Rozlúčka s predškolákmi (Príhovory)

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: ivka47
Typ práce: Referát
Dátum: 09.08.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 726 slov
Počet zobrazení: 34 514
Tlačení: 1 136
Uložení: 902

Rozlúčka s predškolákmi (Príhovory) 

Milé deti a vážení rodičia!
Vítam vás na dnešnej milej slávnosti, ktorá sa uskutočňuje pri príležitosti ukončenia školskej dochádzky v materskej škole.

Vážení rodičia, je čas otvoriť stránku ďalšej životnej etapy vašich detí, ktoré krok za krokom opúšťajú svoj bezstarostný svet hier. Prichádza čas, kedy odložia svoje hračky a budú sa prispôsobovať dôležitejším každodenným povinnostiam. Mne pripadla úloha bilancovania našej práce v predškolskom zariadení  za dobu, počas ktorej ich vychovávame. Ešte si živo pamätám uplakané tváričky, ktoré boli odpútané z náručia svojich rodičov do celkom cudzieho prostredia. Práve to nás nabádalo k tomu, aby toto prostredie bolo vytvorené srdcom, dušou a aby deťom pripomínalo rodinné prostredie. Preto pani učiteľky neraz nahrádzali deťom matky, ich ruky prechádzali po líčkach detí a utierali im slzy. Tieto slzičky vyschli s pribúdajúcimi dňami, keď zistili, ako je im v materskej škole dobre, kde si našli kamarátov, zžili sa s prostredím. Ani sme sa nenazdali a z našich drobcov vyrástli krásne veľké deti, ktoré sú pripravené na vstup do základnej školy.

Majúc toto na zreteli, v súčasnosti svoju prácu zameriavame hlavne na grafomotorickú činnosť, aby ich ruka bola pri písaní prvých písmen čím ľahšia a uvoľnenejšia. Počas celého obdobia dochádzky vašich detí do materskej školy sme sa snažili výchovnú prácu viesť metódou postupnosti a primeranosti tak, aby deti boli po stránke psychickej, rozumovej a citovej pripravené riešiť situácie, ktoré prináša prechod z materskej  do základnej školy.
Po dobrých skúsenostiach spolupráce s vami apelujem na vás, aby ste boli nápomocní aj budúcim učiteľom vašich detí na základnej škole, aby úroda vášho spoločného cieľa bola taká bohatá ako v našej doterajšej spolupráci. Do ďalšieho života vám prajem veľa lásky, trpezlivosti a radosti z vašich detí.

Rozlúčka s predškolákmi 

Milé deti, milí rodičia!
Dnešná slávnosť je súčasne aj rozlúčka s materskou školou, v ktorej sme spoločne strávili veľa pekných chvíľ. Prežili sme spolu krásne, bezstarostné obdobie, plné hier, zábav, radosti a pohody.

Po prázdninách vkročíte po prvýkrát do „veľkej“ školy, stanú sa z vás žiaci, ktorí si budú musieť plniť svoje školské povinnosti. Naučíte sa čítať, písať, počítať. Rozprávkové knihy, ktoré ste doteraz poznali iba z rozprávania a čítania dospelých, vám otvoria svoje skryté tajomstvá. Čaká vás nová pani učiteľka, ktorá sa na vás už teraz teší. Čakajú vás noví kamaráti, s ktorými v škole prežijete nezabudnuteľné chvíle.

Dnes sa s vami lúčim, deti, za všetkých, ktorí vás tu mali radi. Bude sa nám za vami cnieť, ale veríme, že sa vám bude v škole páčiť, že z vás budú usilovní žiaci, z ktorých bude mať radosť nielen pani učiteľka, ale aj rodičia. Keď budete poslušní, trpezliví, zodpovední a budete sa dobre učiť, vaše snaženie vám prinesie úspech a spokojnosť.

Želám vám, aby vám dnešný čarovný úsmev na vašich rozžiarených tváričkách vydržal aj v budúcnosti. A teraz si poďme spoločne ešte raz zaspievať vo vašej, od zajtra už bývalej materskej škole.

Rozlúčka s predškolákmi 

Milé deti, vážení rodičia!
Dovoľte mi, aby som vás srdečne privítala na dnešnej rozlúčke predškolákov s  materskou školou. Dnes v tejto slávnostnej chvíli tu stoja pred vami poslednýkrát v oáze detských hier a snov.
Vrátim sa na chvíľu do spomienok na onen prvý septembrový deň, keď ste prvýkrát prešli našou školskou bránou so svojím dieťaťom v náručí so slzami v očiach a s obavou, čo ho čaká.

Tieto pocity vyjadril Ján Kostra veršami:
Človek je sprvu maličký
a volajú ho dieťatko.
Tak mu je dobre, presladko,
že by chcel zostať navždycky
v náručí svojej mamičky.

Dieťatko rastie na dieťa.
Už nenosia ho v náručí.
Samo sa púšťa do sveta
okolo domu na skusy,
len čo sa chodiť naučí.

Rozlúčka s predškolákmi 

Milí rodičia,

zverili ste nám  svoje krehké poklady, aby sme ich spoločným úsilím deň čo deň, krok za krokom pripravovali na zvládanie a prekonávanie prvých životných prekážok, učili ich osamostatňovať sa a nájsť si svoje miesto medzi rovesníkmi, aby sa vedeli popasovať s  prvými hádankami, rozriešiť jednoduchú úlohu, aby dostali vždy odpoveď na každú otázku prečo?

My však vieme, že všetko sa mení.
Nezostane všetko navždy tak,
lebo raz ráno v jeseni všetko sa zasa premení,
keď tieto deti v školskej predsieni
stanú si ako žiačka a či žiak.

Po celý čas pobytu v materskej škole  sme sa snažili vštepovať im lásku a úctu ku všetkému dobrému, pestovať ich vôľové a charakterové vlastnosti, formovať ich zručnosti a vedomosti. Takto vyzbrojení na prekonávanie životných prekážok a na zvládnutie nových úloh sa vaše deti na školu veľmi tešia. Dnes s kamarátmi a s pani učiteľkami rozlúčiť sa chcú, a to spevom tancom, hrami, nuž, nech sa každý teší s nami.

Buďte šťastní. Tešíme sa na stretnutie s vami!

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.020