Kresba - portrét

Spoločenské vedy » Umenie

Autor: Butterfly
Typ práce: Referát
Dátum: 20.05.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 726 slov
Počet zobrazení: 5 190
Tlačení: 381
Uložení: 390
Kreslenie ludskej hlavy má urcité zákonitosti, na ktoré upozorníme v tejto lekcii. Tvar hlavy má objem, ktorý vnímame vdaka tommu, že sa na nom vytvárajú svetlá a tiene. Kým sa dostaneme k tienovaniu ludskej hlavy, musíme sa naucit niektoré zásady, ktoré budeme dodržiavat pri konštruovaní tvaru hlavy. Ked tvar hlavy velmi zjednoduhšíme, mužeme povedat, že zpredu nám pripomína vajícko. Na papier si preto nakreslite vajícko vysoké asi 13 cm, ktoré akoby bolo postavené na špic. Pomôžte si tak, že si najprv nakreslíte stredovú os, lahšie sa vám bude kreslit súmernost vajícka. Vajícko musí byt dostatocne široké a naozaj kladte dôraz na to, aby bolo symetrické podla stredovej osi.

Na osi si vyhladajte stred výšky a urobte vodorovnú ciaru. Táto línia vám bude urcovat polohu ocí. Ak si nic iné z proporcionality hlavy nezapamätáte, urcite nezabudnite aspon na to, že oci sa nachádzajú v strede hlavy! Samozrejme, existujú individuálne odchýlky, ale na každej tvári platí aspon zhruba táto poloha ocí. Možo sa vám to na zaciatok bude zdat nemožné, ale na priložených fotografiách vidíte, že oci sa na hlave nachádzajú naozaj takmer presne v prostriedku hlavy. Nakreslite oci. Aj tu platí velmi užitocná pomôcka: kreslite oci tak, aby sa medzi ne zmestilo ešte jedno rovnako velké oko. Pomôže vám to v tom, aby ste nekreslili oci príliš malé, velké alebo nevhodne od seba posunuté. Riadte sa stredovou osou.

Oci môžete vypracovat a pridajte obocie – urobte to pomocou predlohy – najlepšie fotky ocí nájdete v nejakom kozmetickom katalógu. Pozorne sledujte lesk v ociach a snažte sa ho napodobnit, dodá kresbe pocit reálneho života. Pri kreslení obocia si uvedomte, že sa skladá z drobných chlpkov, preto ho nemožno kreslit ako súvislú ciaru. Na os si naznacte bod, teda výšku, kde sa obocie asi nachádza – na obrázku je oznacený ako „X1“. V mieste, kde sa pretína os s bradou, bude druhý bod – X2. Nájdite polovicu medzi bodmi X1 a X2 a zaznacte si bod X3 – dostali ste miesto, kde sa bude nachádzat nos. Znamená to teda, že špicka nosa sa nachádza asi v polovici
medzi obocím a špickou brady. Samozrejme, opät platí, že existujú individuálne rozdiely, ale teraz kreslíme zovšeobecnenú tvár, ktorá vám ale pomôže vyvarovat sa castých omylov v kresbe hlavy. Na obrázku si všimnite, že nos je taký široký ako medzera medzi ocami, smerom k celu sa zužuje, ale to môžeme znázornit iba jemným tienom. Nakreslite nos a vytienujte ho, na pomoc si opat zoberte reklamnú fotku ponúkajúcu
kozmetiku.

Pery sa nachádzajú približne v hornej tretine priestoru medzi nosom a bradou. Pomôžte si vodorovnou pomocnou ciarou a nakreslite obrysy pier. Pozor, musia byt súmerné a primerane široké. Pri tienovaní sa opät pozrite na pery z obrázku – nech sú co najdetailnejšie, aby ste mohli pozorovat vrásky na pokožke pier. Nakreslite aj tieto vrásky mierne zaoblenými linkami, aby ste vytvorili dojem objemu. Aj ked pri pohlade na tvár zpredu uši celé nevidíme, vidíme aspon ich cast. Z obrázku je jasné, že ušnice
siahajú od roviny obocia po nos – nacrtnite si ich. Tento poznatok vám pomôže najmä pri kreslení profilu – budete sa držat zásady, že horný oblúk uší je približne v rovnakej výške s obocím. Aj výška cela je geneticky daná a individuálna záležitost, ale teraz si hranicu vlasov nakreslite na presne stanovené miesto.

Nájdete ho tak, že si vzdialenost medzi bodmi X1 a X3 prenesiete na celo a dostanete bod X4. Na viacerých fotkách si poprezerajte linku, ktorá tvorí hranicu medzi vlasmi a celom a do obrázku si túto ciaru nakreslite. Hlave môžete prikreslit vlasy. Možno sa vám zdá, že takéto krvopotné knštruovanie hlavy je zbytocná námaha. Iste. Ked budete skicovat portrét, táto teória vám bude nanic, ale pomôže vám v takých situáciách, ked sa na svoju kresbu budete dívat a bude vám jasné, že nieco na nej nesedí, len neviete co. Vtedy je dobré skontrolovat proporcie nakreslenej hlavy a chyby opravit. Najcastejšou chybou býva príliš velká tvárová cast a malá lebka, nesprávne položené uši a neúmerne nízke celo. Pri kresbe profilu platia rovnaké zásady ako pri kresbe hlavy zpredu – na obrázku vidíte, že proporcionalita je zachovaná, menia sa len detaily tváre, pretože ich vidíme v skratke. Zamerajte pozornost na to, ako vyzerá oko, obocie, nos, pery a ušnice zboku a kresbe venujte dostatok casu. Castou chybou pri kreslení profilu je zdeformovaný oblúk lebky, preto si ho dobre všimnite a nakreslite niekolkokrát.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Umenie

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.022