Živočíšne tkanivá (Náučný text)

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: sp-prace (13)
Typ práce: Referát
Dátum: 27.12.2007
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 445 slov
Počet zobrazení: 11 507
Tlačení: 929
Uložení: 856
Tkanivo je súbor buniek a medzibunkovej hmoty, ktoré majú rovnaký pôvod, rovnaký tvar a približne rovnakú funkciu. Medzi bunkami tkaniva je tkanivový mok, ktorý zabezpečuje výmenu látok medzi bunkami a telovými tekutinami (tzn. krvou, miazgou atď.) V medzibunkovej hmote môžu byť prítomné aj vlákenká, ktoré sa nazývajú fibrily.

Tkanivá delíme na:
1. Epitely (inak aj výstelkové tkanivá)
2. Spojivá
3. Svalové tkanivá
4. Nervové tkanivá
5. Krvné tkanivá

Epitely
Nazývajú sa aj výstelkové tkanivá. Nachádzajú sa na povrchu tela (pokožka) alebo vystieľajú dutiny vnútorných orgánov. Bunky epitel sú tesne vedľa seba a majú málo medzibunkovej hmoty. Podľa funkcie delíme epitely na:
1. Krycie – Môžu byť jednovrstvové alebo viacvrstvové. Majú funkciu ochrannú, dýchaciu, termoregulačnú a vstrebávaciu.
2. Žľazové – Skladajú sa zo žľazových buniek. Súbor viacerých žľazových buniek vytvára žľazu. Žľazy sa delia na:
a. Exokrinné (s vonkajším vylučovaním) – ich produkty sa vylučujú na pokožku, napr. potné, slinné žľazy
b. Endokrinné (s vnútorným vylučovaním) – ich produkty sa vylučujú priamo do krvi
c. Vstrebávacie – nachádzajú sa v tenkom čreve a zabezpečujú vstrebávanie látok

Spojivá
Zabezpečujú mechanickú oporu tela a majú aj ochrannú funkciu. Vypĺňajú priestory medzi orgánmi, alebo sa nachádzajú priamo v telových dutinách. Majú veľa medzibunkovej hmoty. Delíme ich na:

1. Väzivá – Vypĺňajú priestory medzi orgánmi, zabezpečujú ich ochranu (napr. oblička má väzivový obal)
2. Chrupky – tie sa delia na:
a. sklovité – majú modrastú farbu, obaľujú kĺbové plochy a vystužujú dýchacie orgány
b. elastické – majú žltkastú farbu a nachádzajú sa napr. v ušnici
c. väzivové – majú bielu farbu, nachádzajú sa v medzistavcových platničkách
3. Kosti – Kvôli minerálnym látkam, ktoré sa tu nachádzajú, je to najtvrdšie tkanivo. Majú väzivový obal okosticu a v ich dutine sa nachádza kostná dreň potrebná pri tvorbe krvných buniek.

Svalové tkanivá
Plnia pohybovú funkciu. Skladajú sa z buniek, v ktorých sa nachádzajú vlákna myofibrily, ktoré majú schopnosť skracovať sa a naťahovať sa, čiže zabezpečujú kontrakciu svalov. Delíme ich na:
1. Hladké – Tvoria ich bunky podlhovastého tvaru s jadrom uprostred. Nachádzajú sa v stenách ciev a tráviacej sústavy. Sťahovanie ich myofibrilov je veľmi pomalé
2. Priečne pruhované – Základnou stavebnou jednotkou je svalové vlákno, ktoré obsahuje mnoho jadier. Nachádzajú sa hlavne u stavovcov ako kostrové svaly. Sťahovanie ich myofibrilov je rýchle.
3. Srdcová svalovina – Základnou stavebnou jednotkou je svalové vlákno s jedným jadrom. Myofibrily srdcovej svaloviny sú poprepájané priečnymi spojkami.

Nervové tkanivá
Základnou stavebnou jednotkou je neurón, ktorý sa skladá z tela a výbežkov. Dendrity sú kratšie výbežky, ktoré vedú nervový vzruch do tela a neurit je dlhý výbežok, ktorý vedie nervový vzruch z tela von. Nervový vzruch sa môže šíriť po jednej dráhe iba jedným smerom.

Krvné tkanivá
Krv obsahuje:
1. Krvné bunky, čiže červené krvinky (erytrocyty), biele krvinky (leukocyty) a krvné doštičky (trombocyty)
2. Krvnú plazmu, ktorá je zložená z hormónov, vitamínov, cukrov, tukov, bielkovín, fosforečnanov, síranov atď.
Zdroj: Martin Slota
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.041