Knihy nemajú byť nábytkom, ktorý by ozdoboval dom, majú byť potravou, ktorá živí ducha (Diskusný príspevok v literárnom krúžku o stretnutiach s krásnou literatúrou)

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: ivka47
Typ práce: Referát
Dátum: 29.11.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 551 slov
Počet zobrazení: 1 813
Tlačení: 65
Uložení: 68

Knihy nemajú byť nábytkom, ktorý by ozdoboval dom, majú byť potravou, ktorá živí ducha (Diskusný príspevok v literárnom krúžku o stretnutiach s krásnou literatúrou)

Vážená pani profesorka, milí spolužiaci!

Dovoľte, prosím, aby som aj ja vyjadril svoj názor k téme Kniha - potrava pre dušu alebo nábytok. Nedá mi nevysloviť názor, pretože v mojom živote, a dúfam, že nie len v mojom, má kniha veľkú cenu.

Moji rodičia ma od malička zahŕňali množstvom kníh. Najskôr obrázkovými, neskôr prišli na rad knižky s prvými písmenkami. Prvé písmenká, prvé slová ... učil som sa čítať. A dnes? Dnes mám vo svojej knižnici veľa nádherných a hodnotných kníh od rodičov. Veľmi si ich vážim, pretože ma učia žiť.

Akú úlohu majú mať knihy v živote človeka? Aké je ich poslanie? Rodičia ma naučili, že úlohou knihy nie je zapĺňať prázdne police, ale dušu. Ich úlohou je napĺ­ňať dušu človeka, ktorý sa dal na cestu hodnotným životom.

Mali ste už v rukách, milí spolužiaci, knihu, ktorá by mohla zmeniť váš život? Kniha, ktorá by vás natoľko zmenila, že by sa zmenil aj celý váš pohľad na svet? Verím, že ste sa stretli s nejednou takouto knihou.

Dovoľte mi, aby som vám priblížil knihu, ktorá zmenila môj život. Knihu, ktorú si najviac vážim, je od Dana Millmana a volá sa Cesta pokojamilovného bojovníka. Zmenila veľmi veľa životov, nielen môj.

Túto knihu by som prirovnal k čiernej diere, ktorá vás pohltí úplne celého, pohl­tí vašu myseľ, vašu dušu. Moje „ja“ sa stalo kolieskom v mechanizme, ktorý ma neskôr zmenil od základov. Zmenil moje vnútro, moju dušu, moje ja. Knihu som čítal bez prestávky.

Nedovolí ani vám rozobrať „mechanizmus vašej zmeny" a potom ho opäť zlo­žiť, musí sa to všetko udiať bez prestávky. Stal som sa súčasťou Jednoty knihy. Stal som sa bojovníkom. Bojovníkom, ktorý bojuje za vlastný duchovný rast. Vydal som sa na cestu pokojamilovného bojovníka. Táto kniha úplne zmenila od základov môj rebríček hodnôt. Začal som si uvedomovať veci, ktoré som predtým zanedbá­val, pochopil som, že môj život nebol predtým taký, ako som si naozaj želal.

Po prečítaní knihy som ostal od úžasu ticho. Hrdlo mi zvierali kŕče, mojou mys­ľou mi prelietavali myšlienky, ktoré zmenili moju dušu. Nenachádzal som slová, ktoré by výstižne opísali môj vtedajší duševný stav.

Vtedy som sa PREBUDIL.

Rád by som vám zacitoval tú časť, v ktorej vrcholí duchovné posolstvo tejto knihy:

„Preberme radšej sami zodpovednosť za svoj život, namiesto toho, aby sme vi­nili iných ľudí alebo okolnosti. Otvor oči a rozpoznáš, že tvoje zdravie, tvoje šťas­tie a celé tvoje postavenie v živote je zapríčinené tebou samým, či vedome, alebo nevedome.“

Tento citát sa stal mojím životným mottom. Celá kniha je popretkávaná takými­to nádhernými myšlienkami, ktoré vás prinútia zamyslieť sa nad sebou a nad svojím životom. Nie, určite vám nedovolí byť chladnými a otočiť na ďalšiu stranu. Prinúti vás myslieť celou dušou a srdcom. Naučí vás žiť...

Naša duša je ako kus foremnej hliny. Položili ste si už otázku: „Čo by ste chceli z vašej vlastnej duše vytvoriť?" Nechali ste svoju dušu vychladnúť, keď sa dá ťaž­ko formovať? Aký tvar chcete dať vlastnej duši? Nie sú knihy pre nás vecou? Ne­majú v našom živote niekedy úlohu nábytku?

My sami cítime, že naša duša túži po raste, prečo teda brániť nášmu duchovné­mu rastu? Siahnime preto po knihách, ktoré nás naučia hodnotne ŽIŤ!

Ďakujem za slovo.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Knihy nemajú byť nábytkom, ktorý by ozdoboval dom, majú byť potravou, ktorá živí ducha (Diskusný príspevok v literárnom krúžku o stretnutiach s krásnou literatúrou)

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.051