Význam tlače, televízie a rozhlasu v našej spoločnosti

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: maturantkaa
Typ práce: Ostatné
Dátum: 26.03.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 359 slov
Počet zobrazení: 11 235
Tlačení: 865
Uložení: 811
Nie je ľahké predstaviť si život  bez novín a časopisov. Okrem televízia a rozhlasu sú najdôležitejším zdrojom informácií. Hlavnou funkciou je informovať, ale má ja vzdelávaciu funkciu. Prvé noviny začali vychádzať už polovici 17. storočí. Začali sa rozvíjať tlačové agentúry, prvá spravodajská agentúra vznikla v 19. storočí vo Francúzsku. Jazykový štýl, ktorý sa používa v novinách, sa volá publicistický štýl. Žánrami publicistického štýlu sú správa, inzerát, interview, úvodník, komentár, kritika, reportáž.

Na titulnej strane novín môžeme nájsť najdôležitejšie správy z domova i zo sveta, niekedy aj úvodník. Na ďalších stranách rôzne články a správy najmä z oblasti spoločenskej, kultúrnej oblasti a z oblasti športu, predpoveď počasia. Týždenné prílohy denníkov prinášajú poviedky a zábavné žánre: anekdoty, vtipy, krížovky, hádanky, horoskopy. Dôležitú funkciu majú v publicistike titulky. Titulok vystihuje obsah článku. Keďže úlohou novín je čo najrýchlejšie informovať čitateľov, musia mať prehľadnú grafickú úpravu.

Noviny, ktoré vychádzajú každý deň sú denníky. Časopisy môžu byť týždenníkový, mesačníky, ročenky. Podľa zamerania sú zábavné, obrázkové magazíny, odborné, úzko špecializované časopisy z oblasti vedy, techniky zdravotníctva, športu, literatúry. Okrem časopisov určené pre dospelých vydávajú aj časopisy pre mládež a deti, nazývajú ich komiksy – čo znamená obrázkový seriál.

Správa: je stručná, vecná, podávajú informáciu o najnovších udalostiach. Jadro správy je už obsiahnuté už v titulku.
Úvodník: zaoberá sa najaktuálnejším, najdôležitejším udalosťami. Úvodník píšu známi novinári, alebo sám šéfredaktori.
Reportáž: patrí medzi obľúbené žánra v publicistike, využíva aj prostriedky umeleckého štýlu. Autor opisuje svoje vlastné zážitky, uvádza konkrétne údaje. Cieľom reportáže je pobaviť a zároveň i poučiť.
Interview: má formu dialógu. V úvode sa krátko predstaví osoba, s ktorou sa robí interview (prípadne sa uvedú údaje, fakty zo životopisu), potom nasleduje doslovný záznam otázok a odpovedí.
Televízor a rozhlas je najmasovejším a najplyvnejším oznamovacím prostriedkom. Bezdrôtový prenos hlasu sa rozvinul najmä počas 1. svetovej vojny. Prvý verejný televízny prenos sa uskutočnil Anglicku po 1. svetovej vojne. Najprv sa vysialo 2 – 3 razy týždenne 2 – 3 hodiny denne. Vysialo sa iba naživo a iba zo štúdia.

Najmodernejšou a najrýchlejšou formou komunikácie medzi ľuďmi je internet, ktorá sa nazýva aj informačnou diaľnicou. Internet je vlastne počítačová sieť vzájomne spojené pomocou telefonických liniek, optických káblov a satelitov.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015