Ako napísať dobrý motivačný list

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: ursula (18)
Typ práce: Referát
Dátum: 06.06.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 597 slov
Počet zobrazení: 948
Tlačení: 28
Uložení: 24

Ako napísať dobrý motivačný list

Akokoľvek sa význam motivačného listu často preceňuje, je vždy vhodné ho poslať spolu so životopisom. Motivačný, zvaný tiež sprievodný list, list by mal byť krátky, stručný a mal by vystihovať dôvod, prečo oslovujete konkrétnu spoločnosť, na akú pozíciu reagujete a prečo.

Prvý odsek by mal ukázať, že Vaše skúsenosti sú dostatočné pre činnosť oslovenej spoločnosti – ukážte, ako Vaše schopnosti môžu prispieť k jej úspechu.

Druhý odsek by mal obsahovať dôvody, ktoré vás viedli k napísaniu listu.

Tretí odsek by mal obsahovať prísľub, že ďalší kontakt z Vašej strany bude nasledovať – usilujte sa o osobné stretnutie a dajte to jasne najavo.

Motivačný list by nemal v žiadnom prípade nahradzovať životopis alebo obsahovať jeho skopírované časti. „Ideálny“ motivačný list by mal obsahovať stručné informácie relevantné k danej spoločnosti (ukázať, že „o nej niečo viete“), k pozícii, o ktorú sa uchádzate a k Vašim profesijným skúsenostiam. Nemali by v ňom ale byť uvedené rovnaké informácie ako v životopise.

Motivačný list musí obsahovať všetky náležitosti formálneho listu, bez ohľadu na to, či je posielaný poštou, faxom alebo elektronicky. Vždy by k nemu mal byť priložený životopis.

Po liste musí nasledovať telefonický a následne osobný kontakt.

Samotný text motivačného listu je delený na

Prvú časť – kde ste sa dozvedeli o ponuke (inzerát v novinách, na internete...) a názov ponuky

Druhú časť – prečo Vás ponuka zaujala a prečo reagujete práve na túto pracovnú ponuku, Vaše doterajšie pracovné skúsenosti s popisom činností, ktoré ste vykonávali, Vaše znalosti a zručnosti

Tretiu časť – výhody, ktoré môžete zamestnávateľovi ponúknuť, ak firmu alebo inštitúciu poznáte, môžete napísať, čo Vás z uvedených výhod zaujalo

Štvrtú časť – zdvorilostná fráza na konci listu a vyjadrenie záujmu o osobný pohovor

Motivačný list - ako na to?

 

Kontaktné údaje

V záhlaví motivačného listu uveďte Vaše meno a kontaktné údaje (bez ohľadu na to, že sú aj v životopise).

Pozdrav a oslovenie

Patrí to k slušnej komunikácii a motivačný list nie je výnimkou. Nekazte si prvý dojem tým, že na to zabudnete alebo to ignorujete. Ak nebola v pracovnej ponuke uvedená konkrétna kontaktná osoba použite všeobecné oslovenie (napríklad „Vážená spoločnosť“).

Vysvetlenie dôvodu poslania motivačného listu

Uveďte, že sa uchádzate o pracovnú pozíciu (používajte názov pozície, ktorý bol zverejnený v ponuke), môžete spomenúť, kde bola ponuka zverejnená. Uveďte aj dôvod, prečo Vás ponuka zaujala a rozhodli ste sa o pozíciu uchádzať.

Argumenty

Prerozprávajte údaje zo životopisu takým spôsobom, aby ste potenciálneho zamestnávateľa zaujali. Nemusíte sa báť použiť marketingové postupy, aby ste sa ukázali v čo najlepšom svetle. Samozrejme nesmiete uvádzať nepravdivé údaje. Najlepšie je držať sa týchto zásad:

Použite tie výrazy, ktoré boli uvedené v pracovnej ponuke v časti „požiadavky na zamestnanca“ a sľúbte, že ich dokážete naplniť. Predložte argumenty z Vášho životopisu, ktoré Váš sľub robia dôveryhodným – uveďte príslušné vzdelanie, prípadne poukážte na to, ako ste už niečo také spĺňali v predchádzajúcich zamestnaniach.

Podobne to urobte s náplňou práce, nájdite v nej čo najviac spoločného s tým, čo ste robili doteraz. Ak sa uchádzate o prácu, ktorú ste ešte nerobili, poukážte na fakty, ktoré hovoria o Vašej flexibilite a schopnosti učiť sa. Vyzdvihnite všetko, čo sa dá považovať za nadpriemerné výsledky.

Uveďte čokoľvek, čo Vám ešte viac pomôže zaujať (napríklad schopnosti a skúsenosti, ktoré ste nemali možnosť využiť v predchádzajúcom zamestnaní, ale v tom novom ich využijete, znalosti, ktoré ste si z vlastnej iniciatívy rozšírili).

Nakoniec požiadajte o to, aby Vás zaradili do výberového konania. Môžete ešte uviesť zoznam priložených dokumentov.

Snažte sa o to, aby text motivačného listu nepôsobil strojene, musí byť prirodzený. Preto nie je dobré používať jednu šablónu pre každý motivačný list. Dajte si tú prácu a napíšte každý odznova. Hľadáte si zamestnanie, tak tomu predsa musíte venovať čas, ktorý si toto hľadanie vyžaduje.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#ako napisat list #motivacny list #sprievodný list


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018