Surrealizmus a hnutia, ktoré v ňom vyústili

Spoločenské vedy » Umenie

Autor: elis
Typ práce: Maturita
Dátum: 09.05.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 658 slov
Počet zobrazení: 6 910
Tlačení: 412
Uložení: 448
Dadaizmus (1916-23)
pojem dada - fr. hračka, koník → náhodné vybratie zo slovníka

centrum: Zürich (Švaj.) - v neutrálnom štáte sa stretli polit. emigranti, umelci a intelektuáli, ktorí sa vyhýbali vojne

1916 - Zürich - kabaret Voltaire - Tristan Tzara (rumun.básnik)
Hugo Ball, Richard Huelsenbeck
Hans Arp, Hans Richter

- v kabarete Voltaire - vystúpenia sa menia na provokujúci program → bol vyjadrený v manifestoch T.Tzaru - najprovokat.
Manifest pána Antipyrina

zákl. princíp - náhoda, negácia, individualizmus, boj proti logike, morálke, spoločnosti, absolútna sloboda

zdôrazňoval - absurdný humor, nekonečné estetické normy → žiadne normy
zvrátenie zmyslu všetkých vecí → heslo - ochromiť meštiaka

- zameraný proti meštiactvu a rovnakému postoju, provokácia podávaná vo forme systematického neporiadku

- prejavoval sa vo všetkých um. druhoch - lit. - poézia, výtv. um., fotografia, tanec (balet), hudba, divadlo, film, kabaret

- časopis, galéria DADA

- techniky: koláže, asambláže, dekoláž, fotokoláž, dekalk /narábanie so škvrnami/

Marcel Duchamp - New York - ready made - hotový priemyselný výrobok (koleso z bicykla, fontána Pisoár)
- predmety zbavil ich logickej funkcie a zamenil za novú funk. objektu
vyjadrením novej estetickej hodnoty, intelektuálneho a ironického
postoja umelca

Francois Picabia - obraz - Veľmi nezvyčajný obraz o Zemi - ironický nadhľad v obrazoch strojov

Man Ray - Darček - žehlička s pripináčikmi

Oppenheimer - čajová šálka s tanierikom lemovaná kožušinou

po 1.sv. vojne - DADA do viacerých európskych krajín
- NEM - Berlín - Die neue Sachlichkeit (Nová vecnosť) - Oto Dix, Max Beckmann
- vplyv nem. expresionizmu spojený s dada

- Hannover - Kurt Schwitters - Merz-bildy - koláže a asambláže
merz-bau - veľkých rozmerov s využitím odpadu a farby

- Kolín nad Rýnom - Max Ernst - koláže, asambláže, fotomontáže
Hans Arp - koláž

- FR - Paríž - v literatúre - vlastná koncepcia tvorby inšp. psychoanalýzou
psych. automatizmus → viedla k surr

1922 - medzinárodná výstava DADA v Paríži

1923 - pohreb dadaizmu - Tristan Tzara ukončil činnosť DADA

Metafyzická maľba (1910-1915,1917 - TAL,FR)
vznik: Paríž 1910 - Giorgio de Chirico

reakcia na 1.sv. vojnu → vyjadruje sklamanie ducha, odcudzenosť, stratu ľudskosti, pocit prázdnoty

zdroje: 1.vplyv Giotta, Ucella - priestor konštruovaný podľa renesančnej perspektívy
2. antika - ako konfrontácia zmyslu klasiky /torzá/ s realitou

význam - odraz duch. atmosféry doby
- predohra k nástupu veristického surr - stálosť, nehybnosť, nemennosť

- zdôraznila nostalgiu po tajomstve, melanchólií, sne, klasickej/antickej/ kráse
- svet je zobrazený ako ireálna priestorovo ucelená scéna
- zakrivená perspektíva, neprítomnosť človeka zastúpeného figurínami

Giorgio de Chirico - motívy: - obrazy zobrazujú arkádové námestia opustených miest, zaľudnenými kamennými
sochami na nízkych podstavcoch
- manekýni
Giorgio Morandi - zátišia

Surrealizmus (1924,Paríž)
- vyústenie dada a metafyz. maľby

- fr. nadskutočnosť

- medzinár. hnutie - zakladateľ - André Breton - manifest surr(1924) - definoval v ňom surr ako čistý psych. automatizmus,
ktorým má byť vyjadrený skutočný priebeh myslenia
vývoj surr: 1.etapa - od r. 1920 - 1.automatické texty Bretona
2.etapa - od r. 1929 - 2.manifest - spoločná angažovanosť, končí pred 2.sv. vojnou
3.etapa - po vojne a trvá dodnes

filozof.zdroje: Hegel, Sigmund Freud

- surr - rozvinul princípy dada
- kritizoval dada - požadoval tvorivú činnosť
cieľ: oslobodiť psych. funkcie človeka - sny, halucinácie, vízie → získať vnút. slobodu, vyjadriť skutočný pohyb
myšlienky pomocou asociácií - psych.automatizmus

forma: umenie sa malo odvrátiť od skutočnosti k vnútornému modelu a ten sa mal vyjadriť automaticky,
bez rozumom ustálenej podoby

výrazové prostriedky: od realistickej, naturalistickej iluzívnej maľby (magický realizmus)
až po abstraktné prejavy

technika: koláž, asambláž, fotokoláž, frotáž, dekalk

SURR - veristický - narába s predmetmi z reál. sveta v nezvyčajných situáciách
Salvator Dalí (ŠP)
Max Ernst (NEM)
René Magritte (BEL) - mag. realizmus
časťou aj Picasso, Chagall, Klee
- absolútny - zobraz. vnút. predstavy v podobe symbolov alebo abstraktného spontánneho prejavu
psychický automatizmus - bezprostrednejšie
Joan Miró (ŠP)
André Masson (FR)
Hans Arp (NEM)

Dalí - vyjadroval hroznú, ťaživú, strohú atmosféru plnú znepokojujúcich detailov

J.Miró - plošnosť, žiarivá farebnosť, lineárna čistota
znaky, symboly - zastupujúce realitu
SOCH - Dalí, Miró, Picasso, Ernst

LIT - Breton, Eluard

FOTO - Man Ray

FILM - Dalí + režisér Louis Bunuel - Andalúzsky pes

ČECH - 1918 - hnutie poetizmu - Karol Taige, Vítezoslav Nezval, maliarka Marie Cermínová- Toyen
1920 - Devětsil - dada ale bez negujúceho jadra, pod heslom: Umenie budú robiť všetci!
1934 - Nezval - česká surr skupina

SLOV - skupina nadrealistov - 1939 - básnici Rudolf Jašík, Štefan Žáry, Dominik Tatarka
výtvarníci Ladislav Guderna, Vincent Hložník, Cyprián Majerník
soch. Rudolf Uher
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Umenie

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018