Prídavné mená - základy

Cudzie jazyky » Španielčina

Autor: mirka2
Typ práce: Referát
Dátum: 25.06.2020
Jazyk: Španielčina
Rozsah: 412 slov
Počet zobrazení: 4 412
Tlačení: 317
Uložení: 313
Praktické!

Prídavné mená - základy

Prídavné mená sa zhodujú s podstatnými menami v rode a čísle. Najčastejšie stoja za podstatným menom. Prídavné mená končiace na spoluhlásku, na ‘–ista’ alebo na ‘e’, nemjú rozdielne tvary v mužskom a ženskom rode. Mení sa len ich číslo.

Mužský rod, jednotné číslo:

 • un coche bonito
 • un niño simpático
 • el hombre rico
 • el ministro nuevo
 • un libro interesante
 • el autobús azul
 • un político nacionalista

Ženský rod, jednotné číslo:

 • una casa bonita
 • una niña simpática
 • la mujer rica
 • la ministra nueva
 • una clase interesante
 • la casa azul
 • una ministra pacifista

Prídavné mená ‘bueno’, ‘malo’, ‘grande’ môžu stáť pred podstatným menom. V tom prípade sa v jednotnom čísle, v mužskom rode, mení ‘bueno’ a ‘malo’ na ‘buen’ a ‘mal’. ‘Grande’ sa mení na ‘gran’ v mužskom aj ženskom rode.

Príklady:

 • un día bueno – un buen día
 • tiempo malo – mal tiempo
 • un problema grande – un gran problema
 • una parte grande – una gran parte

Tvorenie množného čísla sa riadi rovnakými pravidlami ako u podstatných mien:

 • pridávame ‘s’,ak prídavné meno končí na samohlásku ‘o’, ‘a’, ‘e’
 • pridávame ‘es’, ak prídavné meno končí na spoluhlásku.

Množné číslo, mužský rod:

 • unos coches bonitos
 • unos niños simpáticos
 • los hombres ricos
 • los ministros nuevos
 • unos libros interesantes
 • los autobuses azules

Množné číslo, ženský rod:

 • unas casas bonitas
 • unas niñas simpáticas
 • las mujeres ricas
 • las ministras nuevas
 • unas clases interesantes
 • las casas azules

Prídavné mená označujúce národnosť a končiace na spoluhlásku priberajú v ženskom rode ‘a’:

Jednotné čísloMnožné číslo
español-españolaespañoles-españolas
inglés-inglesaingleses-inglesas
francés-francesafranceses-francesas

Niekoré sa podľa rodu nemenia: iraní, iraquí, belga, estadounidense, canadiense

Ostatné sa menia podľa rodu:

Jednotné čísloMnožné číslo
italiano-italianaitalianos-italianas
checo-checachecos-checas
noruego-norueganoruegos-noruegas
eslovaco-eslovacaeslovacos-eslovacas

Cambio corona noruega (NOK) - Noruega

NESAMOSTATNÉ PRIVLASTŇOVACIE ZÁMENÁ

Nesamostatné privlastňovacie zámená sa v španielčine zhodujú s podstatným menom, ktoré po nich nasleduje. Všetky privlastňovacie zámená sa zhodujú s podstatným menom v čísle. Zámená prvej a druhej osoby množného čísla sa zhodujú aj v rode.

Podmetové zámenáPrivlastňovacie zámeno, singulárPrivlastňovacie zámeno, plurál
Yomimis
tutus
Él, ella, ustedsusus
Nosotros / Nosotrasnuestro, nuestranuestros, nuestras
Vosotros / Vosotrasvuestro, vuestravuestros, vuestras
Ellos, ellasustedes, susus

Príklady:

 • mi hermano, mi hermana, mis hermanos, mis hermanas
 • tu amigo checo, tu amiga checa, tus amigos checos, tus amigas checas
 • nuestro piso, nuestra casa, nuestros profesores, nuestras profesoras
 • vuestro hotel, vuestra ciudad, vuestros pasaportes, vuestras maletas
 • su pueblo, su ciudad, sus libros, sus casas

POZNÁMKA: ‘su’ / ‘sus’ sa vzťahuje na: él, ella, usted, ellos, ellas alebo u

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Španielčina

:: Tipos de cambio Euro

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.020