Dejiny výtvarného umenia

Spoločenské vedy » Umenie

Autor: janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 17.12.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 634 slov
Počet zobrazení: 12 351
Tlačení: 564
Uložení: 621
· PRAVEK
-  Výtvarný prejav na úsvite civilizácie
-  Jaskynné maľby
-  Magdalienska a Perigordská škola
-  Kultová architektúra ako základ architrávového systému
-  Zárodky sochárstva
 
· STAROVEK

Egyptské umenie
-  Sakrálna a palácová architektúra
-  Kultové komplexy
-  Monumentálne a reliéfne sochárstvo
-  Nástenné maliarstvo
-  Najvýznamnejšie pamiatky Starej, Strednej a Novej ríše
-  El Amarnská revolúcia v umení
-  Ptolemaiovské obdobie
Doplnkové štúdium:  Ervin Panofski: Význam vo výtvarnom umení (2. kap. Dejiny teórie ľudských proporcií)
 
Mezopotámske umenie
-  Sumerské a Akkadské umenie
-  Architektúra zikkuratov
-  Keramický reliéf – jeho téma tvar
-  Rozdiely a podobnosti v kontexte súdobého umenia – vzťah Mezopotámskeho umenia k Egyptskému
 
Egejské a mykénske umenie
-  Predznamenávanie európskych civilizácií v architektúre
-  Matriarchálna téma maliarstva a komorného sochárstva

Grécke umenie
-  Grécko – kolíska európskych civilizácií
-  Zárodky architektonických slohov
-  Dórsky, Iónsky a Korintský sloh
-  Sochárstvo – reliéf a voľná socha
-  Grécke nástenné a vázové maliarstvo
-  Vzťah umeleckých druhov
-  Najvýznamnejšie osobitosti a diela geometrického, archaického, klasického a helenistického obdobia
Doplnkové štúdium: Tatarkiewicz: Dejiny estetiky I. (Kánon gréckej architektúry. Grécke vázové maliarstvo)
 
Etruské umenie
-  Etruskovia na Apeninskom polostrove
-  Predznamenávanie Rímskej civilizácie
-  Etruský chrám – podobnosti a rozdiely s Gréckym a Rímskym
 
Rímske umenie
-  Rímske impérium a jeho odraz v umení
-  Pôvodné a prevzaté v Rímskom umení
-  Maniere a rafinovanosť Rímskeho umenia
-  Rímsko-dórsky, Rímsko-iónsky a Rímsko-korintský sloh
-  Nové témy a žánre
-  Rímsky portrét
-  Najvýznamnejšie pamiatky starovekého Ríma
 
· RANOKRESŤANSKÉ UMENIE
-  Nový svetonázor – prelom v dejinách európskej civilizácie a jeho odraz v umení
-  Vývoj kresťanského chrámu
-  Bazilika ako architektonický typ
-  Šírenie kresťanstva na východ a západ
-  Ravena – stredisko ranokresťanskej kultúry
-  Ostatné strediská ranokresťanskej kultúry v Taliansku a ostatnej Európe
 
· BYZANTSKÉ UMENIE
-  Maliarska a mozaiková výzdoba architektúry
-  Najvýznamnejšie pamiatky prvého a druhého veku Byzancie
Doplnkové štúdium:
-  Avenarius: Svojráz byzantskej duchovnej kultúry a jeho tradícia. In: Slovenské pohľady, č. 9, 1990, s.7
-  Ľ. F. Žegin: Jazyk malířského díla. Praha: Odeon, 1980. S. 37 – 73
 
· PREDROMÁNSKE UMENIE a ROMÁNSKY SLOH
-  Merovejská kultúra
-  Karolínska renesancia
-  Budovanie kláštorných komplexov: Cáchy (Aachen),  St. Rikijen, St. Gallen, Fulda
-  Ottonské umenie
-  Umenie obdobia raného feudalizmu
-  Formovanie prvého univerzálneho slohu (románskeho)
-  Tvaroslovné prostriedky, architektonická dispozícia a vývoj románskej architektúry
-  Najvýznamnejšie pamiatky v strednej Európe a na Slovensku
 
· GOTICKÝ SLOH
-  Umenie obdobia vrcholného feudalizmu
-  Tvaroslovné prostriedky, architektonická dispozícia a vývoj gotickej architektúry
-  Gotická katedrála
-  Bazilika Saint Denis ako prechodná stavba medzi románskym a gotickým slohom (na periférii Paríža)
-  Cisterciánska  a Clunyjská architektúra
-  Stavby raného obdobia gotiky: Notre Dame v Paríži, mesto Sens, mesto Noyon
-  Stavby vrcholného obdobia gotiky: Saint Chapelle, mesto Bauvais
-  Flamboiantná gotika
-  Gotický realizmus v sochárstve a maliarstve
-  Najvýznamnejšie pamiatky v Európe a na Slovensku
-  Najväčšie osobnosti gotiky (opát Suger, majster Pavol z Levoče atď.)
Doplnkové štúdium:
-  Ervin Panofski: Význam vo výtvarnom umení. Praha: Odeon, 1981. (kapitola: O Sugerovi, zakladateľovi gotiky, s. 93 – 121, Ako talianska renesancia posudzovala gotický sloh, s. 141 – 167)
-  Ján Bakoš: Koncepcia stredovekého umenia na Slovensku. In: Slovenské pohľady, č. 7, 1988.

ŠTUDIJNÁ LITERATÚRA:
-  Pijoan, José: Dejiny umenia I., II., III., IV.
-  Blažíček, O. – Kropáček, J.: Slovník pojmú z dejin umění.
-  Hall, James: Slovník námětú a symbolú ve výtvarném umění
-  Výkladový slovník gréckej mytológie
-  M. V. Alpatov: Dejiny umenia I., II., III.
-  Herout, J.: Staletí kolem nás.
-  Staňková – Pechar: Tisíciletí vývoj architektúry.
-  Smoláková, M.: Prehľad dejín výtvarného umenia do konca 18. storočia.
-  Šášky, L.: Umenie na Slovensku
-  Pavel, J.:  Dějiny umění v Československu
-  Encyklopédia Slovenska, časť Kultúra
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Umenie

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.011