Zámená - základy

Cudzie jazyky » Španielčina

Autor: mirka2
Typ práce: Referát
Dátum: 27.10.2014
Jazyk: Španielčina
Rozsah: 806 slov
Počet zobrazení: 6 944
Tlačení: 357
Uložení: 360
Praktické!
Zámená - základy

PODMETOVÉ OSOBNÉ ZÁMENÁ

Jednotné čísloMnožné číslo
yonosotros / nosotras
vosotros / vosotras
él, ella, ustedellos, ellas, ustedes

V neformálnom styku používame v jednotnom čísle zámeno ‘’, v množnom čísle ‘vosotros’ (mužský rod) a ‘vosotras’ (ženský rod).

Vo formálnom styku používame v jednotnom čísle zámeno ‘usted’, v množnom čísle zámeno ‘ustedes’. Tieto tvary sa bežne píšu ako Vd. a Vds., a nasleduje po nich sloveso v tretej osobe. Podmetové zámeno sa zväčša nepoužíva. Podľa koncovky slovesa je totiž zrejmé, o akú osobu ide.

¿Dónde vives?’ – ‘Vivo en Avilés y trabajo en Gijón.

Podmetové osobné zámená používame, keď sa chceme vyhnúť nejasnostiam alebo nedorozumeniam.

 • ¿Cómo os llamáis? – Yo me llamo Raquel y ella se llama Elena.
 • ¿Qué estudiáis? – Yo estudio Medicina y él estudia farmacia.

OSOBNÉ ZÁMENÁ PO PREDLOŽKÁCH

Prvé dve osoby jednotného čísla sa menia. Ostatné osoby sa nemenia. Po predložkách (a, para, de, por atď.) sa používa ‘’ a ‘’.

Podmetové osobné zámenoyo,
Zámeno po predložke,

Príklady:

 • Esta carta es para tí.
 • El jefe habla muy bien de tí.

Ale:

 • Esta carta es para él / ella / Vd.
 • El jefe habla muy bien de nosotros nosotras / vosotros / vosotras /ellos / ellas / Vds.<<

V prípade predložky ‘con’ sa používajú zvláštne tvary: conmigo a contigo.

Príklad:

 • ¿Quieres ir conmigo? - Sí, quiero ir contigo.

OSOBNÉ ZÁMENÁ: PRIAMY A NEPRIAMY PREDMET

Tvary prvých a druhých osôb sa nemenia, menia sa len tretie osoby.

PodmetNepriamy predmetPriamy predmet
yomeme
tete
éllelo
ellalela
ustedlelo
nosotros / asnosnos
vosotros / asosos
ellosleslos
ellasleslas
ustedesleslos

Priamy predmet. Príklady:

 • ¿Quién es Alberto? – No sé. No lo conozco.
 • ¿Quién es María? – No sé. No la conozco.
 • ¿Quiénes son Alberto y María? – No sé. No los conozco.
 • ¿Dónde están mis libros? – No los encuentro.
 • ¿Dónde están mis gafas? – No las encuentro.

Nepriamy predmet. Príklady:

 • ¿Me das un beso?
 • Claudio nos ha enviado una carta.
 • Os doy mi número de teléfono.
 • Les enviaré un email mañana.

Postavenie priameho a nepriameho predmetu

 1. Po infinitíve (alebo pred slovesami ako ‘poder’, ‘querer’, po ktorých nasleduje infinitív)

  • No puedo hacerlo. – No lo puedo hacer.
  • El jefe quiere verte. – El jefe te quiere ver.
 2. Po prechodníku (alebo pred slovesom ‘estar’, po ktorom nasleduje prechodník):

* Estoy pensándolo. Lo estoy pensando.

 1. Pred vyčasovaným slovesom, ale po zápore:

* Las veré mañana. – No las veré mañana. * Te quiero. – No te quiero.

 1. Pred pomocným slovesom v zložených časoch:

* ¿Dónde están mis libros? -– Los he puesto sobre la mesa. * ¿Has escrito a Tomás? -– Sí, le he enviado un email ayer.

 1. Po slovese v rozkazovacom spôsobe:

* ¡Házlo ahora! * ¡Contéstame!

 1. Medzi záporom a slovesom v zápornom rozkazovacom spôsobe:

* ¡No lo hagas ahora! * ¡No me contestes!

Ak je vo vete jedno zámeno vyjadruje priamy predmet a druhé nepriamy, nepriamy predmet sa kladie pred priamy. V tomto prípade sa ‘le’ alebo ‘les’ mení na ‘se’.

Príklady:

 • ¿Te gusta este libro? Te lo regalo.
 • ¿Le gusta a Vd. este libro? Se lo regalo.
 • Este jersey es muy bonito. Me lo ha regalado mi mujer.
 • ¿Has dado el libro a Jaime? – Sí, se lo he dado.
 • Nos lo dirán mañana.

ZVRATNÉ ZÁMENÁ

Niektoré slovesá sa používajú so zvratnými zámenami. U týchto slovies pridávame k infinitívu príponu –se, napríklad: llamarse, levantarse, sentarse, ducharse. Postavenie zvratného zámena sa riadi pravidlami platnými pre predmetové zámená (viď vyššie). Zvratné zámená:

PodmetZvratné zámeno
yome
te
el, ella, Vd.se
nosotros as<<nos
vosotros as<<os
ellos, ellas, Vds.se

Príklady:

 • Me llamo Pepe.
 • ¿Cómo te llamas?
 • ¿Cómo se llama tu amigo?
 • ¿Dónde podemos sentarnos?
 • ¿Dónde nos podemos sentar?
 • ¿Tu hermana no se ha levantado todavía?
 • ¡Siéntate!
 • ¡Siéntese Vd.!
 • ¡No te vayas!
 • María y Pepe van a casarse en mayo.
 • María y Pepe se van a casar en mayo.

SAMOSTATNÉ PRIVLASTŇOVACIE ZÁMENÁ

Keď je zrejmé, o čom hovoríme, a nechceme opakovať podstatné meno, môžeme použiť privlastňovacie zámeno. Privlastňovacie zámená sa zhodujú v rode a čísle s podstatným menom, ktoré zastupujú.

(el) mío(la) mía(los) míos(las) mías
(el) tuyo(la) tuya(los) tuyos(las) tuyas
(el) suyo(la) suya(los) suyos(las) suyas
(el) nuestro(la) nuestra(los) nuestros(las) nuestras
(el) vuestro(la) vuestra(los) vuestros(las) vuestras

Príklady:

 • ¿De quién es esta casa? – Es mía.
 • Mi padre tiene más dinero que el tuyo.
 • ¿Es vuestro este dinero? – Sí, es nuestro.
 • ¿Estas cosas son vuestras? – No, no son nuestras. Son suyas.

Pretože zámeno ‘suyo’ atď. môže viesť k nejasnostiam, môžeme použiť tvary: de él, de ella, de Vd., de ellos, de ellas, de Vds.

Príklady:

 • ¿Estas cosas son vuestras? – No, no son nuestras. Son de ellos.
 • ¿Estos zapatos son tuyos? – No, son de él.

Tieto tvary môžeme tiež používať po podstatných menách. V tom prípade ich nazývame ‘prízvučné alebo silné privlastňovacie zámená’.

Príklady:

 • un amigo mío
 • la profesora nuestra
 • unas amigas suyas
 • cuatro alumnos suyos
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Španielčina

:: Tipos de cambio Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.036