Nepravidelné slovesá

Cudzie jazyky » Španielčina

Autor: mirka2
Typ práce: Referát
Dátum: 27.10.2014
Jazyk: Španielčina
Rozsah: 617 slov
Počet zobrazení: 12 827
Tlačení: 528
Uložení: 503
Praktické!

NEPRAVIDELNÉ SLOVESÁ

 1. Slovesá so zmenou samohlásky: quiero, puedo, juego....

V mnohých prípadoch sa koreňová samohláska mení, ak je na nej prízvuk; t.j. vo všetkých osobách okrem ‘nosotros’ a ‘vosotros’. Slovesá s touto nepravidelnosťou môžu patriť do akejkoľvek z troch konjugácií a mať pravidelné koncovky príslušnej konjugácie.

Koreňové ‘e’ sa mení na ‘ie’.

Príklady:

Quererquiero – quieres -– quiere -– queremos -– queréis -– quieren
Perderpierdo -– pierdes -– pierde -– perdemos -– perdéis –- pierden
Entenderentiendo -– entiendes -– entiende -– entendemos -– entendéis -– entienden

Niekoľko často používaných slovies sa časuje podľa tohto vzoru: tener (ale ‘yo tengo’), sentar, cerrar, pensar, empezar, comenzar, sentir, preferir, venir (ale ‘yo vengo’)

Koreňové ‘o’ dsa mení na ‘ue’.

Príklady:

Poderpuedo -– puedes -– puede -– podemos -– podéis -– pueden
Dormirduermo -– duermes -– duerme -– dormimos -– dormís -– duermen
Encontrarencuentro -– encuentras -– encuentra -– encontramos -– encontráis -– encuentran

Niekoľko často používaných slovies sa časuje podľa tohto vzoru: volar -– recordar -– costar -– morir – doler

Sloveso ‘jugar’ sa tiež časuje podľa tohoto vzoru. ‘U’ sa mení na ‘ue’: Jugar: juego -– juegas -– juega – jugamos -– jugáis – juegan

 1. Slovesá so zmenou samohlásky:

Asi u tridsiatich slovies končiacich na ‘...ir’ sa koreňová samohláska ‘e’ mení na ‘i’, ak nesie prízvuk. Príklady:

Pedirpido – pides – pide – pedimos – pedís – piden

Niekoľko z často používaných slovies sa časuje podľa tohto vzoru: decir (prvá osoba ‘digo’), servir, medir, vestir, repetir, reír, impedir, seguir, conseguir, sonreír

 1. Tretia osoba sa tvorí nepravidelne. U jednej skupiny často používaných slovies

je nepravidelný len tvar tretej osoby množného čísla. Ostatné osoby majú pravidelné tvary. Príklady:

SABER: yo sé -– tú sabes -– él, ella, usted sabe – nosotros, nosotras sabemos -– vosotros, vosotras sabéis -– ellos, ellas, ustedes saben

HACER: yo hago -– tú haces -– él, ella, usted hace – nosotros, nosotras hacemos -– vosotros, vosotras hacéis -– ellos, ellas, ustedes hacen

Niekoľko ďaľších slovies, ktorých tvar prvej osoby je nepravidelný:

Caercaigo, caes ...
Dardoy, das ...
Decirdigo, dices ...
Estarestoy, estás ...
Ponerpongo, pones ...
Salirsalgo, sales ...
Tenertengo, tienes ...
Traertraigo, traes ...
Valervalgo, vales ...
Venirvengo, vienes ...

Všetky slovesá končiace na ‘-ecer’, ‘-ocer’, ‘-ucir’ majú v prvej osobe nepravidelný tvar obsahujúci ‘-zco’.

Agradeceragradezco, agradeces ...
Conducirconduzco, conduces ...
Conocerconozco, conoces ...
Introducirintroduzco, introduces ...
Parecerparezco, pareces ...
Traducirtraduzco, traduces ...

Ak má nejaké sloveso túto nepravidelnosť, jeho zložené tvary tiež:

 • Apareceraparezco
 • Atraeratraigo
 • Componercompongo
 • Desaparecerdesaparezco
 • Deshacerdeshago
 • Distraerdistraigo
 • Rehacerrehago
 • Suponersupongo
 1. Prvá osoba je nepravidelná a ostatné tvary podstupujú ďaľšie zmeny: Tener, venir, decir, oír, estar.

Vyššie sme už uviedli niekoľko slovies, ktoré majú okrem nepravidelného tvaru v prvej osobe aj ďaľšie zmeny v ostatných osobách:

Decirdigo -– dices –- dice –- decimos –- decís – dicen
Tenertengo – tienes – tiene – tenemos – tenéis – tienen
Venirvengo -– vienes –- viene –- venimos –- venís –- vienen

Je to tiež prípad slovies:

Oíroigo -– oyes -– oye -– oímos – oís -– oyen
Estarestoy -– estás -– está -– estamos -– estáis -– están
 1. Úplne nepravidelné slovesá: ir, ser, haber.
Iryo voy – tú vas – él, ella, usted va
nosotros, nosotras vamos –- vosotros, vosotras vais –- ellos, ellas, ustedes van
Seryo soy – tú eres – él, ella, usted es
nosotros, nosotras somos –- vosotros, vosotras sois -– ellos, ellas, ustedes son
Haberyo he – tú has – él, ella, usted ha
nosotros, nosotras hemos –- vosotros, vosotras habéis –- ellos, ellas, ustedes han

Haber’ má tiež ustálený tvar ‘hay’ (ako v angličtine ‘there is’, ‘there are’ alebo vo francúzštine ‘il y a’). Okrem toho je to pomocné sloveso, ktoré sa používa v zložených časoch.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Španielčina

:: Tipos de cambio Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019