Uhorsko

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 09.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 257 slov
Počet zobrazení: 3 089
Tlačení: 307
Uložení: 306
Čechy, Poľsko a Uhorsko tu neboli samostatné štáty. Slovanské jadro tvorili Čechy  a Poľsko, oblasť dnešného Maďarska a Slovenska obsadili ázijské staro maďarské kmene.

Starí Maďari pochádzajú z rodov kočovných kmeňov stepí dnešného Kazachstanu. Pri hľadaní novej krajiny postupne v 9.stor., za vlády kniežaťa Arpáda, obsadili Podunajskú nížinu. Použili rýchlu a prekvapivú taktiku a len 25 000 starých Maďarov porazilo všetkých tamojších Slovanov. S cieľom získať bohatstvo a zajatcov podnikali ďalšie výboje na územie dnešného Nemecka, Talianska a Francúzska .Po desaťročia vypaľovali kláštory, ničili poľnohospodárske usadlosti, mučili a vraždili obyvateľstvo. Boli veľmi rýchli, a preto len ťažko napadnuteľní. Nakoniec ich v roku 955 porazil nemecký cisár Oto I. Za vlády kniežaťa Gejzu (970 – 997) uzatvorili starí Maďari mier a prijali kresťanstvo, usadili sa a rod uhorských Arpádovcov potom vládol aj nad Slovanmi.

Roku 1000 pápež Silvester II. poslal Štefanovi I. Kráľovskú korunu a ten sa stal prvým uhorským kráľom. Štefan vládol múdro a viedol krajinu k blahobytu – neskôr ho vyhlásili za svätého. Od 13. storočia bolo Uhorsko považované za významnú krajinu. Roku 1241 ho však napadli Tatári a vyplienili ho tak, ako to predtým starí Maďari. Knieža Václav I. vládol v Čechách v 20 rokoch 10. stor. Snažil sa o centralizáciu moci a podporoval šírenie kresťanstva. Václav sa preslávil svojou dobrotivosťou a spravodlivosťou. Jeho ambiciózny brat Boleslav I. sa proti nemu postavil a roku 935 ho nechal zavraždiť. Neskúr vyhlásili Václava za svätého a stal sa patrónom Čechov. Starí Maďari používali silné ázijské kone a mohli sa preto rýchlejšie pohybovať aj na dlhé vzdialenosti.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#uhorsko #tatári #madarske slohove prace


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.026