Bauhaus + ŠUR

Spoločenské vedy » Umenie

Autor: elis
Typ práce: Maturita
Dátum: 23.05.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 334 slov
Počet zobrazení: 5 526
Tlačení: 438
Uložení: 428
Bauhaus - štátna umelecká škola

vznik: 1919 v Nemecku, Weimar

zakladateľ: Walter Gropius (nem.arrchtekt)

cieľ: spojiť štúdium výtvarnej teórie a praxe, návrhovú zložku s realizačnou vo zvolenou materiály
vychovať umelcov, achitektov, návrhárov rešpektujúcich sociálne potreby

inšpirácia: um. hnutím Arts and Crafts - Morris, Ruskin
Peter Behrens, H.Van de Veld

pedagógovia: Johannes Itten - úvodný kurz - povinný pre všetkých - cieľ: uvoľniť v študentoch tvorivý potenciál, umožniť
prácu s rôznymi materiálmi, učenie skúsenosťou
- práca s kovom - neskôr - Moholy-Nagy (konštruktér, typograf)
Paul Klee, Vasilij Kandinský - teoretické predmety
Vasilij Kandinský - nástenná maľba
Paul Klee - kresba na sklo, knižná väzba
Oscar Schlemmer - soch., rezba
Marks - keramika
Walter Gropius - nábytkárska dielňa
Muche - tkáčska dielňa
Lyonel Feininger - tlačiarenská dielňa

- postupne sa škola menila z expresionistickej a mystickej orientácie na konštuktívno-materiálnu

- v r. 1925 - pre polit. situáciu sa musel B. presťahovať do demokratickejšieho Dessau
- do učiť. zboru sa dostali absolventi - Marcel Breuer, Josef Albers
- nové projekty: jednoduché, precízne tvary a línie
geom. abstrakcia
využitie zákl. farieb
nové materiály
- nové oddelenie - architektonické odd. - Hannes Meyer - 1928 - 2. riaditeľ (Gropius odstúpil)
- zameranie sa na arch. a dizajn
- od r. 1025-30 - časopis Revue Bauhaus
14 kníh o umení a dizajne

- 1930 - 3. riaditeľ - Ludwig Mies van der Rohe (funkcion. arch)

- 1931 - po víťazstve nacionálnych socialistov - škola obvinená z veľkého kozmopolitizmu
- presťahovanie do Berlína

- 1933 - nacisti školu zatvorili

- na program Bauhausu nadviazala aj Škola umeleckých remesiel v Ba (1928-38)

ŠUR - 1.výtv. škola na Slovensku

vznik: 1928 - 1. riaditeľ - Josef Vydra

- najskôr večerné kurzy kreslenia a reklamy

- 1930 - ŠUR - vo funkcion. novostavbe na Vazovovej ul. (arch. Grossman - Balán)

pedagógovia: Ľudovít Fulla - dekoratívne maliarstvo
František Hrozinka - drevorobné odd.
Júlia Horová - keramika
Jaromír Funke - fotografia
František Reichentál - aranžérske odd.
Zdenek Rossmann - typografia a grafika
František Trosler - kovorobné odd.
Malý - textil
Mikuláš Galanda
Antonín Hořejš

- vyučovalo sa podľa funkcion. zásad - účelnosť, jednoduchosť, normalizácia

- 1931-37 - najtvorivejšie roky

- 1938-39 - krízové roky, odchod českých profesorov
- 2. riaditeľ - Ľ. Fulla

- 1939 - škola zrušená

- ovplyvnila vývin modernej slov. výtv. scény - nové výtv. postupy - koláž, asambláž, fotomontáž
- experimentovanie s materiálom
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#bauhaus #PAUL KLEE #Weimar-nemecky #umelecká škola #ludwig mies van der rohe #1938-39 #dejiny dizajnu #abstrakcia


Odporúčame

Spoločenské vedy » Umenie

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.009