Expresionizmus

Spoločenské vedy » Umenie

Autor: Dievča janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 26.02.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 763 slov
Počet zobrazení: 7 357
Tlačení: 353
Uložení: 389
Expresionizmus
Vzniká v roku 1905 v Nemecku. Má sociálne východiská pretože koncom 19. Storočia dochádza k zjednoteniu Nemecka. Zahŕňa obdobie pred prvou svetovou vojnou, kedy sa vyostruje sociálna a duchovná kríza. Expresionizmus sa snaží zachytiť vzťah umelca k vonkajšiemu svetu. Prostredníctvom výtvarného diela sa snažia vyjadriť svoj postoj skutočnosti. Expresionizmus má vypracovanú koncepciu kde dielo má byť prejavom umelcovej duše. Podobne ako u Fauvistov tak aj u expresionistov je hlavným výtvarným prostriedkom farba ale dôležitejším sa stáva výraz. Tvar podlieha silnej štylizácií a deformácií. Po námetovej stránke sú využívané náboženské a mystické námety ale používajú sa aj klasické námety ako je portrét a rôzne iné figurálne kompozície. Expresionizmus ako smer sa postupne presúva od figurálnej tematiky k abstrakcii. Expresionizmus ako smer má svojich priamych predchodcov, ktorý sa ale neradia do tohto smeru.

James Ensor

Belgičan, samotár. Ako maliar bol zatracovaný a neuznaný. Jeho dielo je prejavom existenčných ťažkostí a svojou tvorbou útočí na spoločnosť, odráža sa v jeho dielach krutý sarkastický výsmech a irónia človeka. Využíva fantastické a vizionárkse námety. Často kombinuje náboženské motívy s karnevalovými postavami a kostlivcami. Maska a kostra sú jeho hlavnými symbolmi, ktorými vyjadruje ohavnosť, grotesknosť a pravú tvár človeka a jeho povahy. Expresivitu jeho tvorbe dodávajú aj intenzívne farby, ktoré nanáša v pastóznych vrstvách. Jeho kompozície sú často chaotické, ktoré nezobrazujú skutočnosť ale vyjadrujú odpor a iróniu ľudskej spoločnosti.

Kostlivci zápasiaci o údenáča
Karneval
Kostilivec a karnevalové masky
Kristov príchod do Bruselu
Vlastná podobizeň medzi maskami

Edvard Munch
Nórsky maliar a grafik. Jeho tvorba spadá do konca 19. a prvej polovice 20.storočia je veľmi výrazným predchodcom expresionizmu po námetovej a výrazovej stránke. Vo svojich dielach sa zameriava na vystihnutie drámy života a na vzťah človeka a prírody. V jeho dielach dominujú 3 hlavné motívy: smrť, láska, sexualita. Jeho tvorba je charakteristická štylizáciou tvaru a priestoru. Dominantný motív umiestňuje do prvého plánu a za ním sa nachádza silne štylizované pozadie, ktoré zdôrazňuje plošnosť celej kompozície. Pomocou výraznej farebnosti zvyšuje psychologickú a emocionálnu stránku.
Výkrik – je to obraz, v ktorom sa snaží vystihnúť strach osamelého človeka (ozvena duše)
Úzkos

Edvard Munch
Nórsky maliar a grafik. Jeho tvorba spadá do konca 19. a prvej polovice 20.storočia je veľmi výrazným predchodcom expresionizmu po námetovej a výrazovej stránke. Vo svojich dielach sa zameriava na vystihnutie drámy života a na vzťah človeka a prírody. V jeho dielach dominujú 3 hlavné motívy: smrť, láska, sexualita. Jeho tvorba je charakteristická štylizáciou tvaru a priestoru. Dominantný motív umiestňuje do prvého plánu a za ním sa nachádza silne štylizované pozadie, ktoré zdôrazňuje plošnosť celej kompozície. Pomocou výraznej farebnosti zvyšuje psychologickú a emocionálnu stránku.
Výkrik – je to obraz, v ktorom sa snaží vystihnúť strach osamelého človeka (ozvena duše)
Úzkosť
Puberta – Snaží sa vystihnúť moment kedy sa z dievčaťa stáva žena
Madona – zachytáva ju tu ako femme fatale, zbavenú všetkej svätosti
Izba zosnulého – Snaží sa zachytiť moment smrti tak ako si ho pamätá z detstva, vo figúrach sa snaží vystihnúť výraz smútku a skľúčenosti.
Tanec života – Tri obdobia v živote človeka, Biela žena – mladosť, Červená žena – dospelosť, čierna žena - staroba
 
Expresionizmus ako smer sa v Nemecku formuje v dvoch hlavných skupinách
Die brücke
Die Blaue Reiter
 
Die Brücke – táto skupina pôsobí v Dresdene. V roku 1905 sa konala ich prvá výstava. Vo svojich dielach sa snažia zachytiť a vyjadriť obraz doby, v ktorej žijú, emocionálnosť s použitím nadsadených tvarov a farieb. Pomocou štylizácie a deformácie dospievajú k expresívnemu účinku diela. Táto skupina zostáva viac figuratívna ako abstraktná. Bola to súdržná skupina, usporadúvali rôzne akcie, vydávajú almanachy.
 
Emil Nolde
Trpitich panny Márie
Panna Mária Egytská
Smrť v púšti
Máriino pokánie

Karl Schmidt Rottluf
Používa krikľavé kontrastné farby. Farbu často nanáša rukami. Deformácia tvaru, výrazná štylizácia. Na rozdiel od ostatných autorov tejto skupiny je viac abstraktný.
Zátišie s drevenou plastikou
Cesta do Emaus – grafika
Park
 
Ernst Ludwig Kirchner
Venuje sa figurálnej tematike. Maľuje obrazy z mestského prostredia, z ulíc. Výrazná štylizácia
Ulica
Fränzi pred vyrezávanou stoličkou
Červená veža v Halle
Postdammer platz – 1914
Ležiaci akt pred zrkadlom
Ženský poloakt s klobúkom
Dievča pod japonským dáždnikom
Zimná mesačná krajina

Otto Müeller
Venuje sa tematike milostnej. Maľuje ženské akty v prírode.
 
Max Pechstein
Tématika aktov

Der Blaue Reiter – formuje sa v Mníchove. Táto skupina smeruje k abstrakcií. Výrazne štylizujú farby a tvary. Umelci v tejto skupine sa zaujímajú o prírodu.
 
Erich Heckel
Sklenený deň
Veterný dom v Dangaste
 
Vasilij Kandinskij
Bol ruského pôvodu. Staval sa proti akademizmu. Jeho tvorba je úzko spojená s hudbou. Toto spojenie sa odzrkadľuje v záujme medzi farebnou a hudobnou kompozíciou.
Moskva
Improvizácie

Franz Marc
Zaujíma sa o svet zvierat. Maľuje obrazy modrých koní .
Veľké modré kone
Kôň v krajine
Srnky v lese
Sen
Pes ležiaci v snehu

August Macke
Využíva tvarovú štylizáciu. Zjednodušenosť objemov.
Dáma v zelenom kabáte
Dievčatá pod stromami

Záhradná reštaurácia 1912
Obchod s klobúkmi
 

Paul Klee
Nebol verný tejto skupine. Neskôr odišiel. Inšpiruje sa detským výtvarným prejavom a prejavom duševne chorých.
Zlatá ryba
Vila R
Hlavná cesta a vedľajšie cesty
Dobrodružstvo jednej slečny
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Umenie

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012