Košice - Dóm sv. Alžbety

Spoločenské vedy » Umenie

Autor: petuska1 (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 13.01.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 271 slov
Počet zobrazení: 1 672
Tlačení: 121
Uložení: 145

Košice - Dóm sv. Alžbety

Lokalita - centrum mesta Košice, okres Košice I, Košický kraj

- prvá písomná zmienka o Košiciach z roku 1230. Je spojeá s údajom o existencii farského kostola. Podľa historických údajov dnešný kostol je postavený na mieste staršieho objektu, ktorý bol tiež zasvätený sv. Alžbete. Spomínaný starší kostol roku 1378 vyhorel a po požiari bol iba provizórne opravený a naďalej užívaný. V tomto období jeho veľkosť už nevyhovovala prosperujúcemu a rozvíjajúcemu sa mestu, preto sa prikročilo k stavbe nového chrámu. Presný dátum výstavby nového kostola nie je známy. Zo známych údajov sa dá však usúdiť, že so stavbou nového kostola začali okolo roku 1380. Prvá stavebná dieľňa pracovala na objekte asi od roku 1420. Tretia etapa výstavby dómu pokračovala v čase vlády kráľa Mateja. Dóm bol roku 1491 pri obliehaní Košíc počas sporov o uhorský trón veľmi poškodený. Podľa archívnych údajov jeho opravu zverili staviteľovi Mikulášovi Kompholzovi. On dokončil aj stavbu preslytéria. Košický dóm je mimoriadne hodnotná stavba s výnimočne riešenými gotickými portálmi s plastickou výzdobou. Najbohatší a umelecky najhodnotnejší je severný portál. Výstavba dómu bola úzko spojená so životom mesta a tak aj jeho ďalšie osudy sa dómu bezprostredne dotýkali. Necelých 50 rokov od ukončenia výstavby dómu, roku 1556 vyhorelo takmer celé mesto. Pri oprave v rokoch 1877 – 1896 mal dozor Franz Schnidt – reštaurátor viedenského Dómu sv. Štefana. Mnohé výtvarné pamiatky sa dodnes nezachovali, niektoré z nich zničili požiare, niektoré boli odstránené alebo boli nahradené. Napriek tomu architektúra katedrály skrýva vo svojom interiéri vzácny komplex výtvarných pamiatok. Južne od Dómu sa nachádza Kaplnka sv. Michala, druhá najstaršia sakrálna pamiatka v meste.

Pozri nižšie aj ďalšie kúrie na Slovensku.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#o dome sv.alzbety #Referát o Košiciach #referát košice #Košice


Odporúčame

Spoločenské vedy » Umenie

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.012