Ako napísať umelecký opis?

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: Dievča diana (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 17.02.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 305 slov
Počet zobrazení: 114 202
Tlačení: 1 924
Uložení: 1 746
Ako napísať umelecký opis?
 
Umelecký opis sa vyskytuje v literatúre a v subjektívne zafarbených prejavoch . Silu dojmu a zážitku , ktorá neraz presahuje schopnosť objektívne vyjadriť to , čo vnímame , vystihuje často používaná fráza : To sa nedá ani slovami opísať !
 
Pri písaní si treba uvedomiť:
1.  Pri umeleckom opise sa veci zobrazujú v pohybe , zvyčajne pomocou slovies.
2.  Umelecký opis je v istom zmysle náladový .
3.  Umelecký opis môže vyvolávať dojem strachu, hrôzy, šťastia.
4.  Základom umeleckého opisu nie je presný prenos videného , ale jeho transformácia na základe nášho vnímania.
5.  Objekt je v umeleckom opise opisovaný nepriamo , pripodobňuje sa k niečomu inému .
6.  V umeleckom opise sa uplatňuje básnická metafora, personifikácia , metonymia.
7.  Používame pripodobňovanie./Daný jav nepomenúvame slovom , ktorým sa zvyčajne pomenúva , ale slovom pomenúvajúcim obvykle iný jav . /
8.  V texte treba použiť básnické  prirovnanie: / napr. rýchly ako blesk , vysoký ako topoľ.../
básnický prívlastok – Nad nami sa klenula jasná modrá obloha .
metafora – prenášanie významu /- pršalo lístie – padalo, - horela lúka voňavými ohníčkami – lúka kvitla žltými kvetmi ,... 
metonymia - /Ide  o prenesenie názvu jednej veci na druhú na základe vecného súvisu ./ Napríklad : čítam Kukučína , pije piaty pohárik , hučala Bratislava , nebo nepozná obľúbencov ...
  synekdocha / zvláštny vzťah k celku /  Napr. : Prišlo tam celé mesto . Vyhrala Žilina .
  hyperbola /zveličenie /  Už som tisíckrát vravela .
  litotest - / jednoduchosť , zjemnenie /  Napr. : Nemladá žena . Nie je najmúdrejší .
  eufemizmus – snaha povedať nepríjemnú vec  miernejším spôsobom – napr. : Zaspal naveky.
  personifikácia – oživenie neživých vecí  - Les plakal . Voda spievala .
 
KOMPOZÍCIA OPISU :
Opis začíname celkovým pohľadom. Najprv priblížime , ako objekt vyzerá, ako zapadá do určitých súvislostí, aké sú jeho miery, farba a podobne . Potom prejdeme k opisu jednotlivostí .
 
Text členiť na úvod, jadro a záver. Meniť odsek ak sa prechádza z opisu jedného predmetu na druhý predmet. V závere treba vyjadriť dojem.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 7.5)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018