Jednoduchý minulý čas (Pretérito indefinido)

Cudzie jazyky » Španielčina

Autor: mirka2
Typ práce: Referát
Dátum: 27.10.2014
Jazyk: Španielčina
Rozsah: 217 slov
Počet zobrazení: 8 871
Tlačení: 424
Uložení: 451
Praktické!

PRETÉRITO INDEFINIDO (JEDNODUCHÝ MINULÝ ČAS)

Pravidelné koncovky:

 Slovesá na –arSlovesá na –erSlovesá na -ir
 hablarcomervivir
Yohablécomíviví
hablastecomisteviviste
Él, ella, ustedhablócomióvivió
Nosotros / ashablamoscomimosvivimos
Vosotros / ashablasteiscomisteisvivisteis
Ellos/as ustedeshablaroncomieronvivieron

U niektorých slovies končiacich na ‘-ir’, ako napríklad pedir alebo sentir, sa mení ‘–e-’ na ‘–i-’ v tretej osobe jednotného aj množného čísla. U slovies končiacich na ‘-ir’, ako napríklad dormir, sa mení ‘–o-’ na ‘–u-’ v tretej osobe jednotného aj množného čísla.

pedirsentirdormir
pedísentídormí
pedistesentistedormiste
pidiósintiódurmió
pedimossentimosdormimos
pedisteissentisteisdormisteis
pidieronsintierondurmieron

Slovesá ‘ser’ a ‘ir’ sú v jednoduchom minulom čase nepravidelné a majú rovnaké tvary: fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron

Niekoľko ďaľších slovies má v jednoduchom minulom čase nepravidelné tvary:

Estarestuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron
Tenertuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron
Poderpude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron
Ponerpuse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron
Sabersupe, supiste, supo, supimos, supisteis, supieron
Quererquise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron
Hacerhice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron
Venirvine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron
Decirdije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron

Jednoduchý minulý čas používame, keď chceme vyjadriť dej, ktorý sa odohral v presne danej a známej chvíli v minulosti.

  • ¿Qué hiciste el domingo? – Fui al parque.
  • ¿Has hablado con el jefe? – Sí, hablé con él ayer.
  • ¿Cuándo descubrió Colón América? – Hizo su primer viaje en 1492.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Španielčina

:: Tipos de cambio Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.812