Láska proti nehumánnej vojnovej dobe (Výklad)

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: maturant
Typ práce: Referát
Dátum: 29.03.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 471 slov
Počet zobrazení: 10 081
Tlačení: 723
Uložení: 630
Osnova:
1. Svetová medzivojnová literatúra
2. Láska a vojna v Hamingwayovom diele Komu zvonia do hrobu
3. Vojna ničí ideály a lásku i v diele Zbohom zbraniam
4. Vplyv vojny na osudy literárnych hrdinov v dielach Ernesta Hamingwaya

Autori, či svetoví alebo slovenskí, či romantici alebo tragici, každý má svoje zdroje, z ktorých čerpá námety pre svoje diela. Často to býva práve aktuálna situácia buď vo svete, alebo v osobnom živote. Z aktuálneho sveta čerpali i americkí spisovatelia v 20. rokoch 20. storočia, kedy sa prezentovali pod spoločným názvom Stratená generácia (Lost generation). Na vplyve na ich tvorbu sa výrazne podieľa vojna. Najvýznamnejším autorom Stratenej generácie bol Ernest Hamingway.

Dielo Hamingwaya Komu zvonia do hrobu je protifašistickým románom. Vplyv autobiografickosti nachádzame v situovaní deja odohrávaného v dedine Segovia počas španielskej občianskej vojny, keďže i sám autom bol účastníkom tejto vojny. V diele sa stretávame s láskou hlavného hrdinu Roberta Jordana a Márie. Výnimočnosťou na diele je Robertov dobrovoľný odchod do vojny. I napriek všetkým problémom, akými sú napríklad Máriina minulosť alebo Robertovo ťažkého poranenie, je ich láska veľmi silná a vášnivá. Vojna je krutá a všetci jej už majú dosť. I Robert a Mária, a preto hľadajú zmysel života v láske. Tá je však v ich prípade tragická, pretože Robert zomiera na vojnové následky a Mária ostala sama.
„Nerád odchádzam…svet je pekné miesto, oddá sa zaň bojovať a veľmi nerád ho opúšťam. Bojoval som vyše pol roka za to, v čo verím.“ (Robert Jordan).

V ďalšom diele Zbohom zbraniam Hamingway opäť poukazuje na lásku v čase vojny. Rovnako ako v prvom diele, i v tomto autor využíva autobiografiu. Dej sa odohráva na talianskom fronte počas 1. svetovej vojne, ktorej bol priamym účastníkom. V diele sa stretáva americký vojak Frederick s krásnou anglickou ošetrovateľkou Catherine. Láska zaľúbencov je vášnivá, reálna. Frederick sa cíti byť viazaný k vojnovým udalostiam. „Svoju česť som zatiaľ nepošliapal. Len som všetko hodil za hlavu…skončené, podpísané!“ (Frederick). Na rozdiel od postoja Roberta Jordana k vojne, v diele Komu zvonia do hrobu, Frederick vojnu odmieta. Tá ho obrala o jeho ideály, pre ktoré žil; rozdiel je v tom, že Robert Jordan vo vojne svoje ideály našiel, dokonca bol pre ne ochotný zomrieť, ale Frederick ich vo vojne stratil. Preto ich láske pripisujeme i prívlastok tragická. Frederickovi zomiera Catherine i jeho syn, ktorého mu porodila. Cíti sa osamotený a bezmocný. Za svoj osud viní vojnové udalosti. Tie sú príčinou i ďalšej tragickej lásky, ktorá je v diele okrajovo spomenutá. Je to láska medzi Catherine a jej bývalým priateľom, ktorého jej zobrala práve vojna.
     
V oboch dielach je rozpracovaná problematika kontrastu: láska – vojna, pričom vo všetkých troch prípadoch je láska tragická. Dôsledkom jej rozpadu je smrť jedného zo zaľúbencov, zapríčinená práve vojnovými udalosťami. Vojna je pohrebiskom ľudských životov, smetiskom ľudských ideálov a hodnôt, ale i ničiteľom lásky a vzájomného spolužitia literárnych hrdinov.
Zdroj: Pítr
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018