Diskusný príspevok znaky + VZOR

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 07.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 838 slov
Počet zobrazení: 211
Tlačení: 5
Uložení: 6

DISKUSNÝ PRÍSPEVOK

Patrí medzi náučné útvary rečníckeho štýlu. Diskutujúci v ňom v rámci diskusie vyjadruje svoj názor, argumentuje, odvoláva sa na literatúru, odborné články, cituje.... Môže mať charakter úvahy, resp. výkladu, preto diskutujúci často používa slová: ja si myslím, podľa môjho názoru, podľa mojej mienky, domnievam sa... Diskutujúci hovorí za seba - 1. os. sg. alebo môže použiť aj 1. os. pl., ale len vtedy, keď s diskusným príspevkom zastupuje istú skupinu ľudí, ktorá ho poverila vystúpením. V uvedenom prípade je potrebné jasne uvádzať za koho hovorí, nesmie vystupovať ako anonymná osoba. Napríklad použije slová: my – učitelia, my – dôchodcovia,...

Dôležité je dodržať nadväznosť myšlienok a logické zdôvodňovanie a argumentovanie.

Slovná zásoba: slová spisovnej formy národného jazyka

 1. a) výkladová časť – objektívny prístup autora - využívať pojmovosť, t.j. prevaha podstatných mien, bezpríznakové slová, termíny, čísla, fakty, presnosť, vecnosť
  b) úvahová časť – subjektívny prístup autora, používať prídavné mená, expresívne slová, rečnícke otázky
  Vetná stavba: a) výkladová časť - zložené súvetia, najmä príčinno-následkové alebo príčinno-dôsledkové vety, polovetné konštrukcie / s príčastím alebo prechodníkom/
  b) úvahová časť - pestrá modalita viet - t. j. oznamovacie, opytovacie, zvolacie, želacie

  Kompozícia: oslovenie, úvod, jadro, záver, poďakovanie
  oslovenie
  - dodržiavame spoločenskú hierarchiu, hostia majú vždy prednosť pred domácimi, ženy pred mužmi...
  - v texte ho môžeme niekoľkokrát zopakovať, vždy ho však v texte oddelíme čiarkami - napr.: ...,milí poslucháči,...
  2. úvod (nadviazanie)
  - súhlasné alebo nesúhlasné vyjadrenie na to, čo odznelo v referáte alebo v predchádzajúcom diskusnom príspevku napr.
  Aj ja by som sa chcel vyjadriť k slovám, ktoré pred malou chvíľou povedal pán...

Nedá mi, aby som nedoplnil referát pána XY o ďalšie informácie, ktoré sa týkajú...

Nemôžem nechať bez povšimnutia tvrdenia môjho predrečníka...
Alternatíva – diskusný príspevok môže mať aj podobu samostatného uceleného prejavu, musí to byť však reakcia na predchádzajúce príspevky (referát).
3. jadro (vyjadrenie svojho názoru, postojov a argumentovanie)
a)výklad: vysvetľujeme svoj názor, argumentujeme, presviedčame dôkazmi, odvolávame sa na literatúru, citujeme, využívame aktuálne poznatky o danej problematike. S cieľom presvedčiť poslucháča o svojom názore, dodržiavame nadväznosť myšlienok a logické zdôvodňovanie a argumentovanie (bibliografia na primárny prameň, odvolávky v texte).
b) úvaha: používame subjektivizujúce slová, napr. myslím si, podľa mňa, podľa mojej
mienky, môj názor je...
- vyjadrujeme vlastné hodnotenie problému
- hovoríme vždy za seba
4. záver

 - konštruktívne navrhnutie riešenia problému, výzva, stručné zhrnutie (2-3 vety).

 1. poďakovanie za slovo
  napr. Ďakujem Vám

za pozornosť. Ďakujem za slovo. Ďakujem za možnosť vyjadriť sa k problému... 

Diskusný príspevok – Ukážka

„Knihy nemajú byť nábytkom, ktorý by ozdoboval dom.“

Vážená pani profesorka, milí spolužiaci!

Všetci dospelí boli najprv deťmi, ale len máloktorý z nich si na to pamätá.
V duchu tejto myšlienky mi, prosím, dovoľte, podeliť sa s vami o moje postrehy k téme: „Knihy nemajú byť nábytkom, ktorý by ozdoboval dom.“
Myslíte si, že autor ktorejkoľvek z kníh pri jej písaní uvažoval nad tým, ako pekne sa bude vynímať medzi soškou anjelika a zbierkou porcelánových sloníkov na polici u nejakej tety či azda susedy? Určite nekládol hlavný dôraz na to, akej farby či z akého papiera bude obal. Na druhej strane je ale samozrejmé, že pozornosť mu venovať treba. Pretože okrem toho, že obal predáva, naznačuje tiež žáner, hlavnú myšlienku či námet.
Ale v prvom rade sa autor usiluje presvedčiť čitateľa o svojom názore, poukazuje na chyby spoločnosti, hľadá nápravu, alebo chce len vytvoriť balzam na ľudskú myseľ; rozveseliť ju, potešiť, možno rozplakať...
Antoine de Saint – Exupéry sa vo svojom diele Malý princ snaží predostrieť nám, aké dôležité je otvoriť dospelému človeku oči. Dospelému človeku, ktorý nikdy nič nechápe, nič nevidí... „Dospelí sami nikdy nič nechápu a deti to už unavuje, keď im treba stále a stále čosi vysvetľovať.”
Áno, to je pravda. Treba im vysvetliť plno vecí a znova ich naučiť vnímať svet okolo inak. Práve to sa snaží naučiť Malý princ pilota strateného v púšti, vo svete dospelých.
Podľa môjho názoru kniha môže domácnosť skrášliť, avšak svojským spôsobom; len keď plní svoj účel – a to obohatiť človeka o nové skúsenosti, vedomosti, myšlienky a názory. Vtedy naozaj môže svojou prítomnosťou príjemne a pozitívne vplývať na domácich.
Myslím si, že sa stále nachádzajú medzi nami ľudia, ktorí berú knihu do rúk aj z iných dôvodov, než aby z nej oprášili prach.
Vystavovať ich len preto, že vlastniť ich mnoho pôsobí tak „intelektuálne” vypovie o úrovni dotyčného „skladníka” skôr, než stihne otvoriť ústa.
Veď kniha, z ktorej som mala pri čítaní radosť, mi zakaždým vyčarí úsmev na tvári a vyvolá vo mne príjemný pocit. Pocit spojený so spomienkou na hlavného hrdinu, na postavu, ktorá to neraz nemala v živote ľahké, na postavu, ktorou som sa stávala i ja, keď som so zatajeným dychom hltala stránku za stránkou a netrpezlivo čakala, čo sa udeje.
Áno, kniha teda môže byť estetickým doplnkom, ale iba ak k nej máme citovú a myšlienkovú väzbu.
A ešte o jedno by som Vás chcela poprosiť – ak Vás nejaká kniha nezaujme, nie je dôvod použiť ju ako podložku pod rozkývanú skriňu. Skúste porozmýšľať, či by neurobila službu, pre ktorú bola pôvodne určená, niekomu, kto má iný čitateľský vkus ako Vy.

Ďakujem Vám, že ste boli takými pozornými poslucháčmi.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#diskusny prispevok vzor


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.041