedovoľoval. Možno však pozorovať, že tvorba tohto obdobia už nie je natoľko presýtená humorom. Namiesto neho sa do Kukučínovej literatúry dostáva racionálny pohľad na svet a vecné chápanie problémov. Je pravdepodobné, že náročné štúdium na pražskej univerzite a aktívna činnosť v spolku Detvan ďalej formovali jeho literárny charakter. No istý brilantný kukučínovský humor, ba dokonca i sebakritiku ľahko nájdeme i v týchto dielach, napr. Na obecnom salaši. Kukučín tu vtipným spôsobom zobrazuje seba, slávny úrad, čiže mestské zastupiteľstvo i valachov a baču. V dielach Dies irae a Keď báčik z Chochoľova umrie spracúva Kukučín tematiku, ku ktorej zaujímal veľmi kritický postoj, a to sa odrazilo aj vo väčšej vážnosti týchto diel.

Tretie obdobie tvorby Kukučina je ovplyvnené jeho pobytom na ostrove Brač. Naj významnejšie dielo je román Dom v stráni. Kukučín tu rozpracoval problematiku zemianstva, ku ktorej zaujímal veľmi racionálny postoj. Román sa nekončí harmonicky, na rozdiel od predchádzajúcej tvorby, pretože autor vie, že spojenie sedliakov a statkárov je iluzórne. Humor v týchto dielach ustupuje vážnosti situácie.

V tvorbe Kukučina existuje de facto len jedno dielo, ktorého celým dejom sa ťahá nitka tragiky a ľudského nešťastia. Je to poviedka Neprebudený, v ktorej spracúva tragický osud mladého, mentálne retardovaného človeka. Jednotlivé úseky poviedky síce vyznievajú zábavne, za nimi a v celom diele však možno cítiť nešťastie a neodvratný fatálny koniec. Nie je isté, prečo sa Kukučín tak diametrálne odklonil od svojho klišé, je však zrejmé, že dojem, ktorý sa mu takýmto spracovaním podarilo vyvolať, je prinajmenšom taký silný ako pri ostatných dielach. Tragika mu umožnila majstrovsky poukázať na iné nedostatky doby, mohol zdôvodniť, čo všetko môže spôsobiť povera, predsudky, ľahtikárske konanie a neprispôsobenie sa mysleniu iného človeka.

Martin Kukučín bol nesporne majstrom humoru. S neopakovateľným jemnocitom dokázal kriticky zosmiešniť všetky nedostatky svojej doby. Humor mu bol výborným prostriedkom, ako naznačiť negatívne stránky a pritom nestratiť sympatie svojich čitateľov. Jeho diela majú vyvážený pomer vážnych a zábavných častí a to prispieva k ich realističnosti a čitateľskej obľube.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#výklad literárneho diela #martin kukučín humor a tragika #humor úvaha


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.033