Slávnostný prejav: Deň učiteľov

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: ivka47
Typ práce: Referát
Dátum: 28.07.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 336 slov
Počet zobrazení: 17 428
Tlačení: 676
Uložení: 624

Slávnostný prejav: Deň učiteľov

Deň učiteľov 

Milé kolegyne, milí kolegovia!
 
V našom všednom živote sú čoraz vzácnejšie chvíle sviatočné a slávnostné. A ten dnešný je jeden  z mála práve takých, kedy sa môžeme zastaviť v tom kolobehu a porozmýšľať o zmysle nášho bytia a úsilia.

V marci s prvými jarnými kvetmi si už tradične pripomíname odkaz velikána pedagogiky J. A. Komenského. Vraciame sa po stáročia k jeho myšlienkam ako k nevysychajúcemu prameňu, pri ktorom si uhasíme smäd po ľudskosti, láske a obetavosti. Vo chvíľach slávnostných nepatrí sa polemizovať o vážnosti a opodstatnenosti tohto sviatku, ktorý bol vytvorený našou tradíciou. Mám pocit, že by to mal byť deň našej stavovskej hrdosti, spoločenského uznania a ocenenia.

V myšlienkach učiteľa národov J. A. Komenského nájdeme vyslovenie takých želaní, ktoré by mali byť našimi - aby sa každá škola stala „dielňou ľudskosti“, kde sa formujú práve ľudské city, „cvičišťom práce“ ustavičnej, ale príjemnej , „výrobňou svetla“ s cieľom osvietiť mysle, aby to bola „škola hrou“, kde štúdium je späté s potešením. Aj keď dnešná hektická doba nie je naklonená snom, ale prirodzená je túžba prekonávať samého seba, obohacovať sa myšlienkami, napĺňať sa ľudskosťou, mravnosťou, súladom rozvahy a odvahy, ale aj pravým zmyslom z každej práce i každého ľudského srdca, lebo „rozum má cenu, iba ak slúži láske“.

Komenský nám zanechal  aj takýto odkaz: „... aby sme s hľadaním pravdy, dobra a krásy s trpezlivou láskou, pracovito a nenásilne kráčali k životnej múdrosti, radosti a šťastiu, lebo len tak sa môže škola stať chrámom vzdelanosti a výchovy.“

Milé kolegyne, milí kolegovia, všetci spoločne zapaľujeme pochodeň múdrosti našich žiakov, vychovávame a vzdelávame celou svojou osobnosťou, aj keď nie vždy sa nám za to dostáva adekvátneho uznania. Veď brány našej školy opustili už tisícky mladých ľudí, z ktorých sa stali lekári, inžinieri, právnici, učitelia, vedeckí pracovníci a našli uplatnenia na rôznych postoch spoločenského, kultúrneho aj politického života.

V tento deň sa vám chcem v mene vedenia školy poďakovať  za vašu zodpovednú a namáhavú prácu, pridať kytičku slov – ako je tolerancia, nadhľad a láska, ktoré by nám mali spríjemniť náš každodenný život.
Prajem vám pevné zdravie a radosť z úspechov vašich žiakov.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015