Vzor odvolania proti rozhodnutiu o neprijatí žiaka na vysokú školu

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: mamicka
Typ práce: Referát
Dátum: 17.01.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 147 slov
Počet zobrazení: 1 283
Tlačení: 50
Uložení: 47

VZOR ODVOLANIA proti rozhodnutiu o neprijatí žiaka na vysokú školu

Meno a priezvisko, adresa bydliska s PSČ (odvolávateľ)

---------------------------------------------------------------

Názov a adresa vysokej školy a fakulty

Miesto a dátum (podania odvolania)

 

VEC: Odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí študenta na vysokú školu

Podľa § 53 a násl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podávam odvolanie proti rozhodnutiu (uviesť číslo rozhodnutia) zo dňa (uviesť dátum vydania rozhodnutia) dekana fakulty VŠ (uviesť presný názov školy) o neprijatí na fakultu (….) v študijnom programe (….) na štúdium do I. ročníka v školskom roku. (uviesť príslušný školský rok).

(uviesť meno a priezvisko), narodený(á) (uviesť dátum narodenia alebo rodné číslo) nebol(a) prijatý(á) do študijného programu (uviesť kódové číslo a názov odboru) z dôvodu (uviesť dôvod neprijatia uvedenýv rozhodnutí o neprijatí na štúdium).

Odvolanie podávam z dôvodu (uviesť dôvod alebo dôvody podania odvolania proti neprijatiu na štúdium na vysokej škole, fakulte v študijnom programe.

 

 

Vlastnoručný podpis

(študenta)

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#motivacny list na vysoku skolu #odvolanie proti rozhodnutiu #Odvolanie

Diskusia: Vzor odvolania proti rozhodnutiu o neprijatí žiaka na vysokú školu

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016