Slávnostný príhovor k narodeninám

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: ivka47
Typ práce: Referát
Dátum: 13.08.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 598 slov
Počet zobrazení: 111 584
Tlačení: 1 321
Uložení: 1 092

Slávnostný príhovor k narodeninám

Milá jubilantka!

Každý z nás je akýmsi pútnikom na ceste životom. Vždy keď prejdeme istú časť svojej púte, odpočinieme si, zaspomíname si na to, čo je už za nami. Práve dnes sa naša jubilantka obzrie späť a položí si otázku: Čo všetko som zažila? 50 rokov ... Aká to doba! Mladá s nádejou ste hľadeli na svet, založili ste si rodinu, prišli vytúžené deti a s nimi  každodenné radosti, ale aj starosti. V duchu si premietate rána poznačené nespavosťou, plné zhonu. Spomínate si na prvé horúčky a detské choroby či strach o svoje deti. Dnes sú už Vaše deti dospelé a vedia plne oceniť veľkosť vašej obetavosti a lásky, všetko čo ste pre nich urobili a ešte  stále robíte. Roky Vášho života vytvárajú bohatú mozaiku statočne prežitého života. Mnoho si pamätáte, niečo je už zabudnuté. No jedno viete určite, že ste svoj doterajší život nežili nadarmo. 

Milá naša kolegyňa – jubilantka, dožívate sa v  týchto dňoch krásneho a neopakovateľného veku. Dovoľte mi, aby som v mene nášho kolektívu k Vašim tajným túžbam a želaniam, ukrytým v hĺbke srdca, pripojila i svoje. Želám Vám pevné zdravie, veľa radosti, šťastia, pohody, lásky, úspechov v osobnom i pracovnom živote.

Milá jubilantka!

Čože je to päťdesiatka – spieva sa v známej piesni. Je to veľa alebo málo rokov? Ťažko to môžem posúdiť. Ale v každom prípade je to významný medzník v živote každého človeka. Rozmýšľala som, ako sa Ti prihovoriť, ako zhrnúť myšlienky, nájsť vhodné slová, ktorými by som vhodne vystihla túto slávnostnú chvíľu, toto „zastavenie“.

Päťdesiatka. Ako ten čas beží, v práci, starostlivosti o rodinu, vo výchove najprv drahej dcéry, potom aj ešte drahšieho vnúčika. Ako sa vydarili všetky Tvoje snaženia, iste najlepšie dokážeš zrekapitulovať sama. Myslím si však, a verím tomu, že v  Tvojom doterajšom živote prevládali tie dobré dni nad menej dobrými, že v dôsledku Tvojho pozitívneho snaženia si dnes obklopená svojimi blízkymi a drahými: svojou vďačnou rodinou, ale aj priateľmi a kolegyňami.

Pri Tvojom snažení v pracovnej oblasti nechcela by som zabudnúť na 15 rokov Tvojej práce metodika pre predškolskú výchovu v našom okrese, kde som Ťa aj ja osobne prvýkrát spoznala, krásnu, milú a usmievavú kolegyňu. Táto Tvoja práca Ťa zapísala do vedomia mnohých kolegýň, ale aj  ostatných ľudí v odbore, v ktorom si zanechala dojem schopnej, múdrej a ambicióznej ženy. V týchto šľapajách si pokračovala aj vo funkcii riaditeľky materskej školy, ale aj ako učiteľka. Tvoju prácu si vážim nielen ja, kolegyne, ale aj rodičia, ktorí nešetria slovami chvály a radosti nad spokojnosťou, že svoje deti majú v tých najlepších rukách.

Ja ako riaditeľka a kolegyňa zároveň chcem dnes v mene svojom, ale aj v mene nás všetkých z nášho početného kolektívu blízkych poďakovať sa Ti za všetku Tvoju prácu, za všetko Tvoje snaženie pri plnení si pracovných povinností. Poďakovať sa za Tvoj úsmev a ľudský rozmer. Chcem Ti povedať, že si nesmierne vážim Tvoje ľudské cítenie, osobnostné vlastnosti, ktoré sa stali dôvodom, že si Ťa vážime, máme Ťa radi, a preto sme tu aj dnes s Tebou na tejto krásnej oslave. Adelka, ďakujeme!

Želáme Ti, aby si ostala aj v druhej polovičke svojho života taká, akú Ťa máme radi – zdravá, šťastná a plná radosti zo života v kruhu svojej krásnej rodiny. Ukončím slovami Márie Pujmanovej: „Dospievať je ťažké, zrieť je krásne a starnúť je dobré!“
Želám Ti, aby si aj Ty, Adelka, zrela krásne. Srdečne blahoželám!

Milá naša jubilantka Marienka!

Príroda je neuveriteľne múdra a riadi sa svojimi zákonitosťami. Každé ročné obdobie má svoje krásy a očarúva nás. Jar symbolizuje zrod a začiatok života. Leto prekvapuje svojou nádherou tepla a kvitnúcich kvetov a jeseň zas svojimi darmi plodov. Aj ľudský život má svoje zákonitosti zrodu, plného života i dozrievania v zrelom veku. A čas letí jak – vtáci nedozerní.

Na perách pieseň, v oku záblesk a pred ním číslo 50. A práve v týchto dňoch aj Ty, Marienka naša, napĺňaš to svoje číslo 50. Všetci cítime, a hlavne Ty, že je to chvíľa krásna, ktorá má v sebe veľa neopakovateľného. Poobhliadnime sa teda na chvíle z Tvojho života.

Je to neuveriteľné, ale je to pravda, že pred 50-timi rokmi v rodine ... sa narodilo dievčatko menom Marienka. Bolo veľmi múdre, schopné, hravé a primerane ambiciózne. Iste aj to ho predurčilo na to, aby sa pripravilo na učiteľské povolanie. Jej prvým učiteľským miestom bola malá dedinka ..., kde v jednotriednej materskej škole odpracovala svojich prvých ... rokov. Tam dozrela na vydaj. Od roku ... už ako vydatá začala pôsobiť na školách v ... . Boli to miesta na zastupovanie, potom miesta „lietačky“ na viacerých školách.

Toto neľahké povolanie ju natoľko unavilo, že odišla zo školstva. Jej srdce však predsa patrilo deťom, preto sa vrátila a začala pôsobiť v MŠ ..., kde sa zrodil aj nápad usporiadať prehliadku detskej výtvarnej tvorby pre školy v našom meste s názvom Svet okolo nás. Od roku 1992 sa jej pracoviskom  stala naša materská škola na ..., kde svoje ľudské, učiteľské a umelecké vlohy rozvíja dodnes.

Na chvíľu nakuknime do jej súkromného života. Po niekoľkých rokoch sa rozhodla kráčať po boku úspešného a milujúceho manžela a priviedla na svet tri krásne deti. To bol teda dobrý nástup! Spolu so svojím manželom vytvorili bezpečný prístav lásky, porozumenia a pohody, do ktorého sa všetci radi vracajú. Počas svojho života nadobudla aj isté imanie, ako napríklad ..., kde naplno môže vychutnávať svoju veľkú lásku k prírode, ale aj svoj zmysel pre duchovné prežívanie, ktoré sú nekonečným zdrojom nachádzania a čerpania nových síl a pozitívneho prístupu k životu.

Milá Marienka!

Všetky kolegyne, ktoré Ťa dobre poznáme, vieme, že si jednou z hybných pák nášho kolektívu. V každom z nás hľadáš iba to dobré. Ty si tá, ktorá nás nabádaš, aby sme sa mali rady, aby sme si odpúšťali. Ty si tá, ktorá nám nosíš letáčiky s návodmi, ako pozitívne vnímať život.

Všetci sa tešíme, že dnes môžeme byť s Tebou, keď oslavuješ svoj sviatok, že si zdravá, že sa Ti darí, že si šťastná.

Končím so želaním:

Marienka, ostaň taká milá, dobrá, prajná a statočná.
Ďakujem Ti za seba, za kolektív, za rodičov, ale aj ako riaditeľka za všetku Tvoju prácu a prínos pre našu školu a deti, ktoré si učila a učíš,  i za Tvoj svet okolo nás s Tvojimi slniečkami.

Buď v ňom so všetkými , ktorých máš rada – šťastná!
Príde čas, keď zo zrkadla vlasy vyskočia
nám – nite strieborné.
Pochopíme mlčky: už sa prehol deň ...
Čas je čas a s časom nie sú špásy.
Čas nezastane ani v pľušti, v nečase,
Ani čas nemáva času nadostač.
Čas je, pravda, krajší, ak je nebo belasé,
Ak šteklenie slnka cíti ráno spáč.

Milí jubilanti – drahý otec, mama, vážení prítomní hostia! 

Všeličo môže človek v živote zastaviť, ale čo nikdy nezastaví, je čas. Dávno sú za vami roky, keď ste sa rozhodli žiť svoje životy bok po boku. To hlavné, čo ste si dali do vienka, bola vzájomná láska a túžba žiť spoločne, deliť sa o svoje radosti i bolesti. Vzájomne ste v manželstve hľadali človeka, priateľa, druha, ktorý vie vždy poradiť či povzbudiť. A tak ako sa míňali dni, mesiace, roky, zisťovali ste, že práve vo vzájomnej úcte je najväčšie bohatstvo.

Každý z nás, naplnený múdrosťou životných skúseností, sa vo svojom zrelom, strednom či staršom veku zamýšľa nad svojím životom. Zamýšľa sa a preciťuje chvíle strávené so svojimi najbližšími. S nostalgiou spomína na mladosť, ktorá sa nenávratne stráca, rozmýšľa nad tým, či našiel vôbec zmysel svojho života. Aj vy, naši milí jubilanti, sa dnes zamýšľate nad svojím životom. Spolu s vami otvárame vašu knihu života, ktorá má popísaných už sedemdesiat strán. Táto kniha je vzácna. Je v jednom jedinom exemplári. Je v živom a neopakovateľnom prevedení. Je to premiéra, ktorá už nebude mať reprízu. Pri listovaní v tejto knihe života zisťujeme, že každá z jej kapitol je jedinečná, plná napätia, vzruchov a prekvapení. Je to presne tak, ako to v každej správnej a dobrej knihe býva. Sú kapitoly, v ktorých nechýbali spory, zápletky a nezhody, ktoré sa však nakoniec skončili dobre. Mnohé kapitoly a životné príbehy potvrdili, že žiť spolu, to nie je len spev o šťastnej láske, to je aj obyčajná próza životných problémov a ťažko riešiteľných otázok.

V živote všetkých nás sú miľníky, pri ktorých sa na chvíľu zastavíme a zamýšľame sa nad tým, aký kus cesty sme prešli, čo sa nám podarilo a čo nie. Aj vy, milí naši jubilanti, sa dnes právom zamýšľate nad prežitou etapou svojho života. Lebo spoločná cesta životom má rôzne etapy. Niektoré z nich sú poznačené šťastím, iné vážnymi starosťami. Nech sú však starosti a ťažkosti akékoľvek, vždy sa ľahšie prekonávajú vo dvojici. Ak sa spoločne obzriete dozadu, nevdojak si uvedomíte, že roky vám ako kvapky vody pomedzi prsty pretekajú. Jar, leto, jeseň a zima sedemdesiatkrát sa pominuli. Prešla jar, nevráti sa leto a je tu jeseň vášho života. Hovorí sa, že každý vek má svoje čaro. Jeseň života býva nádherná, ak si ju uvedomujeme ako nevyhnutnú skutočnosť v ľudskom  živote. Dnes keď už odpočívate, keď už máte právo oddýchnuť si po mnohých a mnohých rokoch tvrdej práce, máte aj možnosť poobhliadnuť sa. Obzrieť si brázdu, ktorú ste vyorali, pokochať sa v dobrej úrode tohto poľa. Vychovali ste na ňom spolu ... detí, ktorým ste vštepili tie najkrajšie vlastnosti – dobro a lásku. Vaša mladosť je v nich. Aj ony sú už dospelé, majú vlastné rodiny, vlastné domy, vychovávajú vlastné deti. Vašou veľkou túžbou je, aby vaši blízki boli šťastní. Neraz tajíte svoje bolesti, sklamania či strach. V duchu si premietate rána poznačené nevyspatosťou, spomínate na horúčky, na detské choroby, ktoré ste spolu s nimi preciťovali. Boli ste pre nich svetlom ich detstva a takým istým svetlom ste dnes aj pre svoje vnúčatá, ktoré vás majú rady a vážia si vás.

Tí, ktorým ste venovali celý svoj život i prácu, vám dnes, v tento slávnostný deň znova s láskou ďakujú za krásne chvíle detstva i dospievania, za láskavé slová i múdre rady, za obetavosť. Spolu s kvetmi prijmite aj želanie, aby ste ešte dlhé roky zbierali plody svojej práce v pevnom zdraví, obklopení láskou svojich najbližších.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.031