Kresba - zátišie

Spoločenské vedy » Umenie

Autor: Butterfly
Typ práce: Referát
Dátum: 06.05.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 726 slov
Počet zobrazení: 13 474
Tlačení: 611
Uložení: 610
Ak ste už získali dostatocné zrucnosti v konštruovaní perspektívy a jej zákonitosti chápete, je cas poznatky zužitkovat pri kreslení zátišia. Zátišie tvoria predmety, ktoré sú v urcitej kompozícii a povieme si niekolko
zásad, ktoré je pri kreslení dobré dodržiavat. Ideálne osvetlenie je bocné svetlo, aby dobre vynikla hlbka priestoru a aby predmety mali svoj vrhnutý tien. Na vašu pracovnú plochu má svetlo dopadat zlava (pokial ste pravák), aby ste si netienili rukou kresbu. Najvhodnejšia je práca na stojane s nastavitelnou výškou a sklonom, na ktorej je opretá rysovacia doska s napnutým papierom. Ak kreslíte na baliaci papier, stací ho prichytit
pripinácikmi. Vyberte si také miesto, aby ste od stojanu mohli mat odstup niekolko metrov, aby ste si prácu mohli priebežne kontrolovat aj z dialky. Zátišie sa kreslí v pomere 1:1, prípadne o nieco väcšie.

Na zaciatok si vyberieme iba niekolko velmi jednoduchých predmetov, aby sme nemali problém s velkým množstvom rôznych tvarov. Úplne postací aj papierová kocka, s ktorou ste už pracovali v predchádzajúcej
lekcii. Ak ste si ju ešte nenakreslili, urobte tak teraz. Uložte si ju na stôl pred seba a nakreslite z rôznych uhlov. Aby ste získali suverenitu pri tienovaní, po každej štúdii zmente zdroj svetla – raz kocku osvetlite lampou, ktorú
necháte svietit z rôznych uhlov, inokedy na nu nechajte dopadat prirodzené svetlo.

Vyrobte si dalšie geometrické teleso – kváder alebo ihlan, ktorý bude velkostou aj farebnostou kontrastovat s kockou. Môže to byt aj škatulka od liekov ci od topánok alebo kniha. Z dvoch predmetov urobte kompozíciu a
sledujte ich vzájomné vztahy. Aký je rozdiel medzi predmetmi vo velkosti? Ako vyjadríte ceruzkou, že jeden predmet je biely a druhý farebný? Ako uplatníte zákonitosti perspektívy? Predmety posúvajte a mente medzi
nimi vztahy, prípadne pridajte dalšiu vec – tentokrát prírodninu. Zátišie si nakreslite rôznymi pomôckami – ceruzkou, tušom a perom, štetcom aj pastelom.

Zatial sme sa zaoberali iba kreslením hranatých predmetov, preto si teraz ukážeme, ako kreslit oblé a gulaté tvary. Aj na tie platia zákonitosti perspektívy. Vezmite do ruky pohár – vidíte, že jeho vrch je symetricky okrúhly, ale ked sa na pohár pozeráte zboku, vidíte kruh v perspektívnej skratke a javí sa vám ako elipsa. Kreslenie samotnej elipsy je dobré natrénovat. Na hárok papiera si uvolnenou rukou nakreslite vela elíps, až kým vám to nepôjde suverénne. Vyvarujte sa chýb – kraje elipsy nesmú byt v uhle, krivka musí byt plynulá. Šírku elipsy urcuje to, z akej výšky sa na kruh dívate, nacvicte si preto elipsy s rôznymi rozmermi. Nedajte sa odradit, ked
nebudete mat hned symetrické elipsy a ked sa nepodaria prvým tahom. Uvolnenou rukou kreslite niekolko ciar, až kým „nenájdete“ ten správny tvar.
Ked máte elipsy v malícku, nájdite si nejaký jednoduchý, ale zaujímavý oblý predmet a položte si ho pred seba do dostatocnej vzdialenosti. Sledujte jeho tvar, symetriu a elipsy. Na obrázku vidíte štúdie flaše. Pri keslení
symetrických predmetov je dobré, ak si najprv nacrtnete stredovú os, ktorá vám zarucí, že sa tvar nebude deformovat. Obe strany sú od osi rovnako vzdialené, preto nešetrite pomocnými ciarami a predmet si postupne
konštruujte. Nakreslite si oblý predmet z rôznych strán, z rôznych uhlov a pokúste sa o tienovanie. Pocas práce nezabúdajte, že platia zákonitosti perspektívy, a že treba dbat na zachovanie symetrie predmetu.
Vyberte si trojicu rôznych predmetov – nech sú medzi nimi hranaté, oblé aj nepravidelné tvary a uložte ich do kompozície. Ja som si vybrala knihu, džbánik a jablko. Vyskúšajte viac možností rozloženia, až kým nenájdete
tú, ktorá sa vám najviac páci a ktorú si nakreslíte.

Urobte si jednoduché rýchle štúdie, kde si ujasníte vzájomné vztahy predmetov. Pri kreslení zacnite najvyšším predmetom, aby ste si vymedzili priestor na papieri, kde bude kresba. V žiadnom prípade nesmie na kresbe chýbat niektorá cast kompozície z dôvodu, že sa na papier nezmestí. Ak sa tak stane, opat si prehodnotte velkost jednotlivých castí a zacnite od zaciatku. Na kresbe si urcte horizont pohladu a približné umiestnenie úbežného bodu. Používajte pomocné ciary, ale kreslite ich slabucko, aby sa dali vygumovat. Starostlivo sledujte pomer vo velkostiach predmetov, aby vás neprekvapilo, že niektorý z premetov bude síce pekne vypracovaný, ale v pomere k ostatným veciam bude príliš malý alebo velký. Ked ste spokojný s lineárnou kresbou, môžete tienovat – sledujte, ako svetlo dopadá na predmety a ako urcuje ich tvar. Aké sú na kompozícii tiene? Na zaciatok nemusíte kreslit perfektne vypracované zátišia, sústredte sa radšej na to, aby ste urobili množstvo rôznych štúdií, ktoré budú proporcionálne správne.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Umenie

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013