Umenie dokáže človeka zmeniť (Diskusný príspevok)

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: FeelFreeToCopy (18)
Typ práce: Referát
Dátum: 24.11.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 328 slov
Počet zobrazení: 1 695
Tlačení: 55
Uložení: 60

Umenie dokáže človeka zmeniť (Diskusný príspevok) 

Vážené dámy, vážení páni!

Srdečne Vás vítam na dnešnom stretnutí, ktoré sa bude niesť v téme ,,Umenie dokáže človeka zmeniť“.

Hoci si umenie každý definuje podľa seba, niektorí si ešte stále predstavia nudné výstavy abstraktných obrazov. Zastávam však názor, že umenie je akékoľvek vyjadrenie pocitov alebo názorov inou cestou, ako tou, ktorá je založená len na nejakej základnej forme komunikácie bez prítomnosti subjektívneho podnetu či vplyvu.

Podľa mňa človek na to, aby dokázal byť ovplyvnený pôsobením umenia, by najskôr musel objaviť aspoň jednu z jeho foriem. Maliarstvo, sochárstvo, literatúra alebo aj bežná hudba či film, v nás vedia vyvolať emócie a priniesť iný pohľad na vec. Ten síce môže byť ako aj pozitívny, tak aj negatívny.

Prostredníctvom umenia máme možnosť sa slobodne prejaviť. Mne osobne sa preto zdá oveľa viac prínosnejšie a efektívnejšie vyjadriť nejakú situáciu pomocou jednej z foriem umenia, než použiť nespočetne veľa slov, ktoré mnohokrát ani nevystihnú autorov pôvodný zámer. Hoci to môže znieť jednoducho, pre množstvo ľudí je dnes ťažké sa nad niečím hlbšie zamýšľať. Tak čo bráni ľuďom vecne a priamočiaro vyjadriť svoj názor?

Podľa toho môjho je to práve dnešná moderná doba, čo v nás zabíja kreativitu a myslenie, ktoré by sa dosť pravdepodobne líšilo od toho podsunutého alebo vnúteného spoločnosťou. Avšak čím ďalej, tým viac sa stretávam s ľuďmi, ktorí umenie vyhľadávajú práve na základe akéhosi úniku pred realitou. Prečo je to tak?
Ďalším dôvodom môže byt fakt, že veľa ľudí, vrátane mňa, umenie robí šťastnými, ako niekoho napríklad šport či učenie. Keď sa venujeme nejakej veci s radosťou, otvára sa nám iná sféra myslenia a dokážeme sa pozerať na veci z inej perspektívy. Určite aj niekto z vás prítomných si niekedy rád oddýchne pri počúvaní hudby či kreslení. Ja osobne si bez umenia život viem predstaviť len ťažko, pretože som presvedčená, že práve ono v nás buduje ľudskosť.

Ďakujem za Vašu pozornosť a týmto odovzdávam slovo významnému umelcovi, ktorý nám priblíži súčasné vnímanie umenia spoločnosťou.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.040