Sexuálna výchova - malo by sa o tom hovoriť

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: nika2913 (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 21.08.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 380 slov
Počet zobrazení: 3 005
Tlačení: 307
Uložení: 305
Život študenta je plný prekvapenia. Prežíva v škole neopakovateľné chvíle, dobrodružstvá, získava nové skúsenosti a priateľov na dlhé roky. Ako študentka strednej školy môžem povedať, že chvíle strávené v školských laviciach pri mnohých nociach učenia sa sú nenahraditeľné. Ale častokrát sa sama stretávam s tým, že v škole sa nehovorí o veciach, ktoré by pomohli a prispeli k životu mladého človeka, ktorý hľadá uplatnenie v ďalších rokoch života.

Škola nás všeobecne vychováva.
Sme informovaní o mnohých oblastiach dnešného sveta aj samotného života. Ale nie vždy berieme na tieto informácie ohľad. O čom sa v škole nehovorí a malo by sa. Sexuálna výchova. V dnešnej dobe je už pomaly bežné vidieť mladé slečny v školskom veku s malým, vyčnievajúcim bruškom. Študujú a popritom myšlienky ubehajú úplne iným smerom. Pripravujú sa na materstvo, starostlivosť o dieťa a spoločné spolužitie s budúcim partnerom. Nie na každých školách sa preberá problematika venovaná sexuálnej výchove. Mládež je stresovaná, ubehaná, nespokojná a sama nevie pomaly čo so sebou. Preto sa častokrát stane, že doplatia na vlastné chyby.

Táto výchova smeruje k získaniu skúseností, hodnôt, znalostí a postojov v oblasti vzťahov medzi mužom a ženou. Snaží sa mládež poučiť a vyvarovať rôznych chýb, ktoré by mohli nastať nesprávnym zmýšľaním. Na rozdiel od mnohých iných výchovných disciplín býva táto výchova často posudzovaná z hľadiska politického alebo náboženského, ale mala by byť vykonávaná v súčinnosti rodiny a školy.

Nezastupiteľnú rolu v sexuálnej výchove má škola,
ktorá predovšetkým v predmete biológia, poprípade občianska náuka prináša mladej generácii potrebné a odborné poučenie o otázkach, ktoré majú veľký význam nie len v škole ale aj v samotnom živote, ktorý ich čaká. Podľa môjho názoru má každý človek priestor na poučenie o základných veciach ako je plánovanie rodiny a manželstva.

Viera je dôležitý stavebný kameň spoločnosti.
V školských rokoch sa s ňou stretávame na hodinách náboženstva. Ale napriek tomu je zanedbaná. Dnešná mládež nejaví záujem o vieru a preto častokrát na hodinách náboženstva presedia s podopretou hlavou a rozmýšľajú, čo budú robiť po vyučovaní. Zabúdajú na to, čo je v živote dôležité a tieto výchovy sú u nich až na poslednom mieste.

K danej problematike môžem nájsť veľa príkladov ale najviac zo všetkých sú práve tieto. Škola je pre mňa miesto pre vzdelanie, rozvoj mojich schopnosti, vedomostí a talentu, ale aj priestor pre dospievanie.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.029