Romantické divadlo

Spoločenské vedy » Umenie

Autor: janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 22.12.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 476 slov
Počet zobrazení: 4 966
Tlačení: 412
Uložení: 459
- 19. stor., postupná likvidácia feudalizmu + nástup a stabilizácia kapitalizmu + moci sa chytá buržoázia + rozvoj výrobných síl + priemyselná revolúcia
- v prvej polovici storočia prevládajú v umeleckých dielach tóny nesúhlasu s danou skutočnosťou - konfrontácia odmietanej reality s vyznávaným ideálom ušľachtilejšieho sveta, útek do iného, vznešenejšieho života alebo do snov = tóny romantického protestu, individuálnej vzbury
- v druhej polovici - realistické diela
- typickou postavou javiska romantického divadla bol prenasledovaný a väznený hrdina, často vnútorne rozorvaný, ktorý obetovaním života vyzýval k odporu proti vtedajšej spoločenskej skutočnosti / alebo svoju vnútornú krízu riešil únikom z civilizácie do prírody, do minulosti, do snov či mystiky
- dôraz na emocionalitu
 
NEMECKO
- únik, protest, skepsa
- Ludwig TIECK: zakladateľ tzv. osudovej drámy (jednotlivec platí utrpením a smrťou vinu, ktorú spôsobili vplyvy mimo neho - tragický údel, osud) - dráma Jenovefa
- Heinrich von KLEIST: tiež osudová dráma - Katynka z Heilbronnu, Kleist vytvoril i drámu silného nacionálneho pátosu - Hermannova bitka, napísal štúdiu o bábkach
- Ch. D. GRABBE: tiež osudová dráma - Vojvoda Theodor von Gothland, písal grotesky - Žart, satira, irónia a hlbší význam
- Georg BUCHNER: revolučný autor - Dantova smrť, Vojcek (prudké striedanie krátkych výjavov, na osude človeka z ľudu obnažil neudržateľnosť vtedajších sociálnych pomerov)
 
RAKÚSKO
- línia oficiálnej básnickej drámy Franza Grillparzera a Friedricha Hebbela (Judita, Gygov prsteň)
- okrem tejto línie sa vytvoril žáner originálnej viedeňskej ľudovej komédie - nadväzovala na tradíciu kočovného plebejského divadla. Náplňou boli tzv. singšpíly (hry so spevmi), kúzelné fantastické hry, ľudové veselohry viedeňského koloritu. K tvorcom patril napr. Ferdinand Reimund a J. N. Nestroy
- Nestroy - ostro politicky a protimeštiacky vyhrotené komédie Sloboda v Kocúrkove, Lady a krajčír
 
- rýchly epický spád v prudkom slede často krátkych výjavov + miesto pre lyriku a filozofické meditácie
 
FRANCÚZSKO
- rozčarovanie, úzkosť, vnút. kríza, búriaca sa osobnosť
- to bolo char. pre diela Victora Huga (Cromwell), Alexandra Dumasa (Jindřich III.)
- ďalší autori: Prosper Mérimée, Alfred de Musset, Alfred de Vigny
 
- romantická dráma sa búrila proti pravidlám a dogmám klasicizujúcej estetiky - príbehy obnažujú rozporuplné vnútra hrdinov - často krát sa stáva autorskou sebaprojekciou, demonštráciou básnikových osobných stavov, jeho myslenia a emócií
 
- premena herectva: extrémne polohy, založ. na hlbokom zážitku a vypjatej subjektivite, tvorba emocionálne pôsobivých postáv, prehnané gestá i hlasový prejav
 
- div. priestor: bohatá "podívaná", emocionálne zaujať, vzbudiť príslušnú náladu a atmosféru, iluzívna maliarska scéna, dôraz na citovú účasť publika, svetelné efekty (mesačný svit, stmievanie, východ a západ slnka), dôležitá je ATMOSFÉRA
 
- Wargner: umiestnil orchester pod úroveň javiska, zaviedol oponu sťahovanú do strán, zaviedol amfiteatrálne usporiadanie a hľadisko ponoril do tmy
 
- Karl Immermann: režisér, riaditeľ divadla v Dusseldorfe, v duchu Shakespeara zbavil scénu dekorácií, zaviedol nový systém skúšok (čítaná, práca v skúšobni, skúšky na javisku), žiadal presné stvárnenie a vyjadrenie básnikovho diela, súhru a ucelenosť inscenácie
 
RUSKO
- romantická dramatika Puškinova(Boris Godunov) a Lermontova (Maškaráda) - pátos protestu a odporu proti konzervativizmu a spoločenskému útlaku, kritika panujúceho rádu
- realistická, z životnej skúsenosti vyťažená, dramatika Gogolova
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Umenie

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.805