Zložený minulý čas (pretérito perfecto)

Cudzie jazyky » Španielčina

Autor: mirka2
Typ práce: Referát
Dátum: 27.10.2014
Jazyk: Španielčina
Rozsah: 216 slov
Počet zobrazení: 7 337
Tlačení: 427
Uložení: 403
Praktické!

ZLOŽENÝ MINULÝ ČAS (PRETÉRITO PERFECTO)

Zložený minulý čas sa skladá z prítomného času slovesa ‘haber’ a príčastia plnovýznamového slovesa. Prítomný čas ‘haber’:

yo he – tú has – él, ella, usted ha
nosotros, nosotras hemos -– vosotros, vosotras habéis -– ellos, ellas, ustedes han

Príčastie sa tvorí koncovkou ‘–ado’ (u slovies na ‘–ar’) alebo ‘–ido’ (u slovies na ‘–er’, ‘-ir’)

Príklady:

 • cantar -– cantado
 • comer –- comido
 • estar –- estado
 • tener –- tenido
 • salir - salido

Niektoré slovesá majú príčastie minulé nepravidelné:

 • ser –- sido
 • abrir –- abierto
 • decir –- dicho
 • hacer -– hecho
 • escribir -– escrito
 • poner –- puesto
 • ver -– visto
 • romper –- roto
 • volver – vuelto

Zložený minulý čas sa používa na vyjadrenie v minulosti ukončených dejov, ktoré majú nejakú súvislosť s prítomnosťou.

Príklady:

 • Hola, Pepe. ¿Dónde has estado?
 • ¿Habéis terminado?
 • ¿Qué han hecho Pepe y María hoy?
 • ¿Has estado alguna vez en España?
 • Nunca he visitado Madrid.
 • ¿Has pagado la cuenta?

POZNÁMKA: V niektorých častiach Španielska, napríklad v Madride, sa zložený minulý čas používa na vyjadrenie všetkých minulých dejov:

 • ¿Cuándo han llegado? – Han llegado ayer.
 • ¿Has terminado tus estudios? – Sí, los he terminado el año pasado.

V iných regiónoch Španielska a v mnohých krajinách Latinskej Ameriky sa zložený minulý čas používa veľmi zriedkavo. Namiesto neho sa používa jednoduchý minulý čas.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Španielčina

:: Tipos de cambio Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017