Od septembra v školách po novom (Diskusný príspevok)

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 23.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 350 slov
Počet zobrazení: 38 771
Tlačení: 1 571
Uložení: 1 365

Od septembra v školách po novom (Diskusný príspevok)

Diskusný príspevok – znaky diskusného príspevku

· Vyjadrenie názoru jednotlivca na niečo, čo sa spomenulo v referáte alebo v inom diskusnom
príspevku
· Svoj názor je dobre podporiť argumentmi ( napr. citovaním odbornej literatúry ap.)
· Môže hovoriť o svojich dojmoch, pozorovaniach
· Subjektívny – 1. os. sg. ( ja si myslím, domnievam sa) 

· Prvky štýlu:

rečníckeho ( oslovenie, prihováranie sa poslucháčom)
umeleckého a hovorového (pestrá modalita, opakovacie figúry, frazeologizmy, expresívne slová,
hyperbola)
odborného a administratívneho ( termíny, výpočet akcií ap) 

· Kompozícia:

1. Oslovenie
2. Nadviazanie na predchádzajúceho rečníka
3. Vyjadrenie vlastného názoru
4. Argumentovanie
5. Poďakovanie za slovo 

Od septembra v školách po novom (Diskusný príspevok)

Vážení prítomní!

Dovoľte mi, aby som aj ja vyjadrila svoj názor na nový školský zákon , ktorý prednedávnomschválili v parlamente. Podľa mňa zákon obsahuje množstvo dobrých zmien, ale sú v ňom , bohužiaľ, aj zmeny, ktorénie sú podľa môjho názoru veľmi prospešné.Zníženie počtu žiakov v triedach je veľmi dobré, čo môžem potvrdiť na základe vlastnejskúsenosti.

Na základnej škole nás bolo v triede sedemnásť. Učitelia sa nám mohli viac venovať, malisme viac príležitostí poopravovať si zlé známky. A teraz? Chodím na gymnázium, v triede nás jetridsaťšesť a to je , podľa mňa, už veľa. Je pravda, že keď je nás tak hojne, tak je to väčšia zábavaa menšia šanca , že nás profesor vyvolá odpovedať, keď náhodou nie sme pripravení.

Ale aj tak sa mito veľmi nepozdáva. Teraz by som síce nechcela, aby nás rozdelili, pretože na spolužiakov som sizvykla a obľúbila som si ich, ale v budúcnosti by bolo skutočne dobré , keby bol počet žiakovv triedach nižší.Časť zákona o redukcii učebných osnov považujem za pozitívnu, pretože občas mám pocit, že saučíme veci, ktoré väčšina z nás nebude nikdy v živote potrebovať a ktoré aj tak zabudneme.

Myslím si, že profesori by túto zmenu tiež privítali.Som si vedomá toho, že na úpravu osnov a vydanie nových učebníc treba veľa času , odborníkov,ktorí sa toho ujmú, a taktiež veľa peňazí, ale keď sa to už začalo, tak nech je to poriadne.Dúfam, že sa reforma školstva všetkým zainteresovaným napriek nedostatku času podarízrealizovať a všetci budú v škole spokojnejší.

Ďakujem za pozornosť. 

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.021 s.
Zavrieť reklamu