Realizmus

Spoločenské vedy » Umenie

Autor: janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 27.02.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 630 slov
Počet zobrazení: 15 149
Tlačení: 663
Uložení: 655
Realizmus
Je to pojem, ktorým označujeme smer a umeleckú situáciu 19. storočia. Spadá medzi obdobie rokov 1840-1870. Vzniká vo Francúzsku v období priemyselnej a vedecko-technickej revolúcie. V tomto období dochádza k rozvoju vedy, priemyslu a umenie nadobúda objektívny prístup ku skutočnosti. Realizmus je opozíciou romantizmu. Realizmus odmieta úniky do minulosti, literatúry a snaží sa zodpovedne postaviť k skutočnosti. Realizmus sa stal akousi kritikou spoločenských vzťahov. Výrazným filozofickým smerom, ktorý ovplyvnil realizmus je pozitivizmus, ktorého zakladateľom Auguste Comt – jeho filozofia je založená na pozitívnom prístupe k faktom. Realizmus hľadá objektívny prístup ku skutočnosti, sústreďuje sa na prítomné situácie, ktoré práve prebiehajú.
 
Maliarstvo
Maliarstvo sa sústreďuje na zobrazenie bežného života bez symbolov a idealizácie. Realizmus sa sústreďuje na krajinu ako samostatný objekt, pričom doplnkom krajiny môže byť ľudská alebo zvieracia figúra. Zdrojom inšpirácie pre realistickú krajinomaľbu bola Anglická romantická krajinomaľba.
Vo Francúzsku sa rozdeľuje maliarstvo na dva hlavné prúdy :
1) Francúzsky realizmus
2) Barbizonska škola

Francúzsky realizmus
 
Gustave Courbet
Bol veľmi osobitým typom umelca. Venoval sa aj politike. Jeho obrazy boli odmietané na oficiálnych výstavách. V roku 1865 kedy sa konala oficiálna svetová výstava v Paríži, boli jeho obrazy opäť odmietnuté a preto si postavil vlastný pavilón a nazval ho pavilón realizmu. Neskôr odišiel do Švajčiarska kde aj zomrel. Prvé obdobie Courbeta je typické tmavou farebnosťou, zemitými odtieňmi a sústreďuje sa na monumentálne figurálne kompozície. Z tohto obdobia pochádza aj dielo Ateliér – zobrazil tu samého seba pri práci, vedľa neho stojí alegória umeleckej múzy. Po pravej strane zobrazil svojich súčasníkov a priateľov a na strane druhej zobrazil ľudí z najnižšej spoločenskej vrstvy. Na svojich obrazoch vždy zobrazil psa.
Pohreb v Ornans –
Autoportrét
Druhé obdobie Courbeta prechádza do
 jasných žiarivých farieb a maľuje obrazy
 akoby zaliate slnkom. Maľuje výseky z 
bežného života.
Dobrý deň pán Courbet

Honoré Daumier
Bol predovšetkým kresliarom, grafikom, karikaturistom a maľbe sa začal venovať až v neskoršom období. Preslávil sa ako karikaturista v časopise La Caricature kde zobrazoval a zosmiešňoval súčastných politikov. Mal ostrý výstižný humor za čo bol niekoľkokrát väznený a odsúdený za politickú satiru. Keď bol časopis zakázaný pracoval pre časopis Charivari kde sa venoval zosmiešňovaniu meštianskej spoločnosti. Jeho kresba sa vyznačuje svižnosťou, tvarovou nadsázkou a expresívnym podaním. Vo svojich maľbách sa sústreďuje na život obyčajných ľudí a jeho olejomaľby boli kritikou vtedajšej spoločnosti.
Vagón tretej triedy
Bremeno
Krišpín a skapín
Don quijote
Grafika fotografa Felixa Nadara
Vytvoril postavu Ratapoil-a – jedná sa o človeka, ktorý sa z každej situácie dokáže vykrútiť a vyťažiť z nej čo najviac.

Charles Daubigy
Venoval sa prevažne krajinomaľbe a jeho tvorba je príbuzná s Barbizonskou školou. Svojou tvorbou sa najviac priblížil impresionizmu. Snažil sa o vystihnutie atmosféry. Ako stavebný prostriedok používa škvrnu. Svoje obrazy maľoval v prírode
 
 
· Barbizónska škola
Ďalší z hlavných druhov maliarstva. Vznikla v roku 1830 a ide o skupinu maliarov, ktorý pracovali v Barbizone v blízkosti lesa Fontainebleau. Títo umelci sa sústreďovali na prácu v plenéry. Nebola to ustálená skupina ale vystriedalo sa tu množstvo maliarov   
 
Theodóre Rousseau
Pôsobil v Barbizóne takmer celý život. Hlavnou tematikou jeho tvorby boli prírodné motívy a krajina bez ľudských postáv. Jeho obrazy nesú melancholický smutný ráz.
Napájadlo

Francois Millet
Po celý život sa venoval tematike pracujúcich vidiečanov a snažil sa zachytiť harmonický vzťah človeka a prírody. Vidiečanov sa snažil zobraziť pri práci a nie pri odpočinku. Využíva zemité odtiene. V popredí krajiny sú vždy umiestnené figúry.
Zberačky klasov –
Anjel Pána
Pracujúci vidiečan

Camille Corot
Veľa cestoval, niekotľkokrát navštívil Taliansko, kde sa venoval štúdiu starých majstrov. Maľoval prevažne krajinné motívy ale venuje sa aj portrétom.
Sévreska cesta
Most v Mantes
Dievča s perlou – pripomína Monu Lisu – hlavne modeláciou rúk.
 
Ruský realizmus
 
Iľja Repin
Venoval sa sociálnej tematike a jeho diela majú drsný až naturalistický charakter
Burlaci na Volge – Burlaci sú ťahači ľodí v cárskom Rusku.
Portrét dievčatka

V Rusku sa realizmus odrazil v skupine Peredvižnici boli to členovia ruskej umeleckej spoločnosti. Išlo o skupinu študentov, ktorá opustila petrohradskú univerzitu na protest proti akademizmu. Ich mecenášom bol Tretiakov, ktorý ich podporoval, financoval a organizoval výstavy. Venovali sa aktuálnej tematike so sociálnym podtextom.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Umenie

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014